Archeologický výskum a obnova Oponického hradu

30. marca 2022 - 5. júla 2022
Nitra

Odborní garanti výstavy: doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD. a doc. Mgr. Dominik Repka, PhD.

Katedra archeológie UKF v Nitre v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre a s občianskym združením Apponiana pripravili výstavu s názvom Archeologický výskum a obnova Oponického hradu, ktorá sa v rozšírenej podobe presúva z Múzea v Zlatých Moravciach do Ponitrianskeho múzea v Nitre.

Realizácia zmienenej výstavy je spoločným projektom medzi Katedrou archeológie UKF v Nitre a Ponitrianskym múzeom v Nitre na základe Memoranda o spolupráci, ktoré podpísali obe inštitúcie vo februári 2021. Zároveň je jednou z výstav cyklu o hradoch v Nitrianskom regióne, ktoré múzeum pripravuje pre svojich návštevníkov aj v tomto roku.

Zámerom výstavy je prezentovať výsledky archeologického výskumu Katedry archeológie FF UKF v Nitre na Oponickom hrade z rokov 2015 až 2020, nové poznatky o stavebno-historickom vývoji hradu a jeho obnovy. Prostredníctvom hnuteľných artefaktov, ako aj viacerých obrazových a textových propagačných materiálov a vizuálnych projekcií, výstava priblíži každodenný život na Oponickom hrade. Pozornosť je venovaná aj unikátnej kolekcii kachlíc z kachľových pecí, ktoré boli nájdené na tamojšom hrade.

Súčasťou výstavy bude aj cyklus prednášok venovaných archeologickému výskumu v rokoch 2015-2020, výskumu kachlíc z kachľových pecí nájdených na hrade, obnove a stavebno-historickému výskumu hradu.

Výstava nepochybne zaujme aj deti a mládež, pre ktorých sú pripravené viaceré aktivity rozdelené podľa rôznych vekových kategórií.

Realizátormi výstavy sú doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD., doc. Mgr. Dominik Repka, PhD., Mgr. Stanislava Blahová, Mgr. Katarína Šimunková, PhD., Mgr. Barbora Styková, PhD.  a študenti 1. ročníka magisterského štúdia Katedry archeológie FF UKF v Nitre. 

Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj, Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Združenie na záchranu hradu Oponice Apponiana a Imrich Finta.

  Rezervácia  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • 3D virtuálna prehliadka

   3D virtuálna prehliadka

   Online | Nitra
  • Expedícia Pravek

   Expedícia Pravek

   12. 5. 2022 - 30. 8. 2022 | Nitra
  • Spomienka na Janka Kráľa

   Spomienka na Janka Kráľa

   24. 4. 2022 - 28. 5. 2022 | Zlaté Moravce
  • Z rozprávky do rozprávky

   Z rozprávky do rozprávky

   7. apríla 2022 - 26. júla 2022 | Zlaté Moravce
  • Malé radosti – obrazy Valentina Horbu

   Malé radosti – obrazy Valentina Horbu

   5. mája 2022 - 23. augusta 2022 | Nitra
  • Kam sa podeli nitrianski Židia?

   Kam sa podeli nitrianski Židia?

   12. apríla 2022 - 3. mája 2022 | Nitra
  • Archeologický výskum a obnova Oponického hradu

   Archeologický výskum a obnova Oponického hradu

   30. marca 2022 - 5. júla 2022 | Nitra
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Život v poľných a vodných biotopoch

   Život v poľných a vodných biotopoch

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Nitriansko v zrkadle vekov

   Nitriansko v zrkadle vekov

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

  Cookies

  Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

  Súhlasím
  Viac Informácií