Noc múzeí a galérií 2023

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ – podujatie celoeurópskeho charakteru oslavujeme v Ponitrianskom múzeu v Nitre a v expozitúre Múzeum v Zlatých Moravciach! Cieľom podujatia, ktoré je organizované pod patronátom Rady Európy, je v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany. Strávte s nami tento príjemný deň, deň múzejníkov a galeristov!

Program v Ponitrianskom múzeu v Nitre

TERMÍN: sobota 13. 5. 2023 od 15:00 do 22:00 hod.
MIESTO: Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova 1
VSTUPNÉ: 2,00 €, voľný vstup pre deti do 3 rokov, seniorov nad 70 rokov, ZŤP a ZŤP-S.

Na aktivity, ktoré sú časovo obmedzené, uprednostňujeme návštevníkov s rezerváciou. Rezervácie prijímame na tel. čísle: 0940 943 015.

Sprístupnené sú všetky aktuálne VÝSTAVY A EXPOZÍCIE:
V hniezde | Život vtákov – zoológia
Etuda o starej Nitre – história
Po páde slovenskej Tróje – archeológia
Nitriansko v zrkadle vekov – archeológia
Skvosty dávnovekého Slovenska – archeológia
Marta Horníková – Vesmír a svet ako znak – výstava výtvarných diel
Nadštandardné šperky – výstava šperkov a výtvarných prác

SPRIEVODNÉ AKTIVITY:
15:30 Prednáška Tajomstvá reštaurovania – Etuda o starej Nitre – o postupoch pri reštaurovaní zbierkových predmetov k dlhodobej výstave Etuda o starej Nitre, prednášajúca: doc. Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD.

17:00 Prednáška Migranti zo severu nadväzuje na aktuálnu výstavu V hniezde | Život vtákov, prednášajúca: Ing. H. Husárová, PhD.

19:30 Interaktívna prednáška Čaro tradičných bábok s popularizátorom bábkového divadla PhDr. Matejom Šiškom, PhD. Diváci spoznajú základné princípy umeleckej tvorby v bábkovom divadle a všetky zásadné druhy tradičných bábok.

Výchovno-vzdelávací program Načo sú nám múzeá? – odborní pracovníci predstavia zmysel a fungovanie múzea a sprístupnia pohľad „za dvere“ múzea, vstupy: 16:30 a 18:30

Interaktívny program Po stopách slimáka Kamila – odkrývanie tajomstiev múzea a hľadanie pokladov, vstupy 20:00, 20:30, 21:00 a 21:30

Tvorivá dielňa Lunica – slovanský amulet – maľovanie lunice, hracích terčíkov, stredoveká stolová hra, vstupy: 16:30 a 18:30

Tvorivá dielňa Batikovanie s Elenou Nittnausovovu – farbenie textílií technikou batikovania, vstupy: 15:00 a 17:00

Tvorivá dielňa Kresba suchým pastelom – maliarska technika s asistenciou maliarky Miloslavy Salanciovej, vstupy 15:00 a 17:00

Tvorivá dielňa Etuda o starej Nitre – vytváranie návrhov secesných odevov, vstupy 17:00 a 18:00

Prezentácia Obnovené reštaurovaním – prezentácia práce reštaurátora, vstupy: 15:30 a 17:30

Čitateľský kútik – prezentácia regionálnych periodík, vrátane vzácneho prírodovedného periodika Der Naturfreund Ungarns z r. 1856 – 1857, prezentácia regionálnej tlače z 30-tych rokov 20. storočia z knižničného fondu Krajskej knižnice Karola Kmeťka

Burza kníh – burza odbornej literatúry, predaj kníh a publikácií za symbolické ceny

Projekcia Časy minulé – projekcia pohľadníc s ľúbostnou tematikou (Máj – mesiac lásky) a fotografií starej Nitry zo zbierkového fondu múzea

Na aktivity, ktoré sú časovo obmedzené, uprednostňujeme návštevníkov s rezerváciou. Rezervácie prijímame na tel. čísle: 0940 943 015.


Program v Múzeu v Zlatých Moravciach

TERMÍN: piatok 12. 5. 2023 od 9:00 do 22:00 hod. a sobota 13. 5. 2023 od 9:00 do 17:00 hod.
MIESTO: Múzeum v Zlatých Moravciach, námestie Andreja Hlinku 1
VSTUPNÉ: 2,00 €, voľný vstup pre deti do 3 rokov, seniorov nad 70 rokov, ZŤP a ZŤP-S.

Na aktivity, ktoré sú časovo obmedzené, uprednostňujeme návštevníkov s rezerváciou. Rezervácie prijímame na tel. čísle: 0918 235 049

Sprístupnené sú aktuálne VÝSTAVY A EXPOZÍCIE:
10 rokov výskumov na hrade Gýmeš – archeológia
Pod našimi nohami – zoológia
Spomienka na Janka Kráľa – história

SPRIEVODNÉ AKTIVITY:
Výchovno-vzdelávací program Pod našimi nohami | Zo života hmyzu, nadväzuje na aktuálnu výstavu Pod našimi nohami, program vedie Ing. Hana Husárová, PhD., vstupy 8:30 a 11:30

Tvorivá dielňa Odlievanie hmyzu, nadväzuje na aktuálnu výstavu Pod našimi nohami, vstupy 8:30 a 11:30

Výchovno-vzdelávací program Načo sú nám múzeá? – odborní pracovníci predstavia zmysel a fungovanie múzea a sprístupnia pohľad „za dvere“ múzea, vstupy 9:00 a 11:00

Projekcia fotografií starých Zlatých Moraviec zo zbierkového fondu múzea

Na aktivity, ktoré sú časovo obmedzené, uprednostňujeme návštevníkov s rezerváciou. Rezervácie prijímame na tel. čísle: 0918 235 049

Tešíme sa na vašu návštevu!


Vážení návštevníci podujatia „Noci múzeí a galérii 2023“, dovoľte nám aby sme vás informovali o tom, že z podujatia budú vyhotovované a následne zverejňované fotografie. Zhotovovanie fotografií bude vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu o zvýšenie návštevnosti múzea a zvýšenie záujmu verejnosti o kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia. Voči spracúvaniu vašich osobných údajov máte právo namietať na emailovej adrese: info@muzeumnitra.sk. Ďalšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov nájdene na stránke www.muzeumnitra.sk.

Späť na blog

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Valentin Horba, talentovaný český maliar, ktorého niektorí prirovnávajú dokonca k Jozefovi Ladovi, zavíta do Múzea v Zlatých Moravciach v piatok…

Svetový deň vtáctva

Svetový deň vtáctva

Dátum 1. apríl si väčšina ľudí spája so žartmi, avšak tento rok je spojený aj s vodou nakoľko na tento deň…

Zlatomoravecké utorky

Zlatomoravecké utorky

Aj v roku 2024 pokračujeme v cykle prednášok, ktorý je venovaný významným momentom z dejín Zlatých Moraviec, mestu s bohatou…

Súťaž #rodmigazzi

Súťaž #rodmigazzi

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE A HRAJ O ATRAKTÍVNE CENY! Je to naozaj jednoduché! 📍Súťaž je určená pre užívateľov Facebooku alebo…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00