Prednášky

Oponický hrad – prvých dvadsať rokov obnovy

Prednášajúci: PhDr. Ing. Peter Sater, PhD. et Ph.D.
Termín: 3. júla 2021

Miesto: Oponický hrad

Prednáška nadväzuje na výstavu o archeologickom výskume na Oponickom hrade realizovanom v rokoch 2015-2020 Katedrou archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci s OZ Apponiana.
9:00 hod. zraz pred Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o. v uličke za kaštieľom v Oponiciach,
9:00 – 10:00 hod. výstup na hrad,
10:00 – 11:00 hod. prednáška s komentovanou prehliadkou hradu.

Podujatie je organizované v spolupráci s OZ Apponiana, Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Mestským úradom v Zlatých Moravciach.


Archeologický výskum a obnova Oponického hradu I.

Prednášajúci: Mgr. Dominik Repka, PhD.
Termín: 18. júna 2021

Miesto: Múzeum v Zlatých Moravciach

Prednáška tematicky nadväzuje na výstavu o archeologickom výskume na Oponickom hrade realizovanom v rokoch 2015-2020 Katedrou archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre v spolupráci s OZ Apponiana.


Ľudia, bdite!

Pripravujeme

Prednáška na tému histórie pri príležitosti osláv konca 2. svetovej vojny.


Oslavy, sviatky, výročia: Slovenská republika 1939 – 1945

Pripravujeme

Prednáška k významným historickým medzníkom Slovenskej republiky.


Eko ďalej? 100 otázok o krajine

Pripravujeme

Prednášajúci: RNDr. Ján Horváth

Prednáška na tému ekológie v lesnom prostredí tematicky nadväzuje na krátkodobú výstavu Na postriežke so šľachtou v revíroch pod Tribečom.Eko ďalej? Komunálny odpad

Pripravujeme

Prednáška na tému ekológie v lesnom prostredí sa uskutoční v rámci výstavy Život v lesných a vodných biotopopov.


Osudy rodiny Starkovcov, vlastníkov nitrianskych kín

Pripravujeme

Prednáška na tému histórie sa uskutoční pri príležitosti pripravovanej výstavy o meštianskej kultúre v Nitre.

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií