Spolok, ktorý búral stereotypy

Dňa 18. augusta 2022 odznela na pôde Ponitrianskeho múzea v Nitre v poradí už šiesta prednáška z cyklu Nitranom o Nitre, ktorý je venovaný regionálnym dejinám. Cyklus prednášok pripravilo Ponitrianske múzeum pri príležitosti 60. výročia svojho založenia ako súčasť konceptu Tak sme my….

Prednáška pod názvom Spolok, ktorý búral stereotypy bola venovaná unikátnemu Hospodárskemu spolku pre údolie Nitry.

Prednášajúci prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. poukázal na skutočnosť, že spolok sa svojím demokratizmom, dôslednou trojjazyčnosťou, osobnými predpokladmi hlavných funkcionárov, ako aj zameraním na roľníckych výrobcov v podmienkach národnostne netolerantného Uhorska stal spolkom, ktorý napriek hospodárskemu charakteru mal i politický význam. Sústavný vládny tlak a obmedzovanie financií nakoniec síce dosiahli zánik spolku, avšak jeho stopa zostala trvalou v regionálnych dejinách údolia Nitry. Môžeme dokonca konštatovať, že viacerými aktivitami spolok vstúpil i do medzinárodného odborného diskurzu. Práve tu treba hľadať dôvody, prečo by mal byť spolok prirodzenou súčasťou nášho historického vedomia.

Späť na blog

Oživená hlina

Oživená hlina

7.11.2022 Praveké umenie je spojené s lovecko-magickými a kultovými zvykmi aj nevyhnutnou snahou o udržanie života a rozmnoženie rodu. Doklady formovania hliny výnimočne nachádzame už u…

Najstarší slovenský literárny časopis

Najstarší slovenský literárny časopis

13.10.2022 Okrem kníh sa v knižničnom fonde Ponitrianskeho múzea v Nitre nachádza aj veľké množstvo odborných periodík. Jedným z najstarších a…

Ohrozenie a ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku │Prednáška pre školy

Ohrozenie a ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku │Prednáška pre školy

12.10.2022 Jednou z dvoch tém prednášok organizovaných v spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre je ohrozenie a…

Komunálny odpad v otázkach a odpovediach │Prednáška pre školy

Komunálny odpad v otázkach a odpovediach │Prednáška pre školy

11.10.2022 V spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre sme pripravili pre žiakov 2. stupňa základných škôl a…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií