Expedícia Pravek

12. 5. 2022 - 29. 9. 2022
Nitra


Autorky výstavy: Jaroslava Ruttkayová a Silvia Eliašová

Interaktívna výstava Expedícia pravek umožňuje návštevníkom nahliadnuť do dávno minulých dôb praveku, od jeho počiatkov – staršej doby kamennej, paleolitu až po dobu bronzovú.

Ústrednou myšlienkou výstavy je prezentácia a interpretácia hmotných dokladov o osídlení územia Nitry a nitrianskeho regiónu v období praveku so zreteľom na zážitkové vzdelávanie detí a mládeže. Súčasťou múzejnej interpretácie je umožnenie dotykového vnímania replík a kópií artefaktov priamo vo výstavnom priestore a experimentovanie.

V centre pozornosti je človek, jeho spôsob života a postupný progres v procese rozvoja schopností, zručností a tvorivosti. Najstaršie doložené doklady o osídlení Nitry siahajú do obdobia mladého paleolitu. Život lovcov bol identifikovaný v lokalitách Čermáň a Staré mesto, Horné a Dolné Krškany, Dražovce a v iných, kde paleolitický človek zanechal svoje stopy. Prostredníctvom originálnych archeologických artefaktov (nástroje, zbrane, ozdoby, keramika) výstava poukazuje na samotný vznik ľudského rodu, životnú úroveň a spôsob života kmeňových a rodových spoločenstiev, vyspelosť ich materiálnej kultúry a postupný rozvoj a pokrok spoločnosti v jednotlivých etapách praveku. Dokumentuje aj nadstavbovú sféru uvedených období praveku, teda náboženské predstavy, zvyky a kult, ktoré sú zhmotnené  v archeologických artefaktoch ako keramika – nádoby, plastiky, prejavy výtvarného umenia na nádobách, amulety a iné.

Súčasťou výstavnej prezentácie sú artefakty z archeologických zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre a Archeologického ústavu SAV.

Partnerom výstavy je Nitriansky samosprávny kraj.

Realizáciu projektu Expedícia Pravek z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

  Rezervácia


  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • Tajomstvá depozitára

   Tajomstvá depozitára

   | Nitra
  • Medzi životom a smrťou

   Medzi životom a smrťou

   27. 5. 2024 - 19. 6. 2024 | Nitra
  • Trnava a okolie v dobe rímskej

   Trnava a okolie v dobe rímskej

   3. 7. 2024 - 27. 9. 2024 | Nitra
  • Nevesta bola krásna

   Nevesta bola krásna

   7. 6. 2024 - 26. 9. 2024 | Nitra
  • Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

   Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

   7. 6. 2024 - 28. 8. 2024 | Nitra
  • Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

   Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

   4. 5. 2024 | Nitra
  • Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

   Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

   Dlhodobá výstava | Zlaté Moravce
  • Bohatstvo predkov na dosah rúk

   Bohatstvo predkov na dosah rúk

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Z môjho keramického sveta

   Z môjho keramického sveta

   1. 3. 2024 - 1. 5. 2024 | Nitra
  • Nitrianska maľovňa porcelánu

   Nitrianska maľovňa porcelánu

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Rod Migazzi

   Rod Migazzi

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Spomienka na Janka Kráľa

   Spomienka na Janka Kráľa

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Etuda o starej Nitre

   Etuda o starej Nitre

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   15. 12. 2023 - 17. 5. 2024 | Zlaté Moravce
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00