Pyxida. Vedeli ste, že…?

Valcovitá schránka na vzácne predmety, prípadne relikvie, sa nazýva pyxida. Pochádza z Čiernych Kľačian, okres Zlaté Moravce. Je bohato reliéfne zdobená. Vo výzdobe je stvárnený agrárny a bukolický motív. Interpretujú sa ako výjavy, v ktorých sú zašifrované  povesti o založení Ríma. Mladý pastier – Romulus uprostred stáda oviec a kôz sa od prichádzajúceho starého pastiera – Faustula dozvedá , že je kráľovským potomkom. V druhom výjave oráč Romulus vyoráva brázdu a vymedzuje obvod nového mesta – Ríma. Ženské postavy pred arkádami stvárňujú bohyňu úrody Ceres (žena s obilím v koši) a bohyňu pastierov Pales – postava zachovaná v torze (zachovala sa len pravá ruka v orantskom geste). Pyxidu pravdepodobne vyhotovili pri príležitosti založenia Nového Ríma – Konštantinopolu, vyhláseného v r. 330 za nové hlavné mesto rímskeho impéria. Jedna z hypotéz ju dáva do súvislosti príchodom Cyrila a Metoda (byzantskou misiou) v 9. stor., ktorí ju sem priniesli ako dar od pápežskej kúrie, resp. samotného pápeža Hadriana II. 

Originál zo slonoviny, pôvodne zachovaný v torze, je uložený v zbierkach Archeologického ústavu SAV.

Autorka: Jaroslava Ruttkayová

Späť na blog

3D prehliadka múzea

3D prehliadka múzea

17.5.2022 Priestory Ponitrianskeho múzea v Nitre vám sprístupňujeme aj formou 3D virtuálnej prehliadky. Takto si spätne môžete pozrieť napríklad populárnu výstavu…

Vierka Tomová – Osobnosť kultúry 2021

Vierka Tomová – Osobnosť kultúry 2021

9.5.2022 Vierka Tomová, lektorka Múzea v Zlatých Moravciach, získala od Mesta Zlaté Moravce ocenenie Osobnosť kultúry 2021 za úspešnú propagáciu kultúrneho…

Noc múzeí a galérií 2022

Noc múzeí a galérií 2022

9.5.2022 … je podujatie celoeurópskeho charakteru, ktoré oslavujeme aj v Ponitrianskom múzeu v Nitre a v našich expozitúrach! Organizované je pod…

Presadili kvietok…

Presadili kvietok…

22.4.2022 … z jari do jeseni, keby jeseň ako jeseň, ale mráz studený… (Janko Kráľ, báseň Kvet) Janko Kráľ (24. 04.…

Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií