Redizajn loga múzea

Koncom roka 2021 Ponitrianske múzeum v Nitre vyhlásilo súťaž, ktorej zámerom bol redizajn pôvodného loga múzea a vytvorenie loga pri príležitosti 60-teho výročia založenia  múzea.

Múzeum vníma logo ako dôležitý marketingový nástroj, komunikačný prvok, ktorý odráža hodnoty a princípy inštitúcie a pomáha jej prezentovať sa kreatívnym spôsobom. Preto sa Ponitrianske múzeum v Nitre rozhodlo rozvíjať centrálny vizuálny prvok svojej identity – dizajn loga. Okrem toho si múzeum v tomto roku pripomenie 60-te výročie svojho založenia, čo je príležitosť ako pripomenúť verejnosti dôležitý význam múzea v spoločnosti a jeho významné postavenie pri formovaní a upevňovaní vzťahu verejnosti ku kultúrnemu dedičstvu.

Dňa 22. februára 2022 sa uskutočnilo zasadnutie odbornej hodnotiacej komisie za účelom vyhodnotenia súťaže Logo Ponitrianskeho múzea v Nitre a Logo pri príležitosti 60-teho výročia múzea.

Komisia pracovala v nasledovnom zložení –  zástupca zriaďovateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Nitre a zastupiteľov súkromného sektoru, pôsobiacich v oblasti marketingu a brandingu – spoločnosti Fotozolo a Galton Brands.

Do súťaže bolo predložených 19 grafických návrhov. Na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie sa návrh študentky Katedry manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Lenky Guzmickej, stal víťazným návrhom.

„Vo výsledku pôsobí nové logo veľkorysejšie a exkluzívnejšie, no pritom si zachováva požadovanú kontinuitu na pôvodný formát, nadčasovosť,“ hovorí  Patrícia Žáčiková,  riaditeľka múzea.Nové proporcie dodávajú nápisu viac vzdušnosti a farebný súlad medzi logom adizajnom umožňuje celkové harmonickejšie vyznenie. „Najmä pre digitálne formáty, ako sú webové stránky a aplikácie, bude použitie jednoduchšie a otvorí nové príležitosti,“ dodáva riaditeľka múzea.

Ponitrianske múzeum v Nitre a aj týmto  vyjadruje všetkým zúčastneným stranám poďakovanie za odvedenú prácu  pri spracovaní grafického návrhu loga. Vysoko si oceňuje ich  spracovanie, kreativitu a  profesionálny prístup k zadaniu.

Sme presvedčení, že nové logo prispeje k vytváraniu  identity múzea a  bude dobrým nástrojom na prezentáciu jeho  poslania, hodnôt a komunikácie.  

Späť na blog

3D prehliadka múzea

3D prehliadka múzea

17.5.2022 Priestory Ponitrianskeho múzea v Nitre vám sprístupňujeme aj formou 3D virtuálnej prehliadky. Takto si spätne môžete pozrieť napríklad populárnu výstavu…

Vierka Tomová – Osobnosť kultúry 2021

Vierka Tomová – Osobnosť kultúry 2021

9.5.2022 Vierka Tomová, lektorka Múzea v Zlatých Moravciach, získala od Mesta Zlaté Moravce ocenenie Osobnosť kultúry 2021 za úspešnú propagáciu kultúrneho…

Noc múzeí a galérií 2022

Noc múzeí a galérií 2022

9.5.2022 … je podujatie celoeurópskeho charakteru, ktoré oslavujeme aj v Ponitrianskom múzeu v Nitre a v našich expozitúrach! Organizované je pod…

Presadili kvietok…

Presadili kvietok…

22.4.2022 … z jari do jeseni, keby jeseň ako jeseň, ale mráz studený… (Janko Kráľ, báseň Kvet) Janko Kráľ (24. 04.…

Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií