Hmyz – načo je nám taká háveď?

Hmyz – načo je nám taká háveď? │Prednášky

Termíny: na objednávku
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Prednášajúca: Ing. Hana Husárová, PhD.

Prednáška je určená primárne žiakom II. stupňa základných škôl, ale aj študentom stredných škôl. Je vhodným doplnkom vyučovacieho procesu z predmetu biológia. Prednáška upriamuje pozornosť na druhovú pestrosť hmyzu a iných bezstavovcov. K bezstavovcom patriace pavúky, hmyz, či mäkkýše predstavujú neuveriteľnú druhovú pestrosť, ktorá ľudí fascinuje, ale aj desí. V súčasnej dobe dochádza k rapídnemu úbytku biodiverzity hlavne z radov bezstavovcov, čo má nedozerné následky nielen na životné prostredie. Prednáška prináša odpovede na otázky – Čo by sa stalo ak by hmyz zmizol? Aký má hmyz význam pre každodenný život človeka? Žiaci uvidia vybrané druhy bezstavovcov pochádzajúcich zo zbierkového fondu prírodovedného odboru Ponitrianskeho múzea v Nitre. Prednáška nadväzuje na aktuálnu výstavu Pod našimi nohami, ktorú môžu vidieť po absolvovaní prednášky. Výstava je inštalovaná do konca roka 2022.

Dĺžka programu: 1 vyučovacia hodina (30 minút prednáška + diskusia)
Skupina: 1 školská skupina max. 30 detí.
Vstupné: 1,00 € / dieťa (kultúrne poukazy MŠVVaŠSR)
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk

  Rezervácia podujatia

  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

  Cookies

  Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

  Súhlasím
  Viac Informácií