Výchovno-vzdelávacie programy | Aktuálne

Ako sa žilo na Veľkej Morave?

Termíny: UTORKY A PIATKY, na objednávku
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Program je určený žiakom I. a II. stupňa základných škôl.
Program predstavuje Veľkú Moravu od jej vzniku, územného rozšírenia až po jej zánik, a to na základe dokladov archeologických nálezov a historického bádania. Pozornosť je upriamená na časovú líniu, geografickú polohu a územný rozsah Veľkej Moravy, hierarchiu spoločnosti, vojenstvo, hospodárstvo a ekonomiku, odev a šperk, kresťanstvo a písomníctvo, bývanie a sakrálne stavby.

Dĺžka programu: 50 minút
Vstupné: 2,00 €
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektornr@muzeumnitra.sk

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nitrianskej komunitnej nadácie, Mesta Nitra a organizácie UNICEF v grantovom programe Spoznajme sa.


Šibi-ryby, mastné ryby, dávaj vajcia, vykrúcaj sa!

Termíny: 14. a 15. marec 2024, na objednávku 
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Program je určený žiakom I. a II. stupňa základných škôl.
Interaktívny vzdelávací je program venovaný tradíciám Veľkej noci. Návštevníci sa dozvedia kto boli Morena, Smrť, Kyselica či Dedko, čo je to letečko, hájik, májik, aké jedlá sa jedli na Zelený štvrtok, pomyselne vynesú z chotára Morenu a prinesú jar v podobe Kvetnej nedele. V dielničkach majstrov nahliadnu pod prsty pri výrobe originálnych výrobkov, vyskúšajú si prípravu vybraných veľkonočných dobrôt a zároveň ich ochutnajú.

Dĺžka programu: formát 50 minút a 90 minút
Vstupné: bude upresnené; pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektornr@muzeumnitra.sk


Pozn.: Vážení návštevníci podujatí Ponitrianskeho múzea v Nitre, dovoľte nám, aby sme vás informovali o tom, že z podujatia budú vyhotovované a následne zverejňované fotografie. Zhotovovanie fotografií bude vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu o zvýšenie návštevnosti múzea a zvýšenie záujmu verejnosti o kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia. Voči spracúvaniu vašich osobných údajov máte právo namietať na emailovej adrese: info@muzeumnitra.sk. Ďalšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete na stránke www.muzeumnitra.sk.

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00