Taniere s biblickou tematikou

Súčasťou zbierkového fondu Ponitrianskeho múzea v Nitre je zbierka produktov Nitrianskej maľovne porcelánu. Údaje o maľovni sú veľmi sporadické a obdobie jej vzniku či zániku nevieme datovať presne. Podnik  však zanikol ešte  pred  začiatkom I. svetovej vojny (1914 – 1918).

V zbierkovom fonde Ponitrianskeho múzea v Nitre sú deponované tri desiatky predmetov o ktorých môžeme s istotou tvrdiť, že pochádzajú z tohto dávno zaniknutého podniku, nakoľko sú signované. Medzi nimi  pútajú pozornosť  tri kameninové taniere s biblickou či historickou tematikou doplnené hebrejskými nápismi.

Na prvom z nich je zobrazený Samson, slávny bojovník proti Filištíncom, hrdina, ktorého sila bola ukrytá
v dlhých vlasoch. Odetý je v žlto-modrom rúchu búrajúc piliere Dagónovho chrámu. Na tanieri vpravo hore je umiestnený nápis „Moja duša zomrela“, vľavo hore nápis „filištínsky národ“.

Druhý  tanier je dekorovaný bojovým výjavom. Zobrazuje jazdca na koni v brnení s okrúhlym štítom,
na ktorom je šesťcípa hviezda. Jazdec má na hlave helmu s chocholom. Na zemi pod nohami koňa leží porazený protivník. Spomínaným jazdcom je Jehošua (Jozue), pod ktorého vedením vstúpil židovský národ do zasľúbenej krajiny. Na tanieri vpravo hore sa nachádza nápis „Slnko v Gibeone“, vľavo hore nápis „a mesiac v údolí Ejlon“.

Dekor tretieho kameninového taniera s bojovým výjavom zobrazuje bojovníka v brnení vrhajúceho ponad hradby skalu. Predstavuje Bar Kochbu, slávneho bojovníka proti Rimanom a vodcu povstania proti rímskej nadvláde. Vpravo hore je umiestnený nápis „Za slobodu“, vľavo hore „Jerušalajim“ (Jeruzalem).

Spomínané taniere s biblickou tematikou môžete vidieť na výstave Nitrianska maľovňa porcelánu v Ponitrianskom múzeu v Nitre do konca kalendárneho roka.

Text: PhDr. Katarína Beňová
Preklad hebrejských nápisov: Mgr. Katarína Potoková

Späť na blog

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Deň s Valentinom Horbom | Tvorivá dielňa a beseda

Valentin Horba, talentovaný český maliar, ktorého niektorí prirovnávajú dokonca k Jozefovi Ladovi, zavíta do Múzea v Zlatých Moravciach v piatok…

Svetový deň vtáctva

Svetový deň vtáctva

Dátum 1. apríl si väčšina ľudí spája so žartmi, avšak tento rok je spojený aj s vodou nakoľko na tento deň…

Zlatomoravecké utorky

Zlatomoravecké utorky

Aj v roku 2024 pokračujeme v cykle prednášok, ktorý je venovaný významným momentom z dejín Zlatých Moraviec, mestu s bohatou…

Súťaž #rodmigazzi

Súťaž #rodmigazzi

ZAPOJ SA DO SÚŤAŽE A HRAJ O ATRAKTÍVNE CENY! Je to naozaj jednoduché! 📍Súťaž je určená pre užívateľov Facebooku alebo…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00