Aktuálne výstavy

Dvaja českí autori, jubilujúci osemdesiatnici, po čase predstavujú svoju staršiu i novšiu maliarsku tvorbu v Nitre. Josef Černý miluje prírodu, krajinu, architektúru a významné pamiatky svetoznámych miest, Přemysl Bojar Povondra zase ženu ako subjekt, objekt aj symbol.

Detail výstavy

História rodu Migazziovcov

Detail výstavy

Putovná panelová výstava, ktorú pripravila Nadácia Milana Rastislava Štefánika.

Detail výstavy

Z histórie spodnej bielizne

Detail výstavy

Kedysi považovaný za škodcu, dnes ohrozený druh. Syseľ.

Detail výstavy

Promenáda svetom maliarky, kresliarky, ilustrátorky a pedagogičky Alexandry Geschwandtnerovej, rodáčky z Topoľčian.

Detail výstavy

V auguste 2023 uplynie 100 rokov od návštevy prvého československého prezidenta T. G. Masaryka v Nitre. Pri tejto príležitosti Ponitrianske múzeum v Nitre pripravilo výstavu pod názvom Návšteva T. G. Masaryka v Nitre.

Detail výstavy

Roky výskumov a záchranných prác na hrade Gýmeš. Pokračovanie cyklu Hrady v Nitrianskom regióne.

Detail výstavy

Šperkárske remeslo Pavla Francúza v kombinácii s výtvarnými prácami Jozefa Absolona

Detail výstavy

Vtáky v najdôležitejšom a najzraniteľnejšom období v roku, kedy si hľadajú vhodných partnerov na založenie potomstva.

Detail výstavy

Výstava, pripravená pri príležitosti 200. výročia narodenia významného štúrovského básnika Janka Kráľa, podáva stručný prehľad jeho osudov ako človeka, básnika a aktívneho účastníka revolučných rokov 1848/1849.

Detail výstavy

 Výstava predstavuje dejiny odievania, dobového textilu, odevných doplnkov či hygienických štandardov začiatku 20. storočia.

Detail výstavy

Pod našimi nohami. Tajný život bezstavovcov.

Detail výstavy

Český maliar, inšpirovaný dielami Pabla Picassa alebo Jozefa Ladu. Horbov uhol pohľadu je netradičný, s prvkami naivného umenia a láskavého humoru. Jeho obrazy často dopĺňajú objekty, ktoré zdanlivo do krajiny alebo prostredia nepatria - slnečník, lietadielko, šarkan, palička...

Detail výstavy

Expozícia Skvosty dávnovekého Slovenska je výberom najvzácnejších, historicky a umelecky najhodnotnejších archeologických nálezov nevyčísliteľnej hodnoty, napriek tomu je len fragmentom hmotných pamiatok dokumentujúcich pestrú mozaiku života, schopností a slávy našich predkov.

Detail výstavy

Zámerom výstavy je priblížiť širokej verejnosti kultúrno-historický vývoj územia historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu až po novovek, so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. vo včasnom stredoveku.

Detail výstavy
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00