Výchovno- vzdelávacia programy AKTUÁLNE

VZDELÁVACÍ WORKSHOPMedzi životom a smrťou

Vzdelávací workshop je určený žiakom II. stupňa ZŠ a žiakom SŠ.
Venuje sa téme holokaustu prostredníctvom príbehov preživších a hrdinov,
ktorí pomáhali prenasledovaným osobám a prezentuje osudy ľudí z 12 európskych krajín.
Umožní vyskúšať si prácu s historickými prameňmi vo vzťahu ku konkrétnemu príbehu.
Návštevníkom dáva možnosť vytvoriť príbeh a porovnať ho so skutočnosťou.
Prostredníctvom projekcie interaktívne zoznámi s biografiou preživšieho holokaustu.
Podporuje aktívnu komunikáciu, kritické myslenie a formulovanie vlastného názoru.

Termín: utorky 04. 06. 2024, 11. 06. 2024., 18. 06. 2024
v časoch od 8.30 h, 10.00 h, 11.30 h

Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Dĺžka programu: 70 minút
Vstupné: 4,00 €
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektornr@muzeumnitra.sk


Pozn.: Vážení návštevníci podujatí Ponitrianskeho múzea v Nitre, dovoľte nám, aby sme vás informovali o tom, že z podujatia budú vyhotovované a následne zverejňované fotografie. Zhotovovanie fotografií bude vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu o zvýšenie návštevnosti múzea a zvýšenie záujmu verejnosti o kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia. Voči spracúvaniu vašich osobných údajov máte právo namietať na emailovej adrese: info@muzeumnitra.sk. Ďalšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete na stránke www.muzeumnitra.sk.

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00