10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš

10. 5. 2023 - 30. 9. 2023
Zlaté Moravce


Autori výstavy: Mgr. Mário Bielich, PhD. a Ing. Arch. Martin Bóna, PhD.

Hrad Gýmeš je najväčším hradom v okolí Nitry. Od stredoveku to bolo rodové sídlo jednej z vetiev šľachtického rodu Forgáčovcov, ktorí tu sídlili od polovice 13. storočia až do 19. storočia. Hrad počas svojej histórie prešiel búrlivými obdobiami Osmanskej expanzie a stavovských povstaní. Vždy bol obnovený a plnil funkciu sídla rodu a neskôr sakrálneho miesta.

Na výstave budú prezentované nálezy z piatich rokov menších archeologických výskumov na hrade a desiatich rokov stavebnej obnovy Občianskeho združenia Castrum Ghymes. Na základe nájdených artefaktov autori osvetlia život na neskorostredovekom a novovekom hrade. Zamerajú sa na militárie, vybavenie koní a jazdca, stavebné konštrukcie a ďalšie drobné predmety. Samostatnú skupinu nálezov tvorí renesančná keramika a gotické (heraldické motívy) a renesančné kachlice (motívy Ukrižovania, Vzkriesenia). Výstava predstavuje najstaršiu hlinenú fajku zo 17. storočia s výzdobou fúzatého muža. Ďalšiu skupinu nálezov tvoria kamenné artefakty (balustrády kamenné schodiska a epitaf Ukrižovania z kaplnky sv. Ignáca). Návštevník má príležitosť nazrieť aj do kuchyne obyvateľov hradu, konkrétne čo tvorilo ich jedálniček. Vo vrstvách zo 17. storočia sa autorom podarilo doložiť kosti moriaka, ktorý prichádza na naše územie z Ameriky v 16. storočí. V 19. storočí sa pod hradom Gýmeš položili základy moderného poľovníctva, čo sa podarilo zachytiť aj v nálezoch. Z hradu pochádzajú kosti daniela, v písomných prameňoch sa spomína aj muflón, ktorý na svoje odhalenie zatiaľ len čaká. Výstava prezentuje aj stopy turizmu a vandalizmu na hrade v 19. storočí.

Ďalšiu časť výstavy predstavuje stavebno-historický vývoj hradu a jeho obnova. Občianske združenie pôsobí na hrade Gýmeš od novembra 2011. Počas ich činnosti sa podarilo začať s konzerváciou či čiastočnou obnovou vybraných objektov hradnej zrúcaniny. Na výstave sú prezentované jednotlivé stavebné zásahy.

V spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v. v. i. v Nitre každoročne prebieha na hrade archeologický výskum, na ktorý následne nadväzujú architektonicko-historický, prípadne statický výskum. Na hrade pravidelne prebieha zber a odvoz odpadkov po návštevníkoch, odstraňovanie náletovej zelene, kosenie, hrobľovanie kameňa, údržba chodníkov a mnohé ďalšie činnosti, ktoré popri konzervácii murív napomáhajú k zvýšeniu komfortu a bezpečnosti návštevníkov hradnej zrúcaniny. Združenie tiež vydáva a medzi návštevníkov distribuuje rôzne propagačné materiály a suveníry, ako sú brožúra o hrade, pohľadnice, magnetky a podobne. Aktívne tiež propaguje hrad na sociálnych sieťach či prostredníctvom webovej stránky www.hradgymes.sk.


Vernisáž sa koná 10. mája 2023 o 17:00 hod. v Múzeu v Zlatých Moravciach. Jej súčasťou sú prednášky:
Ing. arch. Martin Bóna, PhD.: Stavebnohistorický vývoj hradu Gýmeš
Mgr. Mário Bielich, PhD.: Život na hrade na základe archeologických výskumov
Mgr. Andrej Košút: Obnova hradu združením Castrum Ghymes

Partnermi výstavy sú občianske združenie Castrum Ghymes, Archeologický ústav SAV v. v. i. a Nitriansky samosprávny kraj.

Mediálnym partnerom výstavy je Nitraden.sk

 • Návšteva T. G. Masaryka v Nitre

  Návšteva T. G. Masaryka v Nitre

  9. 6. 2023 - 23. 8. 2023 | Nitra
 • 10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš

  10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš

  10. 5. 2023 - 30. 9. 2023 | Zlaté Moravce
 • Marta Horníková – Vesmír a svet ako znak

  Marta Horníková – Vesmír a svet ako znak

  5. 5. 2023 - 1. 7. 2023 | Nitra
 • Nadštandardné šperky

  Nadštandardné šperky

  21 . 4. 2023 - 5. 7. 2023 | Nitra
 • V hniezde | Život vtákov

  V hniezde | Život vtákov

  1. 4. 2023 - 5. 7. 2023 | Nitra
 • Spomienka na Janka Kráľa

  Spomienka na Janka Kráľa

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Etuda o starej Nitre

  Etuda o starej Nitre

  6. 10. 2022 - 31. 12. 2023 | Nitra
 • Pod našimi nohami

  Pod našimi nohami

  5. 5. 2023 - 30. 8. 2023 | Zlaté Moravce
 • Skvosty dávnovekého Slovenska

  Skvosty dávnovekého Slovenska

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Nitriansko v zrkadle dejín

  Nitriansko v zrkadle dejín

  Dlhodobá výstava | Nitra
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00