Ohrozenie a ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku

Ohrozenie a ochrana poľnohospodárskej pôdy na Slovensku │Prednáška

Termín:
25. 10. 2022 o 9:00 a 10:30 hod. – TERMÍNY SÚ UŽ OBSADENÉ!
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Prednášajúca: doc. Ing. Viera Petlušová, PhD.
(Katedra ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre)

Prednáška je zameraná na vývoj dôsledkov antropogénnych vplyvov na pôdu v podmienkach Slovenska, ktoré ju ohrozujú a spôsobujú jej degradáciu. Poukáže na príčiny ohrozenia pôdy, ku ktorým patrí priemyselná činnosť, urbanizácia, odlesňovanie pôdy alebo odstránenie prirodzenej vegetácie, poľnohospodárska činnosť a nadmerné spásanie. Uvedené príčiny možno považovať za spúšťače hlavných procesov ohrozenia pôdy ako erózia pôdy, zhutnenie pôdy, znečisťovanie pôdy a záber poľnohospodárskej pôdy. Na elimináciu negatívnych procesov, pri ktorých dochádza k degradácii pôdy, je potrebné zabezpečiť starostlivosť a jej ochranu.

Dĺžka programu: 1 vyučovacia hodina (45 minút prednáška + diskusia)
Skupina: 1 školská skupina max. 30 detí.
Vstupné: 1,00 € / dieťa (kultúrne poukazy MŠVVaŠSR)
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk

Leták na stiahnutie

    Rezervácia podujatia

    Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

    Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00