Regálový systém v etnografickom depozitári Ponitrianskeho múzea v Nitre

Nákup úložného mobiliáru – regálový systém – zabezpečí realizáciu odbornej ochrany, uloženia a bezpečnosti zbierkových predmetov v priestoroch etnografického depozitára múzea. Jestvujúci regálový systém nie je vyrobený s ohľadom na efektívne usporiadanie priestoru a využitie úložnej plochy, je labilný, údržba je možná len svojpomocne.

Aktuálny stav mobiliára nespĺňa požiadavky na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti zbierkových predmetov, rovnako tak ani požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri manipulácii so zbierkovými predmetmi, nakoľko pozostáva iba zo svojpomocne vyrobeného, necertifikovaného regálového systému pozostávajúci okrem iného z haki lešenia.

So zámerom štandardizovať technické vybavenie etnografického depozitára bol vypracovaný projekt pod názvom Regálový systém v etnografickom depozitári Ponitrianskeho múzea v Nitre apodaná žiadosť o dotáciu Fondu na podporu umenia. Daný projekt v roku 2021 získal podporu a finančné krytie z Fondu na podporu umenia.

Nový systém regálov bude koncipovaný na základe priestorovej dispozície objektu depozitára a v súlade s požiadavkami na  certifikovaný materiál a v zhode s nariadeniami noriem ISO 9000, zodpovedajú všetkým súvisiacim normám a predpisom platným v SR.

Projektom sa zabezpečí zvýšenie úrovne odbornej ochrany a odborného uloženia zbierkových predmetov, usporiadanie priestoru a efektívne využitie úložnej plochy, bezpečná, prehľadná a rýchlejšia manipulácia s predmetmi, hygienická údržba priestoru, intenzívne sprístupňovanie fondu etnografie verejnosti.

Realizácia projektu je plánovaná v termíne do decembra 2021.

Realizáciu projektu Regálový systém v etnografickom depozitári Ponitrianskeho múzea v Nitre z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií