Aktuálne výstavy

3D virtuálna prehliadka výstavou Divadlo v múzeu, múzeum v divadle

Detail výstavy

Výstava je inštalovaná pri príležitosti 200. výročia narodenia štúrovského básnika Janka Kráľa a je prednostne určená školským skupinám ako doplnok k vyučovaniu slovenského jazyka a literatúry.

Detail výstavy

Výstava bábok poodhaľuje rozprávkový svet a čarovný život bábkového divadla.

Detail výstavy

Valentin Horba je český maliar, ktorého najvýznamnejšími vzormi v tvorbe sa stali predovšetkým Jan Zrzavý, Pablo Picasso a Jozef Lada. Vo svojej tvorbe je verný Juhočeskému kraju, ale návšteva Nitry taktiež zanechala v jeho tvorbe významnú stopu v podobe cyklu obrazov s dominantami mesta pod Zoborom.

Detail výstavy

Interaktívna vzdelávacia výstava odhaľuje perzekúciu a postupnú likvidácia židovského obyvateľstva v rokoch 1939 – 1945 v Nitre a jej okolí so zreteľom na Židovský kódex z roku 1941.

Detail výstavy

Prvá výstava z cyklu Hrady v Nitrianskom regióne predstaví archeologické nálezy nájdené na Oponickom hrade. Výstavu pripravujeme v spolupráci s Katedrou archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Detail výstavy

Expozícia Skvosty dávnovekého Slovenska je výberom najvzácnejších, historicky a umelecky najhodnotnejších archeologických nálezov nevyčísliteľnej hodnoty, napriek tomu je len fragmentom hmotných pamiatok dokumentujúcich pestrú mozaiku života, schopností a slávy našich predkov.

Detail výstavy

Výstava má za úlohu vyvolať v návštevníkoch otázku, či majú voľne žijúce živočíchy v 21. storočí svoje miesto po boku ľudí a či dokážu spolunažívať v symbióze. Jedným z cieľov expozície je poukázať na fakt, že čoraz rýchlejšie dochádza k strate biodiverzity, ktorej čelia všetky krajiny sveta.

Detail výstavy

Zámerom výstavy je priblížiť širokej verejnosti kultúrno-historický vývoj územia historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu až po novovek, so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. vo včasnom stredoveku.

Detail výstavy
Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií