Technické a technologické vybavenie spoločného reštaurátorského a konzervátorského pracoviska Ponitrianskeho múzea v Nitre

Projekt je reakciou na situáciu s technickým stavom zbierok hlavne z oblasti etnografie a histórie. Jeho cieľom je postupná stabilizácia fyzického stavu zbierok, prostredníctvom adekvátneho vybavenia uvedených pracovísk, čo umožní odborný prístup v oblasti procesov ošetrenia zbierkových predmetov, bezpečné narábanie so zbierkovými predmetmi a prostriedkami potrebnými k očisteniu a zakonzervovaniu predmetov, k zabezpečeniu hygienických a bezpečnostných štandardov na pracovisku.

So zámerom štandardizovať technické a technologického vybavenia spoločného reštaurátorského a konzervátorského pracoviska bol vypracovaný projekt pod názvom Technické a technologické vybavenie spoločného reštaurátorského a konzervátorského pracoviska Ponitrianskeho múzea v Nitre apodaná žiadosť o dotáciu Fondu na podporu umenia. Daný projekt v roku 2021 získal podporu a finančné krytie z Fondu na podporu umenia.

Projekt technického a technologického vybavenia spoločného reštaurátorského a konzervátorského pracoviska zabezpečí realizáciu základných pracovných podmienok pre výkon uvedených profesií v podmienkach múzea tak, aby múzeum dokázalo riešiť odborné ošetrovanie vybraných zbierok.

V budúcnosti toto vybavenie umožní rozvíjať aj ďalšie aktivity, medzi ktoré patrí výskum a prezentácia predmetov významnej kultúrnej hodnoty verejnosti.

Realizácia projektu je plánovaná v termíne do decembra 2021.

Realizáciu projektu – Technické a technologické vybavenie spoločného reštaurátorského a konzervátorského pracoviska Ponitrianskeho múzea v Nitre z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií