Ohrozenie a ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku │Prednáška pre školy

Jednou z dvoch tém prednášok organizovaných v spolupráci s Katedrou ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre je ohrozenie a ochrana poľnohospodárskej pôdy. Prednáška je vhodná pre žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl.
Zameriava sa na vývoj dôsledkov antropogénnych vplyvov na pôdu v podmienkach Slovenska, ktoré ju ohrozujú a spôsobujú jej degradáciu. Poukáže na príčiny ohrozenia pôdy, ku ktorým patrí priemyselná činnosť, urbanizácia, odlesňovanie pôdy alebo odstránenie prirodzenej vegetácie, poľnohospodárska činnosť a nadmerné spásanie. Uvedené príčiny možno považovať za spúšťače hlavných procesov ohrozenia pôdy ako erózia pôdy, zhutnenie pôdy, znečisťovanie pôdy a záber poľnohospodárskej pôdy. Na elimináciu negatívnych procesov, pri ktorých dochádza k degradácii pôdy, je potrebné zabezpečiť starostlivosť a jej ochranu.

Viac informácií k prednáške a termínom nájdete TU.

Späť na blog

S nami po celý rok

S nami po celý rok

8.6.2023

Archeológia smrti

Archeológia smrti

6.6.2023 Čo nové sme pre vás pripravili? Pri príležitosti Európskeho dňa archeológie v piatok dňa 16. 6. 2023 organizujeme pre školy…

Historický knižničný fond

Historický knižničný fond

5.6.2023 Ponitrianske múzeum v Nitre spravuje vo svojom zbierkovom fonde takmer 40 starých vzácnych tlačí z konca 17. – 18. storočia a…

Zlatomoravecké utorky

Zlatomoravecké utorky

16.5.2023 Pripravili sme pre vás cyklus prednášok, ktorý je venovaný významným momentom z dejín Zlatých Moraviec, mesta s bohatou históriou a jeho okolia.…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00