Zlatomoravecké utorky

Pripravili sme pre vás cyklus prednášok, ktorý je venovaný významným momentom z dejín Zlatých Moraviec, mesta s bohatou históriou. Cyklus prednášok organizujeme v spolupráci s Mestským strediskom kultúry a športu p. o. Partnerom podujatia je Nitriansky samosprávny kraj. Mediálnym partnerom je Nitraden.sk. Srdečne pozývame.

Pýcha a pád kaštieľa v ZM

Leták k cyklu na stiahnutie TU.

Prezident Tomáš G. Masaryk na potulkách Požitavím

Prednášajúca: Mgr. Zuzana Babiaková
Termín: 27. júna 2023
 o 17:00 hod.
Miesto: zasadačka Mestského strediska kultúry a športu p. o.

Vstupné: 2,00 €/os.; seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Príspevok pod názvom ,,Prezident Tomáš G. Masaryk na potulkách Požitavím“ sa zameriava na komplexnejšie priblíženie pravidelných letných pobytov prezidenta TGM v Topoľčiankach v rozpätí rokov 1923 – 1933. Príspevok približuje denný harmonogram prezidenta v jeho letnom sídle, popisuje prezidentov sprievod a hostí, zachytáva spomienky na jeho výlety Požitavím ako aj na život v samotnej obci, a to na základe archívnych materiálov, vybraných dobových prác, relevantnej literatúry a miestnych kroník. 

Leták prednáške na stiahnutie TU.


Absolvovali sme…

Calex – od topánok k chladničkám a národnej sláve

Prednášajúca: Mgr. Veronika Turčeková
Termín: 20. júna 2023
 o 17:00 hod.
Miesto: zasadačka Mestského strediska kultúry a športu p. o.

Vstupné: 2,00 €/os.; seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Prednáška sa venuje histórii podniku Calex od konca 40. po 80. roky 20. storočia. Venuje sa aj filozofii budovania národných podnikov, vplyvu továrne na mesto a vybraným aspektom života zamestnancov. 

Leták k prednáške na stiahnutie TU.

Pýcha a pád kaštieľa v Zlatých Moravciach

Prednášajúca: Mgr. Veronika Turčeková
Termín: 13. júna 2023
 o 17:00 hod.
Miesto: zasadačka Mestského strediska kultúry a športu p. o.

Vstupné: 2,00 €/os.; seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Cieľom prednášky je priblížiť  históriu kaštieľa v Zlatých Moravciach. Chronologicky mapuje jednotlivých vlastníkov a ich vplyv na budovu od roku 1630 až po súčasnosť. Zároveň dáva tieto udalosti do súvislosti so širšími historickými udalosťami, ktoré sa na tomto území odohrávali.

Leták prednáške na stiahnutie TU.

Zlaté Moravce v držbe Forgáčovcov a Paluškovcov

Prednášajúci: Marián Tomajko
Termín: 30. mája 2023
 o 17:00 hod.
Miesto: zasadačka Mestského strediska kultúry a športu p. o.

Vstupné: 2,00 €/os.; seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Oba rody Forgáčovcov a Paluškovcov vtlačili dejinám mesta a regiónu  nezmazateľnú pečať a dodnes  sú ich stopy čitateľné.

Prednášajúci Marián Tomajko mal vždy rád svoje rodné mesto a od mladosti sa snažil prezentovať jeho históriu, starať sa o prírodu a životné prostredie. Všetky výsadby v meste – všetky stromy, ktoré majú okolo 50 rokov prešli jeho rukami a rukami  jeho kolegov, s ktorými sa podieľali aj na oprave kultúrnych  pamiatok. Vždy sa snažil, a to aj v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre a jeho expozitúrou Múzeom v Zlatých Moravciach,   pripomínať  významné osobnosti  mesta a regiónu.

Ako sám povedal: „Ak chceme pre mesto, v ktorom žijeme niečo urobiť, naše srdce musí preň biť. Ak tam chodíme len do práce a nič nás nezaujíma, je to žalostne málo. Bez histórie niet budúcnosti, bez ochrany prírody si  ničíme našu krajinu a pílime si konár, na ktorom sedíme.“

Leták k prednáške na stiahnutie TU.

Židovská komunita v Zlatých Moravciach po roku 1938

Prednášajúca: PhDr. Martina Fiamová, PhD.
Termín: 16. mája 2023
 o 17:00 hod.
Miesto: zasadačka Mestského strediska kultúry a športu p. o.

Vstupné: 2,00 €/os.; seniori nad 70 rokov a ZŤP vstup voľný
Na prednášku nie je potrebné sa vopred rezervovať.

Vyhlásenie autonómie Slovenska v októbri 1938 a vznik Slovenského štátu 14. marca 1939 znamenali zásadný zlom v živote židovskej komunity. Postupné vylúčenie židovského obyvateľstva zo spoločnosti, z hospodárskeho a verejného života, vyvrcholilo zbavením občianstva a ich deportáciou za hranice Slovenska. Tento príbeh sa odohral v rokoch 1938 – 1945 aj v Zlatých Moravciach. 

Leták k prednáške na stiahnutie TU.

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00