Aktuálne výstavy

Výstava približuje dianie v období strednej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku po zániku jednej z najvýznamnejších opevnených osád zo staršej doby bronzovej - lokality európskeho významu situovanej v Šuranoch, časť Nitriansky Hrádok, v polohe Zámeček, ktorá právom nadobudla pomenovanie „slovenská Trója."

Detail výstavy

Výstava, pripravená pri príležitosti 200. výročia narodenia významného štúrovského básnika Janka Kráľa, podáva stručný prehľad jeho osudov ako človeka, básnika a aktívneho účastníka revolučných rokov 1848/1849.

Detail výstavy

Výstava tradičných hudobných nástrojov

Detail výstavy

Život a dielo významnej osobnosti spätej s dejinami Múzea v Zlatých Moravciach a jeho zakladateľa PhDr. Štefana Rakovského

Detail výstavy

 Výstava predstavuje dejiny odievania, dobového textilu, odevných doplnkov či hygienických štandardov začiatku 20. storočia.

Detail výstavy

Pod našimi nohami. Tajný život bezstavovcov.

Detail výstavy

Expozícia Skvosty dávnovekého Slovenska je výberom najvzácnejších, historicky a umelecky najhodnotnejších archeologických nálezov nevyčísliteľnej hodnoty, napriek tomu je len fragmentom hmotných pamiatok dokumentujúcich pestrú mozaiku života, schopností a slávy našich predkov.

Detail výstavy

Zámerom výstavy je priblížiť širokej verejnosti kultúrno-historický vývoj územia historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu až po novovek, so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. vo včasnom stredoveku.

Detail výstavy
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00