Kvetná nedeľa

Fotografie Karola Plicku, ktoré sa nachádzajú v zbierkovom fonde Ponitrianskeho múzea v Nitre, približujú obyčaje jarného obdobia, Kvetnú nedeľu, v ktorých jedným z hlavných obradných predmetov bola zeleň v rôznej forme, stelesňujúca princíp prebúdzajúcej sa prírody, životnej sily.

Kvetná nedeľa, ktorá otvárala najdôležitejší cirkevný týždeň v roku, Veľký týždeň, pripadala na nedeľu pred Veľkou nocou a pripomínala slávnostný príchod Ježiša do Jeruzalema. Pašie, baburiatka a zelená vŕba tvorili neoddeliteľnú súčasť tohto dňa.

Hlavným znakom jarnej obchôdzky v obciach nitrianskeho regiónu v povodí Drevenice (Choča, Pustý Chotár, Beladice, Veľké Chrašťany), bolo prinášanie zelenej ratolesti – zelenej vŕby ako symbolu jari do príbytkov. Zvyk nazývali spievanie so zelenou vŕbou. V obci Veľké Chrašťany si informátorky veľmi živo spomínali na to, že medzi prvými sa patrilo navštíviť s vŕbou panstvo v kaštieli, kam po rannej omši prichádzali spoločne všetky dievčatá z obce. Až potom prišiel na rad pán farár, richtár, rechtor, a nakoniec rodina. Do príbytkov prichádzali so zelenou vŕbou zdobenou farebnými stuhami – mašľami. Ak boli mašle na vŕbe vyšívané, dievky boli na to obzvlášť hrdé. Odlišovali sa nimi od ostatných dievčat a vypovedali o ich zaradení k lepšie situovaným sociálnym vrstvám v obci. Najčastejšie sa však zelená vŕba zdobila farebnými papierovými stuhami. Dievčatá bývali poobliekané v tmavých krojoch smútočných farieb – čiernej, bielej alebo fialovej, nakoľko pretrvával pôst. K výbave dievok patrili prútené koše, do ktorých dostávali odmenu – vajíčka zafarbené v cibuľovej šupke, v tráve, v cvikli, koláčik, málokedy drobný peniaz. Výslužka v kaštieli sa líšila od tej, ktorú dostávali v rodinách. Bola bohatšia o  sladké dobroty, ktoré nebývali samozrejmosťou, ako napríklad ovocie, často aj exotické, cukríky, čokoláda, čo bolo dôvodom pre radosť zo spievania zelenej vŕby u pánov.

Pred vstupom do príbytku sa ohlasovali otázkou:
Máťe zelenú vŕbu?
Gazdiná odpovedala: 
Ňemáme, ňech sa ľúbi prejsť!
Dievčatá zaspievali:
Zelená je zelená a na vrchu červená,
pod javorom pod zeleným,
zelená je vŕba zavíjaná.

Autorka: Patrícia Žáčiková

Späť na blog

3D prehliadka múzea

3D prehliadka múzea

17.5.2022 Priestory Ponitrianskeho múzea v Nitre vám sprístupňujeme aj formou 3D virtuálnej prehliadky. Takto si spätne môžete pozrieť napríklad populárnu výstavu…

Vierka Tomová – Osobnosť kultúry 2021

Vierka Tomová – Osobnosť kultúry 2021

9.5.2022 Vierka Tomová, lektorka Múzea v Zlatých Moravciach, získala od Mesta Zlaté Moravce ocenenie Osobnosť kultúry 2021 za úspešnú propagáciu kultúrneho…

Noc múzeí a galérií 2022

Noc múzeí a galérií 2022

9.5.2022 … je podujatie celoeurópskeho charakteru, ktoré oslavujeme aj v Ponitrianskom múzeu v Nitre a v našich expozitúrach! Organizované je pod…

Presadili kvietok…

Presadili kvietok…

22.4.2022 … z jari do jeseni, keby jeseň ako jeseň, ale mráz studený… (Janko Kráľ, báseň Kvet) Janko Kráľ (24. 04.…

Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií