Contacts

Ponitrianske museum in Nitra

Štefánikova street 1, 949 01 Nitra MAPA

Contact | info@muzeumnitra.sk | +421 37 651 00 00


Mgr. Patrícia Žáčiková
Director | +421 940 943 670 | riaditel@muzeumnitra.sk

Mgr. Lucia Šimová
Assistent of director | +421 37 651 00 00 | lsimova@muzeumnitra.sk

Ing. Ľudmila Priesolová
Human resources manager | +421 948 535 782 | lpriesolova@muzeumnitra.sk

Ing. Alena Michnová
Economist | +421 +421 948 535 782 | amichnova@muzeumnitra.sk

Mgr. Zuzana Vilčeková
Marketing manager | +421 948 194 385 | zvilcekova@muzeumnitra.sk

Ing. Adam Vakoš
Asset manager | +421 948 240 683 | avakos@muzeumnitra.sk

Mgr. Valerii Popovych
IT manager | +421 948 221 604 | vpopovych@muzeumnitra.sk

PhDr. Jaroslava Ruttkayová
Archeology | +421 948 197 894 | jruttkayova@muzeumnitra.sk

Ing. Hana Husárová, PhD.
Zoology | +421 37 651 00 00 | hhusarova@muzeumnitra.sk

PhDr. Katarína Beňová
History | +421 37 651 00 00 | kbenova@muzeumnitra.sk

Mgr. Silvia Eliašová, PhD.
Museum pedagogue | +421 908 706 287 | seliasova@muzeumnitra.sk

Mgr. Kristína Alexandra Hučková
Documentary | +421 940 943 014 | khuckova@muzeumnitra.sk

Barbora Bagalová
Photographer / dokumentary | +421 940 943 014 | bbagalova@muzeumnitra.sk

Alžbeta Beňová
Photographer | +421 940 943 014 | abenova@muzeumnitra.sk

Mgr. Lívia Šumichrastová
Restorer | +421 37 651 00 00 | lsumichrastova@muzeumnitra.sk

Ján Hamaj
Conservator | +421 37 651 00 00 | jhamaj@muzeumnitra.sk

Mgr. Dominika Juricová
Library | +421 948 197 894 | djuricova@muzeumnitra.sk

Mgr. Petra Bernáthová
Guide | +421 948 197 894 | pbernathova@muzeumnitra.sk

Mgr. Beáta Sabolčíková
Guide | +421 940 943 015 | bsabolcikova@muzeumnitra.sk

Viera Tomová – Museum in  Zlaté Moravce
Guide | +421 948 235 049 | vtomova@muzeumnitra.sk

Mgr. Ivana Valkovičová – Museum in  Zlaté Moravce
Guide | +421 948 235 049 | ivalkovicova@muzeumnitra.sk

Mgr. Veronika Résőová – Ľudový dom bývania a architektúry in Šaľa
Guide | +421 918 677 647 | vresoova@muzeumnitra.sk

Stanislav Šimko
Technician

Zuzana Uhříčková
Cleaning

Ľudmila Vargová
Cleaning

Štefánikova street 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií