Svetový deň vtáctva

Dátum 1. apríl si väčšina ľudí spája so žartmi, avšak tento rok je spojený aj s vodou nakoľko na tento deň pripadá aj Veľkonočný pondelok. No len málokto vie, že v tento deň si pripomíname aj Svetový deň vtáctva. Tento sviatok bol založený v roku 1900 a o jeho založenie sa zaslúžil slovenský prírodovedec Oto Hermann. Pôvodne sa v tento deň oslavovali aj stromy, ktoré sú častým domovom vtákov.  

Prečo je dôležité pripomínať si tento sviatok ?

V súčasnej rýchlo sa rozvíjajúcej krajine často dochádza k poklesu a narúšaniu prirodzených biotopov vtákov. Dôvodom sú predovšetkým všadeprítomné elektrické vedenia, ktoré niektoré druhy vtákov, najmä dravce a labute, kvôli vysokým rýchlostiam letu a veľkosti tela nemajú šancu zaregistrovať. Výsledkom je náraz, ktorý je pre nich často fatálny. Tento problém, ako aj mnohé ďalšie, predstavuje priame riziko pre populácie vtákov u nás a vo svete. Cieľom tohto sviatku je oboznámiť verejnosť o problémoch a nebezpečenstvách, ktoré ohrozujú populácie vtákov a ich biotopy po celom svete a prispieť k tvorbe ochranných opatrení pre zachovanie ich početnosti.

Prečo práve apríl ?

Nie je náhoda, že tento sviatok si pripomíname práve 1. apríla. V apríli k nám totiž priletí najviac sťahovavých vtákov, predovšetkým z Afriky a neskôr aj z Ázie. Ornitológovia odhadujú počet sťahovavých vtákov na 30 miliónov, pričom prevažná časť k nám doletí práve v tomto mesiaci. Ako prvé k nám prilietajú škovránky poľné, cíbiky chochlaté, holuby hriváky, škorce a lastovičky. Neskôr prilietajú sťahovavé druhy kačíc, bociany, bahniaky a tiež hmyzožravé druhy vtákov. Ako posledný zvyčajne prilieta Červenák karmínový až z ďalekej Indie.

Súčasná situácia u nás

Mierna zima a skorý nástup jari mali tento rok za následok skorý príchod operencov do našej krajiny. Niektoré sovy už začali so znáškou a zahrievaním vajec, drozdy čierne si stavajú hniezda a na niekoľkých lokalitách boli spozorované aj bociany biele. Takéto skoré migrácie však so sebou prinášajú aj určité riziká, nakoľko je možné, že zima ešte nepovedala posledné slovo. Prudké ochladenie ako aj nedostatok potravy v tomto období, v porovnaní s jesennou migráciou, by mohol spôsobiť úhyn množstva hmyzožravých vtákov, ktoré sa už nachádzajú na našom území. Práve z tohto dôvodu je vhodné pomôcť spevavcom a to prikrmovaním v podobe slnečnice alebo repky umiestnenej do vtáčieho kŕmidla či búdky.

Ponitrianske múzeum v Nitre disponuje bohatou zbierkou rozličných vtáčích druhov. Časť z nich bude čoskoro vystavená aj v našej pripravovanej výstave s názvom Nitrianskou živočíšnou ríšou.

Autor textu: Ing. Michal Rožek

Späť na blog

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Valentin Horba, talentovaný český maliar, ktorého niektorí prirovnávajú dokonca k Jozefovi Ladovi, zavíta do Múzea v Zlatých Moravciach v piatok…

Zlatomoravecké utorky

Zlatomoravecké utorky

Aj v roku 2024 pokračujeme v cykle prednášok, ktorý je venovaný významným momentom z dejín Zlatých Moraviec, mestu s bohatou…

Súťaž #rodmigazzi

Súťaž #rodmigazzi

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE A HRAJ O ATRAKTÍVNE CENY! Je to naozaj jednoduché! 📍Súťaž je určená pre užívateľov Facebooku alebo…

Taniere s biblickou tematikou

Taniere s biblickou tematikou

Súčasťou zbierkového fondu Ponitrianskeho múzea v Nitre je zbierka produktov Nitrianskej maľovne porcelánu. Údaje o maľovni sú veľmi sporadické a…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00