Pod našimi nohami

Pod našimi nohami Výchovno-vzdelávací program

Termíny: na objednávku do 26. 4. 2023

Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Prednášajúca: Ing. Hana Husárová, PhD.

Program je určený žiakom I. a II. stupňa základných škôl. Je vhodným doplnkom vyučovacieho procesu z predmetu biológia.

Cieľom programu je rozvíjanie poznatkov o hmyze a jeho význame, popularizuje prácu zoológa v múzeu. Prispieva k formovaniu poznatkov o hmyze aj prostredníctvom pozorovania „hmyzej arény“. Súčasťou programu je práca s didaktickými pomôckami a expedičným denníkom. Výchovno-vzdelávací program sa realizuje v priestoroch výstava Pod našimi nohami, ktorá je v Ponitrianskom múzeu v Nitre inštalovaná do 26. apríla 2023.

Dĺžka programu: 1 vyučovacia hodina (45 minút)
Skupina: optimálne 12 detí
(väčšia skupina bude prerozdelená na 2 podskupiny, potrebné počítať so znásobeným časom na program)
Vstupné: 2,00 € / dieťa
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk

    Rezervácia podujatia

    Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

    Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00