Ponitrianske muzeum v Nitre


Prejdi na obsah

Stiahnite si sprievodcu Ponitrianskym múzeom v Nitre do svojho mobilu :

stiahnuť sprievodcu

Kalendárium:

30.11.2016 Nitra. Ako si ťa pamätáme
Slávnostné uvedenie knihy do života o 15.00 hod.

02.12.2016 - 29.01.2017 V totálnom nasadení
Výstava výtvarníkov Združenia sv. Lukáša
Vernisáž o 17.00 hod.

14.9. – 31.12.2016 Fajky a Svet
Fajčiarske potreby a zvyky zo zbierok Múzea Vysočiny Třebíč, ČR. Výstava pri príležitosti Majstrovstiev Európy v pomalom fajčení fajok
v Nitre

27.10. – 30.11.2016 Zachované reštaurovaním
Prierez reštaurátorskou tvorbou Milana Moravanského

5.12.2016 – 11.1.2017 Vianoce v minulosti
Ukážka vianočného stromčeka a štedrovečerného stolovania šlachty v minulosti spojená s prednáškou o zvykoch a tradíciách.

17.10. – 2.12.2016 Minulosť našej každodennosti
Predmety z vybavenia domácnosti v minulosti zo zbierok Ponitrianskeho múzea.

25.11. Páračky v múzeu
začiatok o 13.30 hod.

Ponitrianske múzeum v Nitre

Výstavy:


14.9. – 31.12.2016 Fajky a Svet

Fajčiarske potreby a zvyky zo zbierok Múzea Vysočiny Třebíč, ČR. Výstava pri príležitosti Majstrovstiev Európy v pomalom fajčení fajok v Nitre.


27.11. – 30.11. 2016 Zachované reštaurovaním
Prierez reštaurátorskou tvorbou Milana Moravanského.

2.12.2016 – 29.01.2017 V totálnom nasadení
Vernisáž 2.12.2016 o 17.00 hod.Tvorivé dielne:

Vzdelávacie programy :

„Škola v múzeu“
– vzdelávacie programy pre žiakov I. a II. st. ZŠ
január
- jún 2016, 9.30 - 15.30 hod.

Vzdelávacie programy spojené s prehliadkou expozície a výstav pre žiakov ZŠ nadväzujúce na učebné osnovy predmetu prírodopis, biológia, dejepis. Na prehliadke výstav si žiaci vypracujú pracovné listy a zahrajú sa spoločensko-náučnú hru.

Vtáky a cicavce na území nitrianskeho regiónu
september - december 2016

Vzdelávací program určený pre žiakov I. a II. st. ZŠ je spojený s prehliadkou vystavených dermoplastických preparátov cicavcov a vtákov z nitrianskeho regiónu. Nadväzuje na učebné osnovy vyučovacieho predmetu prírodoveda, prírodopis, biológia. Cieľom vzdelávacieho programu je oboznámenie žiakov s druhmi vodných a lesných živočíchov, ktoré žijú v nitrianskom regióne, získavanie poznatkov prostredníctvom lektorského výkladu, poznávanie prírody a upevňovanie nadobudnutých poznatkov formou pracovných listov.

Objavte s nami rímsku civilizáciu
september - december 2016

Vzdelávací program vhodný pre žiakov II. st. ZŠ je spojený s prehliadkou expozície. Nadväzuje na učebné osnovy vyučovacieho predmetu dejepis. Cieľom programu je oboznámenie žiakov s rímskymi pamiatkami prezentovanými v expozícii múzea, poznávanie archeológie prostredníctvom lektorského výkladu, získavanie nových poznatkov a upevňovanie nadobudnutých poznatkov formou pracovného listu.

"Spoznávaj históriu Nitry"
september - december 2016

Spoločensko-náučná historická hra s možnosťou zahrať si pexeso a vyriešiť krížovku - osemsmerovku. Program je vhodný pre žiakov II. stupňa ZŠ. Prostredníctvom tejto spoločenskej hry môžu žiaci poznávať najznámejšie historické pamiatky v meste Nitra
( hrad, múzeá, kostoly, historické budovy...). Táto hra obsahuje kartičky s popisom historickej pamiatky a obrázkom konkrétnej pamiatky. Úlohou žiakov je prečítať si popis pamiatky na kartičke, nájsť pamiatku na obrázku a najznámejšie pamiatky vyhladať na mape. Žiaci sa tak naučia orientovať na mape a vyhľadávať pamiatky na mape podľa značiek. Cieľom hry je poznávanie histórie, získavanie nových poznatkov formou zábavy, osvojovanie si nových vedomostí a rozvoj spolupráce žiakov.

"Spoznávaj naše zvieratá"
september - december 2016

Spoločenská prírodovedná hra pre žiakov ZŠ pomocou ktorej sa naučia rozoznávať zvieratá. Hra si vyžaduje dobrú pamäť a koncentráciu. Úlohou je hľadať živočícha, územie, kde žije a jeho potravu. Pri hre sa otáčajú tri kartičky a hľadá sa trojica, ktorá patrí k sebe. Hráč, ktorý nájde najviac trojíc, vyhráva. Cieľom spoločenskej hry je oboznámenie žiakov s druhmi živočíchov, získavanie nových poznatkov a ich upevňovanie formou zábavy.

"Nitrianske povesti a legendy"
september - december 2016

Interaktívny program s tvorivou dielňou je určený pre I. a II. stupeň ZŠ. Pre žiakov budú pripravené krátke verzie rôznych legiend a povestí o Nitre a jej pamiatkach. Každý žiak si vyberie svoj príbeh, prečíta ho pred celou skupinou a bude sa snažiť tento prečítaný príbeh čo najvystížnejšie spracovať.Mestské múzeum v Zlatých Moravciach

Kalendárium:

17.10. – 11.1.2017 Minulosť našej každodennosti
Predmety z vybavenia domácnosti v minulosti zo zbierok Ponitrianskeho múzea.

5.12.2016 – 11.1.2017 Vianoce v minulosti
Ukážka vianočného stromčeka a štedrovečerného stolovania šlachty v minulosti spojená s prednáškou o zvykoch a tradíciách.

Tvorivé dielne :

25.11.2016 „Páračky v múzeu“

Členky speváckeho súboru Kolovrátok ukážu páranie (driapanie) peria, ktoré bude sprevádzané rozprávaním o tejto tradícii a
spievaním piesní. Po skončení práce bude každý pohostený tradičnými jedlami, ktoré sa v minulosti podávali pri tejto
spoločenskej udalosti.

Začiatok: 13.30 hod.

15.12.2016 Vianoce v minulosti - tvorivá dielňa
Ukážka pečenia lineckých koláčikov spojená s rozprávaním o zvykoch a tradíciách štedrovečerného stolovania šlachty v minulosti.
Atmosféru spríjemní folklórny súbor Zlatomoravčanka spievaním vianočných kolied.

Začiatok: 13.30 hod.

Dom ľudového bývania v Šali

Kalendárium:

Tvorivé dielne:

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu