Prednášky

Večery s archeológiou

Pripravujeme

Prednášajúci:
Prednáška tematicky nadväzuje na dlhodobú výstavu Nitriansko v zrkadle dejín.


Archeológia z regiónu

Pripravujeme

Prednášajúci:
Prednáška tematicky nadväzuje na dlhodobú výstavu Nitriansko v zrkadle dejín.


Ľudia, bdite!

Pripravujeme

Prednášajúci:
Prednáška na tému histórie pri príležitosti osláv konca 2. svetovej vojny.


Oslavy, sviatky, výročia: Slovenská republika 1939 – 1945

Pripravujeme

Prednášajúci:
Prednáška k významným historickým medzníkom Slovenskej republiky.


Eko ďalej? 100 otázok o krajine

Pripravujeme

Prednášajúci: RNDr. Ján Horváth
Prednáška na tému ekológie v lesnom prostredí tematicky nadväzuje na krátkodobú výstavu Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom.


Oponický hrad

Pripravujeme

Prednášajúci:
Prednáška na tému histórie sa uskutoční pri príležitosti pripravovanej výstavy Hrady v Nitrianskom regióne – Oponický hrad.


Eko ďalej? Komunálny odpad

Pripravujeme

Prednášajúci:
Prednáška na tému ekológie v lesnom prostredí sa uskutoční v rámci výstavy Život v lesných a vodných biotopoch


Osudy rodiny Starkovcov, vlastníkov nitrianskych kín

Pripravujeme

Prednášajúci:
Prednáška na tému histórie sa uskutoční pri príležitosti pripravovanej výstavy o meštianskej kultúre v Nitre.

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií