Spolok, ktorý búral stereotypy

Dňa 18. augusta 2022 odznela na pôde Ponitrianskeho múzea v Nitre v poradí už šiesta prednáška z cyklu Nitranom o Nitre, ktorý je venovaný regionálnym dejinám. Cyklus prednášok pripravilo Ponitrianske múzeum pri príležitosti 60. výročia svojho založenia ako súčasť konceptu Tak sme my….

Prednáška pod názvom Spolok, ktorý búral stereotypy bola venovaná unikátnemu Hospodárskemu spolku pre údolie Nitry.

Prednášajúci prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. poukázal na skutočnosť, že spolok sa svojím demokratizmom, dôslednou trojjazyčnosťou, osobnými predpokladmi hlavných funkcionárov, ako aj zameraním na roľníckych výrobcov v podmienkach národnostne netolerantného Uhorska stal spolkom, ktorý napriek hospodárskemu charakteru mal i politický význam. Sústavný vládny tlak a obmedzovanie financií nakoniec síce dosiahli zánik spolku, avšak jeho stopa zostala trvalou v regionálnych dejinách údolia Nitry. Môžeme dokonca konštatovať, že viacerými aktivitami spolok vstúpil i do medzinárodného odborného diskurzu. Práve tu treba hľadať dôvody, prečo by mal byť spolok prirodzenou súčasťou nášho historického vedomia.

Späť na blog

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Valentin Horba, talentovaný český maliar, ktorého niektorí prirovnávajú dokonca k Jozefovi Ladovi, zavíta do Múzea v Zlatých Moravciach v piatok…

Svetový deň vtáctva

Svetový deň vtáctva

Dátum 1. apríl si väčšina ľudí spája so žartmi, avšak tento rok je spojený aj s vodou nakoľko na tento deň…

Zlatomoravecké utorky

Zlatomoravecké utorky

Aj v roku 2024 pokračujeme v cykle prednášok, ktorý je venovaný významným momentom z dejín Zlatých Moraviec, mestu s bohatou…

Súťaž #rodmigazzi

Súťaž #rodmigazzi

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE A HRAJ O ATRAKTÍVNE CENY! Je to naozaj jednoduché! 📍Súťaž je určená pre užívateľov Facebooku alebo…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00