Vierka Tomová – Osobnosť kultúry 2021

Vierka Tomová, lektorka Múzea v Zlatých Moravciach, získala od Mesta Zlaté Moravce ocenenie Osobnosť kultúry 2021 za úspešnú propagáciu kultúrneho dedičstva regiónu.

Vierka pracuje v našom múzeu 36 rokov od skončenia štúdia na Knihovníckej škole v Bratislave v odbore kultúrno-výchovná práca. Do pozície lektorky ju zaúčal Dr. Štefan Rakovský, zakladateľ múzea v Zlatých Moravciach, ktorý jej odovzdal svoje dlhoročné pracovné skúsenosti. Posledných desať rokov sa venovala mladšej generácii, ktorú prostredníctvom zážitkového učenia oboznamovala s kultúrnym dedičstvom našich predkov, s históriou mesta Zlaté Moravce a s tradíciami tohto regiónu. Zorganizovala množstvo kultúrnych programov so zameraním na ľudové tradície ako napr. Rok vo zvykoch nášho ľudu. V roku 2017 jej Slovenské národné múzeum udelilo výročnú cenu Pamiatky a múzea za dlhodobý prínos pre múzeum. Do svojich programov zapájala všetky folklórne súbory Zlatých Moraviec, a tak mali mladí ľudia možnosť zažiť atmosféru ľudových tradícií.

Vierka najviac inklinuje k etnografii a sama bola členkou folklórneho súboru Zlatomoravčanka. Aktívne rozvíja vzťahy múzea s Mestským strediskom kultúry a športu v Zlatých Moravciach. Miluje pečenie.

Vierka, srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu nášho múzea!

Kolektív Ponitrianskeho múzea v Nitre

Späť na blog

3D prehliadka múzea

3D prehliadka múzea

17.5.2022 Priestory Ponitrianskeho múzea v Nitre vám sprístupňujeme aj formou 3D virtuálnej prehliadky. Takto si spätne môžete pozrieť napríklad populárnu výstavu…

Noc múzeí a galérií 2022

Noc múzeí a galérií 2022

9.5.2022 … je podujatie celoeurópskeho charakteru, ktoré oslavujeme aj v Ponitrianskom múzeu v Nitre a v našich expozitúrach! Organizované je pod…

Presadili kvietok…

Presadili kvietok…

22.4.2022 … z jari do jeseni, keby jeseň ako jeseň, ale mráz studený… (Janko Kráľ, báseň Kvet) Janko Kráľ (24. 04.…

Pozoruhodnosť múzejnej knižnice

Pozoruhodnosť múzejnej knižnice

19.4.2022 V zbierkach historického fondu Ponitrianskeho múzea v Nitre sa nachádza mnoho starých tlačí. Medzi vzácne a zaujímavé tlače patrí Ottův…

Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií