Ohrozenie a ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku │Prednáška pre školy

Jednou z dvoch tém prednášok organizovaných v spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre je ohrozenie a ochrana poľnohospodárskej pôdy. Prednáška je vhodná pre žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl.
Zameriava sa na vývoj dôsledkov antropogénnych vplyvov na pôdu v podmienkach Slovenska, ktoré ju ohrozujú a spôsobujú jej degradáciu. Poukáže na príčiny ohrozenia pôdy, ku ktorým patrí priemyselná činnosť, urbanizácia, odlesňovanie pôdy alebo odstránenie prirodzenej vegetácie, poľnohospodárska činnosť a nadmerné spásanie. Uvedené príčiny možno považovať za spúšťače hlavných procesov ohrozenia pôdy ako erózia pôdy, zhutnenie pôdy, znečisťovanie pôdy a záber poľnohospodárskej pôdy. Na elimináciu negatívnych procesov, pri ktorých dochádza k degradácii pôdy, je potrebné zabezpečiť starostlivosť a jej ochranu.

Viac informácií k prednáške a termínom nájdete TU.

Späť na blog

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Valentin Horba, talentovaný český maliar, ktorého niektorí prirovnávajú dokonca k Jozefovi Ladovi, zavíta do Múzea v Zlatých Moravciach v piatok…

Svetový deň vtáctva

Svetový deň vtáctva

Dátum 1. apríl si väčšina ľudí spája so žartmi, avšak tento rok je spojený aj s vodou nakoľko na tento deň…

Zlatomoravecké utorky

Zlatomoravecké utorky

Aj v roku 2024 pokračujeme v cykle prednášok, ktorý je venovaný významným momentom z dejín Zlatých Moraviec, mestu s bohatou…

Súťaž #rodmigazzi

Súťaž #rodmigazzi

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE A HRAJ O ATRAKTÍVNE CENY! Je to naozaj jednoduché! 📍Súťaž je určená pre užívateľov Facebooku alebo…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00