Expedícia Pravek

12. 5. 2022 - 29. 9. 2022
Nitra


Autorky výstavy: Jaroslava Ruttkayová a Silvia Eliašová

Interaktívna výstava Expedícia pravek umožňuje návštevníkom nahliadnuť do dávno minulých dôb praveku, od jeho počiatkov – staršej doby kamennej, paleolitu až po dobu bronzovú.

Ústrednou myšlienkou výstavy je prezentácia a interpretácia hmotných dokladov o osídlení územia Nitry a nitrianskeho regiónu v období praveku so zreteľom na zážitkové vzdelávanie detí a mládeže. Súčasťou múzejnej interpretácie je umožnenie dotykového vnímania replík a kópií artefaktov priamo vo výstavnom priestore a experimentovanie.

V centre pozornosti je človek, jeho spôsob života a postupný progres v procese rozvoja schopností, zručností a tvorivosti. Najstaršie doložené doklady o osídlení Nitry siahajú do obdobia mladého paleolitu. Život lovcov bol identifikovaný v lokalitách Čermáň a Staré mesto, Horné a Dolné Krškany, Dražovce a v iných, kde paleolitický človek zanechal svoje stopy. Prostredníctvom originálnych archeologických artefaktov (nástroje, zbrane, ozdoby, keramika) výstava poukazuje na samotný vznik ľudského rodu, životnú úroveň a spôsob života kmeňových a rodových spoločenstiev, vyspelosť ich materiálnej kultúry a postupný rozvoj a pokrok spoločnosti v jednotlivých etapách praveku. Dokumentuje aj nadstavbovú sféru uvedených období praveku, teda náboženské predstavy, zvyky a kult, ktoré sú zhmotnené  v archeologických artefaktoch ako keramika – nádoby, plastiky, prejavy výtvarného umenia na nádobách, amulety a iné.

Súčasťou výstavnej prezentácie sú artefakty z archeologických zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre a Archeologického ústavu SAV.

Partnerom výstavy je Nitriansky samosprávny kraj.

Realizáciu projektu Expedícia Pravek z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

  Rezervácia


  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • Po páde slovenskej Tróje

   Po páde slovenskej Tróje

   17. 3. 2023 - 31. 5. 2023 | Nitra
  • Elena Nittnausová a Miloslava Salanciová – OBIDVE

   Elena Nittnausová a Miloslava Salanciová – OBIDVE

   3. 3. 2023 - 29. 4. 2023 | Nitra
  • Spomienka na Janka Kráľa

   Spomienka na Janka Kráľa

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Vandrovali hudci | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

   Vandrovali hudci | Z klenotnice kultúrneho dedičstva

   3. 11. 2022 - 26. 04. 2023 | Zlaté Moravce
  • Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

   Štefan Rakovský – mecenáš zlatomoraveckého múzea

   6. 10. 2022 - 28. 03. 2023 | Zlaté Moravce
  • Etuda o starej Nitre

   Etuda o starej Nitre

   6. 10. 2022 - 31. 12. 2023 | Nitra
  • Pod našimi nohami

   Pod našimi nohami

   2. 9. 2022 - 26. 04. 2023 | Nitra
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Nitriansko v zrkadle dejín

   Nitriansko v zrkadle dejín

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00