Expedícia Pravek

Expedícia Pravek │ Prednášky

Termíny:
7. 9. 2022 o 10:00 hod. Po stopách praveku (Doba kameňa)
14. 9. 2022 o 10:00 hod. Po stopách praveku (Doba bronzu)

21. 9. 2022 o 11:00 hod. Po stopách praveku
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre
Prednášajúca: PhDr. Jaroslava Ruttkayová, archeologička múzea

Prednáška je primárne určená žiakom II. stupňa základných škôl, ale aj študentom stredných škôl. Je vhodným doplnkom vyučovacieho procesu z predmetu dejepis alebo história.

Cieľom prednášok je sprehľadnenie vedomostí o konkrétnych dobách praveku – dobe kamennej a bronzovej – ich charakteristické znaky a prínos pre poľnohospodárstvo, remeslá, hmotnú i duchovnú kultúru a vývoj spoločnosti. Prednáška je podporená dokumentovanými ukážkami materiálno-hmotnej kultúry (archeologické pamiatky), spôsobu života (obydlia, sídliská pohreby a pohrebiská, náboženské predstavy, kult a pod.)

Prednášky nadväzujú na aktuálnu výstavu Expedícia Pravek, ktorú môžu vidieť po absolvovaní prednášky. Výstava je inštalovaná do 29. septembra 2022.

Realizáciu projektu Expedícia Pravek z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Dĺžka programu: 1 vyučovacia hodina (30 minút prednáška + diskusia)
Skupina: optimálne 12 detí 
(v prípade väčšieho počtu detí si deti rozdelíme na 2 skupiny)
Vstupné: 1,00 € / dieťa (kultúrne poukazy MŠVVaŠSR)
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk


Expedícia Pravek │ Tvorivá dielňa

Termíny:
21. 9. 2022 o 9:00 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Tvorivá dielňa je určená žiakom základných škôl. Jej náplňou je výroba kultových predmetov a šperkov z obdobia praveku, modelovanie zoomorfných plastík a moravianskej venuše, ktorá patrí k jedným z najhodnotnejších exponátov múzea. Tvorivá dielňa prispieva k rozvoju vedomostí, manuálnych zručností a estetického cítenia. Žiaci si domov odnášajú vlastné výtvarné diela.

Realizáciu projektu Expedícia Pravek z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Dĺžka programu: 1 vyučovacia hodina (45 minút)
Skupina: 1 školská skupina max. 25 detí.
Vstupné: 1,00 € / dieťa (kultúrne poukazy MŠVVaŠSR)
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk

    Rezervácia podujatia

    Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

    Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00