Výskum v Nitre na Školskej ulici v kontexte stredovekého osídlenia Nitry│Prednášky    

Termíny: celoročne na objednávku
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre

Prednášajúca: PhDr. Jaroslava Ruttkayová

Prednáška  prezentuje jeden z množstva archeologických výskumov Ponitrianskeho múzea v Nitre, ktoré sa realizovali v úzkej spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v 80-tych a 90-tych rokoch 20. storočia. Informuje o výsledkoch archeologického výskumu v Nitre na Školskej ulici, ktoré výraznou mierou prispeli k obohateniu poznatkov o stredovekom osídlení centra Nitry.

Dĺžka programu: 60 minút
Skupina: 1 školská skupina max. 25 detí.
Vstupné: 2,00 € / os.
Pedagogický dozor vstup zdarma
Kontakt pre objednávky: tel. +421 940 943 015, mail: lektor@muzeumnitra.sk

    Rezervácia podujatia

    Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

    Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00