Pre deti a školy

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne organizujeme pre školské kolektívy v priestoroch múzea.

Výchovno-vzdelávacie programy | Aktuálne

Výchovno-vzdelávacie programy organizujeme pre školské kolektívy v priestoroch múzea.

Výchovno-vzdelávacie programy | Stále

Výchovno-vzdelávacie programy organizujeme pre školské kolektívy v priestoroch múzea.

Prednášky | Aktuálne

Prednášky s navrhnutými termínmi organizujeme pre školské a inak organizované kolektívy v priestoroch múzea.

Prednášky | Stále

Prednášky organizujeme pre školské a inak organizované kolektívy v priestoroch múzea alebo vo vašej škole.

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00