Spolok, ktorý búral stereotypy

Dňa 18. augusta 2022 odznela na pôde Ponitrianskeho múzea v Nitre v poradí už šiesta prednáška z cyklu Nitranom o Nitre, ktorý je venovaný regionálnym dejinám. Cyklus prednášok pripravilo Ponitrianske múzeum pri príležitosti 60. výročia svojho založenia ako súčasť konceptu Tak sme my….

Prednáška pod názvom Spolok, ktorý búral stereotypy bola venovaná unikátnemu Hospodárskemu spolku pre údolie Nitry.

Prednášajúci prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. poukázal na skutočnosť, že spolok sa svojím demokratizmom, dôslednou trojjazyčnosťou, osobnými predpokladmi hlavných funkcionárov, ako aj zameraním na roľníckych výrobcov v podmienkach národnostne netolerantného Uhorska stal spolkom, ktorý napriek hospodárskemu charakteru mal i politický význam. Sústavný vládny tlak a obmedzovanie financií nakoniec síce dosiahli zánik spolku, avšak jeho stopa zostala trvalou v regionálnych dejinách údolia Nitry. Môžeme dokonca konštatovať, že viacerými aktivitami spolok vstúpil i do medzinárodného odborného diskurzu. Práve tu treba hľadať dôvody, prečo by mal byť spolok prirodzenou súčasťou nášho historického vedomia.

Späť na blog

Zaktualizovaný kalendár Večerov s archeológiou v múzeu

Zaktualizovaný kalendár Večerov s archeológiou v múzeu

15.3.2023 Oznamujeme malú zmenu v kalendári Večerov s archeológiou v múzeu – prednáška plánovaná na 13. 4. 2023 sa vymení s…

Týždeň slovenských knižníc

Týždeň slovenských knižníc

6.3.2023 Knižnica Ponitrianskeho múzea v Nitre  História a súčasnosť Knižnica Ponitrianskeho múzea v Nitre patrí medzi špeciálne múzejné knižnice na Slovensku.…

Šibi-ryby, mastné ryby, dávaj vajcia, vykrúcaj sa!

Šibi-ryby, mastné ryby, dávaj vajcia, vykrúcaj sa!

1.3.2023 V dňoch 22. až 23. marca 2023 v Ponitrianskom múzeu v Nitre pripravujeme vzdelávací interaktívny program Šibi-ryby, mastné ryby, dávaj vajcia,…

Večery s archeológiou v múzeu

Večery s archeológiou v múzeu

8.2.2023 Ponitrianske múzeum v Nitre v spolupráci s Katedrou archeológie FF UKF v Nitre pokračuje v edukačnom, popularizačnom prednáškovom koncepte určenom Nitranom, tentokrát na tému ARCHEOLÓGIA. Cyklus prednášok Večery…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00