Zážitková učebná expedícia

Interaktívny vzdelávací program ZÁŽITKOVÁ UČEBNÁ EXPEDÍCIA je určený pre žiakov základných škôl, stredných škôl a predškolákov.

Projekt ZÁŽITKOVÁ UČEBNÁ EXPEDÍCIA pozostáva z troch vzdelávacích programov:

Každý vzdelávací program je možné absolvovať samostatne (vyberiete si len jeden, ktorý vás najviac zaujíma) alebo môžete absolvovať všetky tri programy, pričom objednávka troch programov pre jednu a tú istú skupinu je cenovo zvýhodnená. Pri objednávke 3 programov deti dostanú v rámci zvýhodneného vstupného “múzejnú tašku” s didaktickým materiálom (bádateľský denník ku každému programu, materiál k tvorivej aktivite ku každému programu).

Vzhľadom na časovú náročnosť trvania programu (väčšinou 60 minút), je možné absolvovať len jeden z uvedených vzdelávacích programov v jeden deň. V prípade, že sa chcete prihlásiť na všetky 3 programy, rezervujeme vám tri termíny návštevy.

Cena:
Všetky 3 programy Zážitkovej učebnej expedície (A +B+ C, vrátane múzejnej tašky): 3 € / dieťa
1 vybraný program: 1,50 € / dieťa

Súčasťou projektu Zážitková učebná expedícia sú aj METODICKÉ ODPORÚČANIA pre pedagógov dostupné na vyžiadanie.

Kontakt: múzejný pedagóg Silvia Eliašová seliasova@muzeumnitra.sk

Projekt ZÁŽITKOVÁ UČEBNÁ EXPEDÍCIA sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií