Aktuálne výstavy

Výstava prináša informácie o poľovných revíroch nobility bývalej Nitrianskej a Tekovskej župy na priereze rokov 1800 - 1945, nachádzajúcich sa v pohorí Tribeča.

Detail výstavy

Výsledky archeologického výskumu na hrade Hrušov z rokov 2013 až 2015

Detail výstavy

Český maliar, inšpirovaný dielami Pabla Picassa alebo Jozefa Ladu. Horbov uhol pohľadu je netradičný, s prvkami naivného umenia a láskavého humoru. Jeho obrazy často dopĺňajú objekty, ktoré zdanlivo do krajiny alebo prostredia nepatria - slnečník, lietadielko, šarkan, palička...

Detail výstavy

Interaktívna výstava Expedícia pravek umožňuje návštevníkom nahliadnuť do dávno minulých dôb praveku, od jeho počiatkov – staršej doby kamennej, paleolitu až po dobu bronzovú.

Detail výstavy

Obrazy a výjavy z dejín Veľkej Moravy od akademickej maliarky Ľudmily Cvengrošovej a nitrianskeho rodáka, sochára Vojtecha Matušinca

Detail výstavy

Spomienky na minulosť, zrod jednej z prvých expozícií múzea, prezentačné a kultúrno-spoločenské aktivity Ponitrianskeho múzea v Nitre, bývalých pracovníkov...

Detail výstavy

Výstava venovaná 60. výročiu vzniku múzea

Detail výstavy

Expozícia Skvosty dávnovekého Slovenska je výberom najvzácnejších, historicky a umelecky najhodnotnejších archeologických nálezov nevyčísliteľnej hodnoty, napriek tomu je len fragmentom hmotných pamiatok dokumentujúcich pestrú mozaiku života, schopností a slávy našich predkov.

Detail výstavy

Výstava má za úlohu vyvolať v návštevníkoch otázku, či majú voľne žijúce živočíchy v 21. storočí svoje miesto po boku ľudí a či dokážu spolunažívať v symbióze. Jedným z cieľov expozície je poukázať na fakt, že čoraz rýchlejšie dochádza k strate biodiverzity, ktorej čelia všetky krajiny sveta.

Detail výstavy

Zámerom výstavy je priblížiť širokej verejnosti kultúrno-historický vývoj územia historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu až po novovek, so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. vo včasnom stredoveku.

Detail výstavy
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií