Stála expozícia Rod Migazzi je sprístupnená

Nová stála expozícia s názvom Rod Migazzi je otvorená pre náštevníkov v Múzeu
v Zlatých Moravciach, ktoré sídli v priestoroch bývalého kaštieľa Migazziovcov.

Múzeum v Zlatých Moravciach, expozitúra Ponitrianskeho múzea v Nitre, sa po rokoch dočkala významnej obnovy. Niekdajšia spoločensko-vedná expozícia nadobudla nový moderný ráz a pýši sa prezentáciou azda tej najzvučnejšej témy, ktorá kaštieľu Migazziovcov prislúcha – história šľachtického rodu Migazzi.

Nepochybne, jedným z najväčších klenotov expozície je donačná listina z roku 1779 vydaná Máriou Teréziou pre kardinála Krištofa Migazziho, zakladateľa zlatomoraveckej uhorskej vetvy rodu, ktorý bol hlavou a patriarchom rodu. V roku 1850 sa dedičom majorátneho zlatomoraveckého panstva stal Viliam Migazzi. Viliam Migazzi bol nesmierne aktívnym človekom. Bol poslancom uhorského parlamentu, predsedom Viedenského charitatívneho spolku, zaslúžil sa o výstavbu Požitavskej železnice, ale aj
o založenie prvého múzea v Zlatých Moravciach v roku 1896 – Tekovského stoličného múzea. Viliam sa oženil s dcérou a bohatou dedičkou nitrianskeho podžupana Vavrinca Marczibányiho a Antónie Kállayovej, Antóniou.

Súčasťou expozície je inštalácia čajového salónika s predmetmi, ktoré vlastnili a používali členovia rodu Migazzi, ale aj časť s odevmi a odevnými súčasťami, prezentujúcimi spôsob odievania v dobe, v ktorej žila rodina grófa Viliama Migazziho (II. polovica 19. storočia a prelom 19. a 20. storočia). V tomto duchu sa obliekali i dcéry grófa Migazziho – Irma, Eugénia, Vilma a Antónia. Salón Paluškovcov, pôvodných majiteľov kaštieľa, je zariadený barokovým intarzovaným nábytkom z 18. storočia. Vystavené zbierkové predmety sú kombináciou výpožičiek z partnerských múzeí, zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre a súkromných zbierok regionálnych zberateľov.

„Príprave novej modernej expozície sme sa s kolektívom Ponitrianskeho múzea v Nitre venovali takmer dva roky. Nová podoba výstavného priestoru zodpovedá súčasným trendom a nárokom na moderné múzejné výstavníctvo. Samozrejmosťou expozície sú technológie ako napr. videoprojekcia, projekčná stena, ale aj sada ochrany zdravia v podobe vysokovýkonných hybridných UVC žiaričov určených na dezinfekciu povrchov a vzduchu,” zhrnula Patrícia Žáčiková, riaditeľka Ponitrianskeho múzea v Nitre.

Projekt Rod Migazziovcov – modernizácia materiálno-technického a technologického vybavenia stálej expozície je realizovaný poskytnutím nenávratného finančného príspevku z výzvy MK SR – IROP-PO7-SC77-2021-75 a spolufinancovaný zo zdrojov Nitrianskeho samosprávneho kraja. Reštaurovanie a odborné ošetrenie zbierkových predmetov podporil z verejných fondov Fond na podporu umenia.

Za spoluprácu na projekte ďakujeme partnerom Ministerstvu kultúry SR, Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Nitrianskemu samosprávnemu kraju, SNM – Hradu Červený Kameň, Vlastivednému múzeu v Hlohovci, Tekovskému múzeu v Leviciach, Štátnemu archívu v Nitre, Nitrianskej organizácii cestovného ruchu a Krajskej organizácii cestovného ruchu – Nitriansky kraj.

Za cennú podporu a spoluprácu na realizácii projektu ďakujeme Mestu Zlaté Moravce, Mestskému stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach, Obci Beladice, Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre – pracovisko Topoľčany, Starému divadlu Karola Spišáka v Nitre, Strednej odbornej škole polytechnickej v Zlatých Moravciach, Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach.

Osobitné poďakovanie patrí pánom Vladimírovi Lemešovi a Mariánovi Tomajkovi, pani Ivane Valkovičovej st. a rodinným príslušníkom zamestnancov Ponitrianskeho múzea v Nitre.

Fotogaléria z otvorenia:

Späť na blog

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Valentin Horba, talentovaný český maliar, ktorého niektorí prirovnávajú dokonca k Jozefovi Ladovi, zavíta do Múzea v Zlatých Moravciach v piatok…

Svetový deň vtáctva

Svetový deň vtáctva

Dátum 1. apríl si väčšina ľudí spája so žartmi, avšak tento rok je spojený aj s vodou nakoľko na tento deň…

Zlatomoravecké utorky

Zlatomoravecké utorky

Aj v roku 2024 pokračujeme v cykle prednášok, ktorý je venovaný významným momentom z dejín Zlatých Moraviec, mestu s bohatou…

Súťaž #rodmigazzi

Súťaž #rodmigazzi

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE A HRAJ O ATRAKTÍVNE CENY! Je to naozaj jednoduché! 📍Súťaž je určená pre užívateľov Facebooku alebo…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00