Prednášky a semináre

Pohľady do dejín divadiel v Nitre a v jej okolí

Seminár

Témy prednášok a prednášajúci:
Počiatky piaristického divadla v Nitre – Mgr. Ladislav Holečka, Štátny archív v Nitre
Župné divadlo v Nitre do roku 1918 – Mgr. Edina Turanová, Štátny archív v Nitre
Slovenské ľudové divadlo v Nitre v rokoch 1941 – 1945 – Mgr. Miroslav Palárik, PhD., Katedra histórie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Termín: 25. októbra 2021 o 16:00 hod.
Miesto: veľká dvorana Ponitrianskeho múzea v Nitre

Seminár sa koná v režime OTP – vstup je možný len osobám, ktoré predložia jeden z dokladov preukazujúcich podmienku očkovania/testovania/prekonania ochorenia Covid-19. Z tohto dôvodu je nutné Vašu účasť nahlásiť vopred v termíne do piatku 22. 10. 2021 do 12:00 hod. na adrese kbenova@muzeumnitra.sk alebo telefonicky 037 651 00 00.


Šaty robia človeka (Malá sonda do dejín odievania)

Prednáška

Prednášajúca: PhDr. Katarína Beňová
Termín: na objednávku

Miesto: základné a stredné školy

Z dôvodu epidemiologickej situácie sa prednáška presúva z priestorov múzea do škôl. Čas, prípadne iný termín je možné dohodnúť individuálne. Prednáška je vhodná pre žiakov základných a stredných škôl. Obsahovo prednášku prispôsobíme záujmovej skupine.
Kontakt na rezerváciu: kbenova@muzeumnitra.sk, tel.: 037 651 00 00.

Dozviete sa: ako sa rokmi menil ideál krásy, prečo sa zvykne hovoriť “žiť na vysokej nohe”, ktoré obdobie nazývame obdobím vlečkovej módy, prečo dáma v časoch rokoka mohla na lavičke v parku sedieť iba sama, prečo krajkový doplnok získal nelichotivé označenie “mlynský kameň” a mnoho iných zaujímavostí z dejín odievania.

Vstupné: 0,50 €, pedagogický dozor zdarma


Historické premeny Oponického hradu

Prednáška

Prednášajúci: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
Termín: 2. septembra 2021

Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach

Ďalšia z cyklu prednášok k aktuálnej výstave Archeologický výskum a obnova Oponického hradu. Prednáška sa bude konať v interiéri Múzea v Zlatých Moravciach vo štvrtok 2.9.2021 o 18:00 hod a prednášajúcim bude Ing. arch. Martin Bóna, PhD.


Kachlice z Oponického hradu

Prednáška

Prednášajúca: Mgr. Barbora Jančiová
Termín: 6 augusta 2021

Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach

V piatok 6. 8. 2021 o 17:00 sa uskutoční prednáška nadväzujúca na aktuálnu výstavu v Múzeu v Zlatých Moravciach Archeologický výskum a obnova Oponického hradu, ktorá nesie názov Kachlice z Oponického hradu.

Prenášajúca Mgr. Barbora Jančiová z Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre porozpráva o procese výskumu hodnotných súborov kachlíc z kachľových pecí, ktoré tvoria len časť významných archeologických nálezov v areáli Oponického hradu.

Archeologické výskumy, ktoré sa uskutočnili na Oponickom hrade v rokoch 2015 až 2020, priniesli veľa dôležitých informácií o podobe hradu a živote na ňom. V archeologickom nálezovom súbore majú pritom významné postavenie nálezy kachlíc, ktoré sú špecifickým druhom keramickej produkcie. Interdisciplinárne skúmanie fragmentov, ale i celých kusov, priblížilo mnohé aspekty života na hrade, ako aj obchodné kontakty. V neposlednom rade poukázalo na kultúrnu vyspelosť či estetické cítenie vtedajšieho obyvateľstva Oponického hradu a jeho zázemia.

Realizátormi výstavy Archeologický výskum a obnova Oponického hradu v Múzeu v Zlatých Moravciach sú doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD., Mgr. Dominik Repka, PhD. a Mgr. Barbora Jančiová.

Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj, Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Združenie na záchranu hradu Oponice Apponiana a Imrich Finta.


Oponický hrad – prvých dvadsať rokov obnovy

Prednáška

Prednášajúci: PhDr. Ing. Peter Sater, PhD. et Ph.D.
Termín: 3. júla 2021

Miesto: Oponický hrad

Prednáška nadväzuje na výstavu o archeologickom výskume na Oponickom hrade realizovanom v rokoch 2015-2020 Katedrou archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci s OZ Apponiana.
9:00 hod. zraz pred Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o. v uličke za kaštieľom v Oponiciach,
9:00 – 10:00 hod. výstup na hrad,
10:00 – 11:00 hod. prednáška s komentovanou prehliadkou hradu.

Podujatie je organizované v spolupráci s OZ Apponiana, Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Mestským úradom v Zlatých Moravciach.


Archeologický výskum a obnova Oponického hradu I.

Prednáška

Prednášajúci: Mgr. Dominik Repka, PhD.
Termín: 18. júna 2021

Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach

Prednáška tematicky nadväzuje na výstavu o archeologickom výskume na Oponickom hrade realizovanom v rokoch 2015-2020 Katedrou archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci s OZ Apponiana.

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií