„Dáva sa všetkým občanom na známosť!“

Bubon sa v slovenskom hudobnom inštrumentári vníma ako cudzorodý prvok. V pôvodnom repertoári sa neuplatnil a nestal sa jeho aktívnou súčasťou. Podobne aj v slovenskej ľudovej tvorbe mal bubon obmedzenú funkciu a ako súčasť hudobných zoskupení sa začal používať až v 20. storočí. V celej Európe sa však uplatnil ako signalizačný nástroj, pomocou ktorého bol ohlasovaný  požiar, začiatok vojny či mobilizácia.

Na Slovensku si bubon zachoval signalizačnú funkciu až do polovice 20. storočia, keďže v slovenských obciach chýbal obecný rozhlas. Bubon používali obecní sluhovia, nazývaní hlásnici či  bubeníci, ktorí bubnovaním zvolávali obyvateľstvo, aby si vypočulo úradné oznamy, nariadenia a iné aktuálne informácie. Na obecnom úrade dostal bubeník na papieri napísanú správu, ktorú mal na verejnosti  niekoľkokrát prečítať. Prvé bubnovanie začínalo vždy na tom istom mieste a odtiaľ postupne obecný bubeník prechádzal celou obcou. Na jednotlivých stanovištiach zastal, aby správu prečítal. Bubeník si najskôr upravil bubon, spoza pása vytiahol paličky a bubnoval nepretržite asi pol minúty. Prenikavý zvuk bubna bol signálom pre obyvateľov, aby sa zhromaždili na určených miestach a vypočuli si hlásenie, ktoré zvyčajne začínalo slovami: „Dáva sa všetkým občanom na známosť.“                     

Tento spôsob šírenia informácií našiel odraz aj v slovenských frazémach „dať niečo na bubon“, alebo „ísť s niečím na bubon“, čo znamená zverejniť, rozhlásiť či rozšíriť nejakú informáciu. Nešikovné prezrádzanie  tajných zámerov zase označuje frazéma „ísť s bubnom na zajace“.

Na obrázku obecný bubon mesta Nitra zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre.

Autorka: Katarína Beňová

Späť na blog

3D prehliadka múzea

3D prehliadka múzea

17.5.2022 Priestory Ponitrianskeho múzea v Nitre vám sprístupňujeme aj formou 3D virtuálnej prehliadky. Takto si spätne môžete pozrieť napríklad populárnu výstavu…

Vierka Tomová – Osobnosť kultúry 2021

Vierka Tomová – Osobnosť kultúry 2021

9.5.2022 Vierka Tomová, lektorka Múzea v Zlatých Moravciach, získala od Mesta Zlaté Moravce ocenenie Osobnosť kultúry 2021 za úspešnú propagáciu kultúrneho…

Noc múzeí a galérií 2022

Noc múzeí a galérií 2022

9.5.2022 … je podujatie celoeurópskeho charakteru, ktoré oslavujeme aj v Ponitrianskom múzeu v Nitre a v našich expozitúrach! Organizované je pod…

Presadili kvietok…

Presadili kvietok…

22.4.2022 … z jari do jeseni, keby jeseň ako jeseň, ale mráz studený… (Janko Kráľ, báseň Kvet) Janko Kráľ (24. 04.…

Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií