LETO V MÚZEU

Vandrovali hudci

Tanečno-hudobná tvorivá dielňa je určená deťom od 7 rokov.

Pod vedením lektorov

 • sa zoznámite s tradičnými hudobnými nástrojmi,
 • naučíte sa spievať detské pesničky z nitrianskeho regiónu,
 • zapojíte sa do muzicírovania prostredníctvom zaujímavých rytmických nástrojov,
 • zatancujete si.

Nemusíte byť muzikanti. Postačí, ak máte radi tradičnú muziku, spev a tanec.

Termín:
30. 8. 2023 od 14:00 hod. do 17:00 hod. – na objednávku
Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach

Program sa uskutoční v prípade naplnenia min. kapacity 15 záujemcov.

Vstupné: 3,00 €
Kontakt pre objednávky: tel. +421 948 235 049, mail: lektorzm@muzeumnitra.sk


Načo sú nám múzeá?

Výchovno-vzdelávací program Načo sú nám múzeá? je určený deťom od 6 rokov.

Predstavuje poslanie a náplň múzea ako inštitúcie v spoločnosti. Deti majú príležitosť nazrieť za „zatvorené dvere” a spoznať jednotlivé odborné činnosti múzejného života. Deti zisťujú, ako sa do múzea dostal starý džbán a čo všetko sa s ním v múzeu deje predtým, ako ho návštevníci uvidia na výstave. Súčasťou programu je vyplňovanie pracovného listu.

Termíny: UTORKY, STREDY, ŠTVRTKY, PIATKY – na objednávku
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Lektor: odborní pracovníci múzea

Dĺžka programu: 60 minút
Skupina:

 • individuálni návštevníci: skupina min. 5 platiacich osôb, začiatok programu vždy o 10:00 hod. – na objednávku
 • organizované kolektívy: od 12 – 35 osôb, v prípade väčšieho počtu osôb sa rozdelíme do 2 skupín.

Vstupné: 2,00 €
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 016 |+421 940 943 015, mail: lektornr@muzeumnitra.sk


ZOO (lógia) s deťmi a pre deti

Interaktívny vzdelávací program ZOO (lógia) s deťmi a pre deti je určený deťom – školským alebo inak organizovaným skupinám a rodinám s deťmi. Program je vhodný pre deti od 6 rokov.

Deti zážitkovou formou budú hľadať odpovede na otázky: Prečo sú v múzeu aj zvieratá? Ako sa dostanú zvieratá do múzea? Prečo ich vystavujeme? Aké prístroje používame pri ich skúmaní? Aká je práca zoológa v múzeu? Súčasťou programu je práca s bádateľským denníkom (pracovný list) a výroba domčeka pre hmyz.

Termíny: UTORKY, STREDY, ŠTVRTKY, PIATKY – na objednávku
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Lektor: odborní pracovníci múzea

Dĺžka programu: 60 minút
Skupina:

 • individuálni návštevníci: skupina min. 5 platiacich osôb, začiatok programu vždy o 10:00 hod. – na objednávku
 • organizované kolektívy: od 12 – 35 osôb, v prípade väčšieho počtu osôb sa rozdelíme do 2 skupín.

Vstupné: 2,00 €
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 016 |+421 940 943 015, mail: lektornr@muzeumnitra.sk


Etuda o starej Nitre

Program je určený žiakom od 6 do 13 rokov.

Tvorivá dielňa nadväzuje na výstavu Etuda o starej Nitre, ktorá prezentuje dejiny odievania na prelome 19. a 20. storočia. Úlohou detí bude vytvárať návrhy secesných odevov, dekoratívne prvky odevov, návrhy  výzdoby klobúkov ako aj ich farebné a tvarové mutácie. Deti budú mať možnosť svoje návrhy odprezentovať a v navrhnutých klobúkoch sa môžu odfotiť vo výstavnej miestnosti pred fotostenou, ako  aj v priestoroch tvorivej dielne. Súčasťou programu je prehliadka výstavy Etuda o starej Nitre.

Termíny: UTORKY, STREDY, ŠTVRTKY, PIATKY – na objednávku
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Lektor: odborní pracovníci múzea

Dĺžka programu: 60 minút
Skupina:

 • individuálni návštevníci: skupina min. 5 platiacich osôb, začiatok programu vždy o 10:00 hod. – na objednávku
 • organizované kolektívy: od 12 – 35 osôb, v prípade väčšieho počtu osôb sa rozdelíme do 2 skupín.

Vstupné: 2,00 €
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 016 |+421 940 943 015, mail:
lektornr@muzeumnitra.sk


Ako sa žilo na Veľkej Morave?

Výchovno-vzdelávací program z oblasti archeológie a histórie. Program je určený žiakom od 5 rokov.

Termíny: UTORKY A PIATKY – na objednávku
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Lektorka: Mgr. et Mgr. Stanislava Blahová

Dĺžka programu: 50 min.
Skupina:

 • individuálni návštevníci: skupina min. 5 platiacich osôb, začiatok programu vždy o 10:00 hod. – na objednávku
 • organizované kolektívy: od 12 – 35 osôb, v prípade väčšieho počtu osôb sa rozdelíme do 2 skupín.

Vstupné: 2,00 €
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 016 |+421 940 943 015, mail:
lektornr@muzeumnitra.sk

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nitrianskej komunitnej nadácie, Mesta Nitra a organizácie UNICEF v grantovom programe Spoznajme sa.


Šperk Veľkej Moravy

Tvorivá dielňa z oblasti archeológie a histórie. Program je určený žiakom od 5 rokov.

Termíny: UTORKY A PIATKY – na objednávku
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Lektorka: Mgr. et Mgr. Stanislava Blahová

Dĺžka programu: 50 min.
Skupina:

 • individuálni návštevníci: skupina min. 5 platiacich osôb, začiatok programu vždy o 10:00 hod. – na objednávku
 • organizované kolektívy: od 12 – 35 osôb, v prípade väčšieho počtu osôb sa rozdelíme do 2 skupín.

Vstupné: 2,00 €
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 016 |+421 940 943 015, mail:
lektornr@muzeumnitra.sk

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nitrianskej komunitnej nadácie, Mesta Nitra a organizácie UNICEF v grantovom programe Spoznajme sa.


Cyril a Metod

Čítanie diel zo života Cyrila a Metoda spojené s besedou. Program je určený žiakom od 5 rokov.

Termíny: UTORKY A PIATKY – na objednávku
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Lektorka: Mgr. et Mgr. Stanislava Blahová

Dĺžka programu: 50 min.
Skupina:

 • individuálni návštevníci:  skupina min. 5 platiacich osôb, začiatok programu vždy o 10:00 hod. – na objednávku
 • organizované kolektívy: od 12 – 35 osôb, v prípade väčšieho počtu osôb sa rozdelíme do 2 skupín.

Vstupné: 2,00 €
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 016 |+421 940 943 015, mail:
lektornr@muzeumnitra.sk

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nitrianskej komunitnej nadácie, Mesta Nitra a organizácie UNICEF v grantovom programe Spoznajme sa.


Odlej si svoj hmyz

Termíny: na objednávku
Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach

Tvorivá dielňa je určená deťom od 6 do 13 rokov.

Náplňou tvorivej dielne je odlievanie figúriek chrobáka, motýľa a pavúka z včelieho vosku. Deti si vyskúšajú prácu s včelím voskom, ktorý má pre ľudí široké využitie – od gastronómie, kozmetiky, farmácie až po priemysel.

Dĺžka programu: 45 minút
Skupina:

 • individuálni návštevníci: skupina min. 5 platiacich osôb, začiatok programu vždy o 10:00 hod. – na objednávku
 • organizované kolektívy: od 12 – 35 osôb, v prípade väčšieho počtu osôb sa rozdelíme do 2 skupín.

Vstupné: 2,00 €
Kontakt pre objednávky: tel. +421 918 235 049, mail: lektorzm@muzeumnitra.sk


Pod našimi nohami

Termíny: na objednávku
Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach

Výchovno-vzdelávací program je určený deťom od 6 do 13 rokov.

Cieľom programu je rozvíjanie poznatkov o hmyze a jeho význame, popularizuje prácu zoológa v múzeu. Prispieva k formovaniu poznatkov o hmyze aj prostredníctvom pozorovania „hmyzej arény“. Súčasťou programu je práca s didaktickými pomôckami a expedičným denníkom. Výchovno-vzdelávací program sa realizuje v priestoroch výstavy Pod našimi nohami, ktorá je v Múzeu v Zlatých Moravciach inštalovaná.

Dĺžka programu: 45 minút
Skupina:

 • individuálni návštevníci: skupina min. 5 platiacich osôb, začiatok programu vždy o 10:00 hod. – na objednávku
 • organizované kolektívy: od 12 – 35 osôb, v prípade väčšieho počtu osôb sa rozdelíme do 2 skupín.

Vstupné: 2,00 €
Kontakt pre objednávky: tel. +421 918 235 049, mail: lektorzm@muzeumnitra.sk


Vážení návštevníci podujatia „Leto v múzeu“, dovoľte nám aby sme vás informovali o tom, že z podujatia budú vyhotovované a následne zverejňované fotografie. Zhotovovanie fotografií bude vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu o zvýšenie návštevnosti múzea a zvýšenie záujmu verejnosti o kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia. Voči spracúvaniu vašich osobných údajov máte právo namietať na emailovej adrese: info@muzeumnitra.sk. Ďalšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete na stránke www.muzeumnitra.sk.

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00