Aktuálne výstavy

Výstava tradičných hudobných nástrojov

Detail výstavy

Výstava drevených betlehemov od slovenských tvorcov

Detail výstavy

Našli sme maskota. Výstava výtvarných prác detí základných škôl a študentov stredných škôl zapojených do súťaže Hľadáme maskota.

Detail výstavy

Život a dielo významnej osobnosti spätej s dejinami Múzea v Zlatých Moravciach a jeho zakladateľa PhDr. Štefana Rakovského

Detail výstavy

 Výstava predstavuje dejiny odievania, dobového textilu, odevných doplnkov či hygienických štandardov začiatku 20. storočia.

Detail výstavy

Pod našimi nohami. Tajný život bezstavovcov.

Detail výstavy

Výstava prináša informácie o poľovných revíroch nobility bývalej Nitrianskej a Tekovskej župy na priereze rokov 1800 - 1945, nachádzajúcich sa v pohorí Tribeča.

Detail výstavy

Výsledky archeologického výskumu na hrade Hrušov z rokov 2013 až 2015

Detail výstavy

Interaktívna výstava Expedícia pravek umožňuje návštevníkom nahliadnuť do dávno minulých dôb praveku, od jeho počiatkov – staršej doby kamennej, paleolitu až po dobu bronzovú.

Detail výstavy

Spomienky na minulosť, zrod jednej z prvých expozícií múzea, prezentačné a kultúrno-spoločenské aktivity Ponitrianskeho múzea v Nitre, bývalých pracovníkov...

Detail výstavy

Výstava venovaná 60. výročiu vzniku múzea

Detail výstavy

Expozícia Skvosty dávnovekého Slovenska je výberom najvzácnejších, historicky a umelecky najhodnotnejších archeologických nálezov nevyčísliteľnej hodnoty, napriek tomu je len fragmentom hmotných pamiatok dokumentujúcich pestrú mozaiku života, schopností a slávy našich predkov.

Detail výstavy

Zámerom výstavy je priblížiť širokej verejnosti kultúrno-historický vývoj územia historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu až po novovek, so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. vo včasnom stredoveku.

Detail výstavy
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií