Komunálny odpad v otázkach a odpovediach

Komunálny odpad v otázkach a odpovediach │Prednáška

Termín:
25. 11. 2022 o 9:00 a 10:30 hod. – TERMÍNY SÚ UŽ OBSADENÉ!
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Prednášajúca: Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.
(Katedra ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre)

Cieľom prednášky je poskytnúť nielen žiakom 2. stupňa základných škôl, ale aj laickej verejnosti odpovede na: 1. definovanie a triedenie komunálneho odpadu, 2. vzniknuté množstvá na 1 obyvateľa na území mesta Nitry v posledných rokoch, 3. spôsoby ako s komunálnym odpadom nakladáme a ako sa ho zbavujeme a 4. možnosti a príklady predchádzania jeho vzniku. Prednáška zároveň vysvetľuje význam správnej realizácie separácie komunálneho odpadu s využitím dostupnej mobilnej aplikácie Green Daily.

Dĺžka programu: 1 vyučovacia hodina (45 minút prednáška + diskusia)
Skupina: 1 školská skupina max. 30 detí.
Vstupné: 1,00 € / dieťa (kultúrne poukazy MŠVVaŠSR)
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk

Leták na stiahnutie

    Rezervácia podujatia

    Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

    Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00