Oponický hrad

18. jún - 30. september 2021
Zlaté Moravce


Odborní garanti výstavy: doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD. a Mgr. Dominik Repka, PhD.

Katedra archeológie UKF v Nitre v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre a  s občianskym združením Apponiana  pripravila  výstavu s názvom Archeologický výskum a obnova Oponického hradu, ktorá sa uskutoční v dňoch od 18.6. až 30.9.2021 v Múzeu v Zlatých Moravciach.

Realizácia zmienenej výstavy je prvým spoločným projektom medzi Katedrou archeológie UKF v Nitre a Ponitrianskym múzeom v Nitre  na základe Memoranda o spolupráci, ktoré podpísali obe inštitúcie vo februári 2021. Zároveň je aj prvou výstavou v pripravovanom cykle výstav o hradoch v Nitrianskom regióne.
Zámerom výstavy o hrade v Oponiciach je popularizovať poznatky o hrade, uskutočnenom  archeologickom výskume a jeho nálezoch, poznatky o stavebnom a historickom vývoji hradu, o každodennom živote na hrade, ale aj o jeho obnove. Záujemcom priblíži najnovšie informácie získané archeologickým výskumom uskutočneným Katedrou archeológie UKF v Nitre v rokoch 2015 až 2020.

Hrady sa odjakživa spájali s bohatstvom. Preto pri archeologickom výskume každý očakáva, že budú nalezené predovšetkým tajomné poklady. Pre archeológov však majú význam aj iné nálezy, ako zlato, perly, drahokamy. Tak tomu   bolo aj v prípade Oponického hradu, ktorý vydal zo svojich útrob unikátne predmety – mince, šperky, časti výstroja bojovníka, jazdecké ostrohy, masívne lovecké nože – tesáky – hroty striel z lukov a kuší, kovania, pracky z opaskov a mnohé iné. Vybraná kolekcia týchto vzácnych predmetov kultúrnej hodnoty, vrátane obrazových a textových informácií, je po prvýkrát oficiálne prezentovaná práve na aktuálnej výstave v Múzeu v Zlatých Moravciach. Predstavuje  exponáty v podobe archeologických nálezov odzrkadľujúcich každodenný život na hrade s dôrazom na hodnotný súbor kachlíc z kachľových pecí.

Súčasťou výstavy bude aj cyklus prednášok venovaných archeologickému výskumu v rokoch 2015-2020, výskumu kachlíc z kachľových pecí nájdených na hrade, obnove a stavebno-historickému výskumu hradu.
Prvou prednáškou, ktorá zároveň otvorí výstavu je prednáška Mgr. Dominika Repku, PhD –  Archeologický výskum Oponického hradu v rokoch 2015 až 2020, ktorá sa uskutoční 18. júna 2021 o 15:00 hodine v Múzeu v Zlatých Moravciach.

Realizátormi výstavy sú doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD., Mgr. Dominik Repka, PhD. a Mgr. Barbora Jančiová.

Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj, Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Združenie na záchranu hradu Oponice Apponiana a Imrich Finta.

  Rezervácia


  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)

   Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)

   8. 9. 2023 - 29. 11. 2023 | Nitra
  • Čo sa skrýva pod šatami

   Čo sa skrýva pod šatami

   31. 8. 2023 - 25. 10. 2023 | Nitra
  • Syseľ

   Syseľ

   14. 7. 2023 - 4. 10. 2023 | Nitra
  • Alexandra Geschwandtnerová – Promenáda mojím svetom

   Alexandra Geschwandtnerová – Promenáda mojím svetom

   7. 7. 2023 - 20. 8. 2023 | Nitra
  • Návšteva T. G. Masaryka v Nitre

   Návšteva T. G. Masaryka v Nitre

   9. 6. 2023 - 1. 12. 2023 | Nitra
  • 10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš

   10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš

   10. 5. 2023 - 30. 9. 2023 | Zlaté Moravce
  • Nadštandardné šperky

   Nadštandardné šperky

   21 . 4. 2023 - 5. 7. 2023 | Nitra
  • V hniezde | Život vtákov

   V hniezde | Život vtákov

   1. 4. 2023 - 5. 7. 2023 | Nitra
  • Spomienka na Janka Kráľa

   Spomienka na Janka Kráľa

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Etuda o starej Nitre

   Etuda o starej Nitre

   6. 10. 2022 - 31. 12. 2023 | Nitra
  • Pod našimi nohami

   Pod našimi nohami

   5. 5. 2023 - 30. 8. 2023 | Zlaté Moravce
  • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   8. 9. 2023 - 1. 12. 2023 | Nitra
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Nitriansko v zrkadle dejín

   Nitriansko v zrkadle dejín

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00