Interaktívne podujatia

Kam sa podeli nitrianski Židia?

Termíny: 12. 4. – 3. 5. 2022
Pondelok – piatok v čase 9:00 – 15:00 hod. 
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vzdelávací program  je určený najmä detskému návštevníkovi a školskej mládeži – žiakom základných škôl (9 – 15 rokov) a študentov stredných škôl.

Cieľom je vykresliť atmosféru rokov 1939 – 1945 v Nitre vo vzťahu k prenasledovaným skupinám. Ide o interaktívnu formu oboznámenia sa detí a mládeže s problematikou perzekuovania a postupnej likvidácie židovského obyvateľstva v rokoch 1939 – 1945 s dôrazom na Nitru a okolie. Pozornosť je upriamená na tzv. Židovský kódex, ako súbor protižidovských opatrení, ktorý vstúpil do platnosti na jeseň 1941. Odborný lektorský výklad je prispôsobený požiadavkám detského návštevníka. Dôraz je kladený na zážitkovosť, empatizáciu a dialóg s návštevníkom, ktorého cieľom je pochopenie prezentovanej témy. Jeho súčasťou je prezentácia a interpretácia výtvarných prác, ktorými reflektujú totalitné roky študenti Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre pod vedením pedagógov: Mgr. Erik Féher, Mgr. Peter Rehák a Mgr. Patrícia Galabová. 

Vzdelávací program nadväzuje na výstavu Kam sa podeli nitrianski Židia?

Vzdelávací program je  výstupom z riešenia projektu APVV 17-0199 Kultúrny produkt regionálneho múzea v kontexte objektívnej spoločenskej potreby: Život v totalite v rokoch 1939 – 1945 Katedry histórie FF UKF v Nitre. Vzdelávací program bol podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV 17-0199.

Dĺžka programu: 60 minút
Max. 1 školská skupina
Vstupné: zdarma
Pre vstup je potrebná rezervácia vopred.
Kontakt: múzejná pedagogička Silvia Eliašová seliasova@muzeumnitra.sk  


ZÁŽITKOVÁ UČEBNÁ EXPEDÍCIA

Interaktívny vzdelávací program ZÁŽITKOVÁ UČEBNÁ EXPEDÍCIA je určený pre žiakov základných škôl, stredných škôl a predškolákov.

Vzdelávací  program je možné absolvovať dvomi spôsobmi:

a) priamo v múzeu – pri počte max. 10 osôb v skupine, pričom platí, že deti do 12 rokov sa nemusia preukazovať výsledkom negatívneho testu. Pre ostatné vekové skupiny platí režim OTP.

b) v prostredí školy – v prípade záujmu nás kontaktujte a múzejná pedagogička si s vami dohodne presný dátum a čas realizácie programu vo vašej škole.

Kontakt: múzejný pedagóg Silvia Eliašová seliasova@muzeumnitra.sk

Projekt ZÁŽITKOVÁ UČEBNÁ EXPEDÍCIA pozostáva z troch vzdelávacích programov:

A) Expedícia ZOO(lógia)

B) Načo sú nám múzeá? (Za zatvorenými dverami)

C) Obnovené reštaurovaním

Každý vzdelávací program je možné absolvovať samostatne (vyberiete si len jeden, ktorý vás najviac zaujíma) alebo môžete absolvovať všetky tri programy, pričom objednávka troch programov pre jednu a tú istú skupinu je cenovo zvýhodnená. Pri objednávke 3 programov deti dostanú v rámci zvýhodneného vstupného “múzejnú tašku” s didaktickým materiálom (bádateľský denník ku každému programu, materiál k tvorivej aktivite ku každému programu).

Vzhľadom na časovú náročnosť trvania programu (väčšinou 60 minút), je možné absolvovať len jeden z uvedených vzdelávacích programov v jeden deň. V prípade, že sa chcete prihlásiť na všetky 3 programy, rezervujeme vám tri termíny návštevy.

Projekt ZÁŽITKOVÁ UČEBNÁ EXPEDÍCIA sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Cena:

Všetky 3 programy Zážitkovej učebnej expedície (A +B+ C, vrátane múzejnej tašky): 3 € / dieťa

1 vybraný program: 1,50 € / dieťa

Súčasťou projektu Zážitková učebná expedícia sú aj METODICKÉ ODPORÚČANIA pre pedagógov na stiahnutie TU.


Program A) Expedícia ZOO(lógia)

Termíny: na vyžiadanie
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Interaktívny vzdelávací program Expedícia ZOO(lógia) (Načo sú nám múzeá?) je určený žiakom základných škôl a je výborným doplnkom školského vyučovania.

Cieľom programu je popularizácia odbornej práce múzejného zoológa. Deti sa zážitkovou formou oboznámia nielen s obsahom  dlhodobej výstavy Život v poľných a vodných biotopoch, ale spolu s nami budú hľadať odpovede na otázky: Prečo sú v múzeu aj zvieratá? Ako sa dostanú zvieratá do múzea? Prečo ich vystavujeme? Aké prístroje používame pri ich skúmaní? Aká je práca zoológa v múzeu? Súčasťou programu je práca s bádateľským denníkom (pracovný list) a výroba domčeka pre hmyz s možnosťou využitia v exteriéri školy.

Dĺžka programu: 60 minút
Max. 1 školská skupina (v múzeu do 10 detí)
Vstupné: 1,50 €, pedagogický dozor vstup zdarma
Pre vstup je potrebná rezervácia vopred.
Kontakt: múzejná pedagogička Silvia Eliašová seliasova@muzeumnitra.sk


Program B) Načo sú nám múzeá? (Za zatvorenými dverami)

Termíny: na vyžiadanie
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Interaktívny vzdelávací program Za zatvorenými dverami (Načo sú nám múzeá?) je určený školským skupinám základných škôl a predškolákom. 

Cieľom programu je predstaviť poslanie a náplň múzea ako inštitúcie v spoločnosti. Deti majú príležitosť nazrieť za „zatvorené“ dvere múzea a spoznať tak jednotlivé odborné činnosti múzejného života. Program je vedený hravou a interaktívnou formou. Spolu zistíme, ako sa k nám dostal starý džbán a čo všetko sa s ním v múzeu deje predtým, ako ho návštevníci uvidia na výstave. Džbán opravíme, uložíme, ale aj vystavíme. Súčasťou programu je práca s bádateľským denníkom (pracovný list) a výroba plakety z Bojnej, ktorú si deti odnášajú.  

Dĺžka programu: 60 minút
Max. 1 školská skupina (v múzeu do 10 detí)
Vstupné: 1,50 €, pedagogický dozor vstup zdarma
Pre vstup je potrebná rezervácia vopred.
Kontakt: múzejná pedagogička Silvia Eliašová seliasova@muzeumnitra.sk


Program C) Obnovené reštaurovaním

Termíny: 1. 6. 2022, ďalšie termíny celoročne na vyžiadanie
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Interaktívny vzdelávací program Obnovené reštaurovaním je určený školským skupinám základných a stredných škôl a rodinám s deťmi.

Čo je to reštaurovanie? Aká je úloha reštaurátora v múzeu a prečo ho potrebujeme? Ako prebieha reštaurovanie? Poďte s nami hľadať odpovede! Pozrieme sa spolu ako sa reštauruje priamo v dielni našej reštaurátorky. Jej prácu si teraz môžete vyskúšať aj vy.

Program je zameraný na distribúciu poznatkov vypovedajúcich o význame – funkcii a metodike reštaurátorských procesov v pamäťovej inštitúcii múzea. Popri samotnom procese reštaurovania je reflektovaná a popularizovaná práca reštaurátora v múzeu v kontexte záchrany a obnovy predmetov kultúrno-historickej povahy.

Dĺžka programu: 45 minút
Max. 1 školská skupina
Vstupné: 1,50 €, pedagogický dozor vstup zdarma
Pre vstup je potrebná rezervácia vopred.
Kontakt: múzejná pedagogička Silvia Eliašová seliasova@muzeumnitra.sk


ĎALŠIE INTERAKTÍVNE PODUJATIA PRE DETI

Kuk ševcovi do dielne

Termíny: na vyžiadanie
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Interaktívny vzdelávací program Kuk ševcovi do dielne je určený školským skupinám základných a stredných škôl. 

Múzejný program sa zameriava na predstavenie ševcovského remesla a remeselných cechov. Nie je náhoda, že vás pozývame “nakuknúť” do improvizovanej dielne ševcov, ktorí sa ako prví remeselníci združili do cechu v Nitre (1583). Súčasťou vzdelávacieho programu je tvorivá dielňa, z ktorej si deti odnášajú vlastnoručne zhotovenú cechovú zástavu.

Dĺžka programu: 60 minút
Max. 1 školská skupina (do 10 detí)
Vstupné: 1,50 €, pedagogický dozor vstup zdarma
Pre vstup je potrebná rezervácia vopred.
Kontakt: múzejná pedagogička Silvia Eliašová seliasova@muzeumnitra.sk

Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií