Komunálny odpad v otázkach a odpovediach │Prednáška pre školy

V spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre sme pripravili pre žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl prednášku zaoberajúcu sa pálčivým problémom komunálneho odpadu. Cieľom prednášky je poskytnúť odpovede na:
– definovanie a triedenie komunálneho odpadu,
– vzniknuté množstvá na 1 obyvateľa na území mesta Nitry v posledných rokoch
– spôsoby ako s komunálnym odpadom nakladáme a ako sa ho zbavujeme
– a možnosti a príklady predchádzania jeho vzniku.
Prednáška zároveň vysvetľuje význam správnej realizácie separácie komunálneho odpadu s využitím dostupnej mobilnej aplikácie Green Daily.

Viac informácií k prednáške a termínom nájdete TU.

Späť na blog

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Valentin Horba, talentovaný český maliar, ktorého niektorí prirovnávajú dokonca k Jozefovi Ladovi, zavíta do Múzea v Zlatých Moravciach v piatok…

Svetový deň vtáctva

Svetový deň vtáctva

Dátum 1. apríl si väčšina ľudí spája so žartmi, avšak tento rok je spojený aj s vodou nakoľko na tento deň…

Zlatomoravecké utorky

Zlatomoravecké utorky

Aj v roku 2024 pokračujeme v cykle prednášok, ktorý je venovaný významným momentom z dejín Zlatých Moraviec, mestu s bohatou…

Súťaž #rodmigazzi

Súťaž #rodmigazzi

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE A HRAJ O ATRAKTÍVNE CENY! Je to naozaj jednoduché! 📍Súťaž je určená pre užívateľov Facebooku alebo…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00