Prednášky

Nitranom (nielen) o Nitre II.

Cyklus prednášok z histórie

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00