Archeologický výskum Oponického hradu v rokoch 2015 až 2020

Prednáška

Prednášajúci: doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.
Termín: streda 30. marca 2022
o 16:00 hod.
Miesto: Ponitrianske múzeum v Nitre
, veľká dvorana

Prednáška tematicky nadväzuje na aktuálnu výstavu Archeologický výskum a obnova Oponického hradu a týka sa výskumu realizovanom na Oponickom hrade v rokoch 2015 – 2020 Katedrou archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci s OZ Apponiana. Vstup je voľný.

Pozvánka na prednášku
Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií