Výchovno-vzdelávacie programy – Aktuálne

Šibi-ryby, mastné ryby, dávaj vajcia, vykrúcaj sa!

Termíny: 22. – 23. 3. 2023, na objednávku 
Vstupy pre školské kolektívy o 8:30, 10:30, 13:30 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Vzdelávací interaktívny program je určený školským kolektívom – žiakom I. a II. stupňa základných škôl.

Program

 • Majstri svojho remesla
  V dielničkách majstrov na návštevníkov čakajú najmä prútené remeslá. Deti budú môcť nahliadnuť pod prsty regionálnym majstrom pri výrobe originálnych výrobkov – korbáčov, košíkov, kvokaní či veľkonočných kraslíc, ale aj vyskúšať si tradičné techniky pri ich výrobe.
 •  Ako chutí tradičná veľkonočná kuchyňa
  Aké tradičné jedlá konzumovali naši predkovia  v čase veľkonočných sviatkov? Viete čo je keltíš, keltýš, kalkíš, kukuričianka, calta či judáše? Ako sa pripravovali? Z akých surovín?
  V dielničke o tradičnej veľkonočnej kuchyni sa dozviete (a uvidíte) ako sa varí keltíš či judáše. Sami si môžete vyskúšať ich prípravu a ochutnať vybrané veľkonočné dobroty.
 • Nesieme Morenu
  Čo charakterizovalo veľkonočné obdobie v tradičnom prostredí? Viete kto boli Morena, Smrť, Kyselica či Dedko? Čo je to letečko, hájik, májik? Aké jedlá sa jedli na Zelený štvrtok?
  Odpovede na tieto otázky sa dozviete vo vzdelávacom, interaktívnom programe, ktorý priblíži návštevníkom veľkonočné obdobie v čase tzv. veľkonočného týždňa. V programe návštevníci pomyselne vynesú z chotára Morenu a prinesú jar v podobe Kvetnej nedele. 
 • Veľkonočná nádielka
  Vytvorte si s nami peknú veľkonočnú výzdobu. Kreativitu a tvorivosť môžete uplatniť pri výrobe veľkonočných dekorácií z prírodných materiálov. Vyrobenou dekoráciou môžete vyzdobiť triedu či múzeum.

Dĺžka programu: 2 vyučovacie hodiny
Skupina: max. 50 osôb na jeden vstup
Vstupné: 2,00 €
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk


Pod našimi nohami

Termíny: UTORKY A PIATKY, na objednávku 
do 26. apríla v Ponitrianskom múzeu Nitre
od 5. mája do 30. augusta v Múzeu v Zlatých Moravciach

Lektorka: Ing. Hana Husárová, PhD.

Program je určený žiakom I. a II. stupňa základných škôl. Je vhodným doplnkom vyučovacieho procesu z predmetu biológia.

Cieľom programu je rozvíjanie poznatkov o hmyze a jeho význame, popularizuje prácu zoológa v múzeu. Prispieva k formovaniu poznatkov o hmyze aj prostredníctvom pozorovania „hmyzej arény“. Súčasťou programu je práca s didaktickými pomôckami a expedičným denníkom. Výchovno-vzdelávací program sa realizuje v priestoroch výstava Pod našimi nohami, ktorá je v Ponitrianskom múzeu v Nitre inštalovaná do 26. apríla 2023.

Dĺžka programu: 1 vyučovacia hodina (45 minút)
Skupina: optimálne 12 detí 
(väčšia skupina bude prerozdelená na 2 podskupiny, potrebné počítať so znásobeným časom na program)
Vstupné: 2,00 €
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00