Expedícia Pravek

12. 5. 2022 - 30. 8. 2022
Nitra

Autorky výstavy: Jaroslava Ruttkayová a Silvia Eliašová

Výstava zachytáva mesto Nitra a región v období praveku, a to od paleolitu po dobu bronzovú. Primárnym cieľom výstavy je ilustrovanie života pravekého človeka na území dnešnej Nitry (s  regionálnym presahom). Pozornosť je upriamená na bývanie, odievanie, spôsob obživy, vieru a umenie pravekého človeka, so zámerom demonštrovať postupný rozvoj a skvalitňovanie životných podmienok, ako aj význam a účel existencie vystavených hmotných svedectiev. Ide o interaktívnu múzejnú prezentáciu, ktorá predstavuje doplnok školského vyučovania, vytvára podmienky na neformálnu edukáciu formou objektového učenia sa v priamom kontakte s autentickými nositeľmi kultúrnohistorického odkazu.

Súčasťou prezentácie sú na jednej strane artefakty z archeologických zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre, na strane druhej vyselektované a pre tento účel zhotovené repliky keramiky, šperkov a užitkových predmetov so zámerom  demonštrovať metódy a spôsoby výroby, doplniť chýbajúce atribúty, ako aj zabezpečiť možnosť haptického vnímania – dotýkania sa exponátov substitučnej podoby. 

Téma je v súlade s dokumentačným poslaním Ponitrianskeho múzea v Nitre, na výstave budú prezentované archeologické nálezy spadajúce do geografického vymedzenia dokumentácie predmetného obdobia v odbore Archeológia.

Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj a Fond na podporu umenia.

  Rezervácia  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • 3D virtuálna prehliadka

   3D virtuálna prehliadka

   Online | Nitra
  • Expedícia Pravek

   Expedícia Pravek

   12. 5. 2022 - 30. 8. 2022 | Nitra
  • Spomienka na Janka Kráľa

   Spomienka na Janka Kráľa

   24. 4. 2022 - 28. 5. 2022 | Zlaté Moravce
  • Z rozprávky do rozprávky

   Z rozprávky do rozprávky

   7. apríla 2022 - 26. júla 2022 | Zlaté Moravce
  • Malé radosti – obrazy Valentina Horbu

   Malé radosti – obrazy Valentina Horbu

   5. mája 2022 - 23. augusta 2022 | Nitra
  • Kam sa podeli nitrianski Židia?

   Kam sa podeli nitrianski Židia?

   12. apríla 2022 - 3. mája 2022 | Nitra
  • Archeologický výskum a obnova Oponického hradu

   Archeologický výskum a obnova Oponického hradu

   30. marca 2022 - 5. júla 2022 | Nitra
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Život v poľných a vodných biotopoch

   Život v poľných a vodných biotopoch

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Nitriansko v zrkadle vekov

   Nitriansko v zrkadle vekov

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

  Cookies

  Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

  Súhlasím
  Viac Informácií