Oponický hrad

18. júna 2021 - 28. februára 2022
Zlaté Moravce


Odborní garanti výstavy: doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD. a Mgr. Dominik Repka, PhD.

Katedra archeológie UKF v Nitre v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre a s občianskym združením Apponiana pripravila výstavu s názvom Archeologický výskum a obnova Oponického hradu, ktorá sa uskutoční v dňoch od 18.6. do konca februára v Múzeu v Zlatých Moravciach.

Realizácia zmienenej výstavy je prvým spoločným projektom medzi Katedrou archeológie UKF v Nitre a Ponitrianskym múzeom v Nitre  na základe Memoranda o spolupráci, ktoré podpísali obe inštitúcie vo februári 2021. Zároveň je aj prvou výstavou v pripravovanom cykle výstav o hradoch v Nitrianskom regióne.
Zámerom výstavy o hrade v Oponiciach je popularizovať poznatky o hrade, uskutočnenom  archeologickom výskume a jeho nálezoch, poznatky o stavebnom a historickom vývoji hradu, o každodennom živote na hrade, ale aj o jeho obnove. Záujemcom priblíži najnovšie informácie získané archeologickým výskumom uskutočneným Katedrou archeológie UKF v Nitre v rokoch 2015 až 2020.

Hrady sa odjakživa spájali s bohatstvom. Preto pri archeologickom výskume každý očakáva, že budú nalezené predovšetkým tajomné poklady. Pre archeológov však majú význam aj iné nálezy, ako zlato, perly, drahokamy. Tak tomu   bolo aj v prípade Oponického hradu, ktorý vydal zo svojich útrob unikátne predmety – mince, šperky, časti výstroja bojovníka, jazdecké ostrohy, masívne lovecké nože – tesáky – hroty striel z lukov a kuší, kovania, pracky z opaskov a mnohé iné. Vybraná kolekcia týchto vzácnych predmetov kultúrnej hodnoty, vrátane obrazových a textových informácií, je po prvýkrát oficiálne prezentovaná práve na aktuálnej výstave v Múzeu v Zlatých Moravciach. Predstavuje  exponáty v podobe archeologických nálezov odzrkadľujúcich každodenný život na hrade s dôrazom na hodnotný súbor kachlíc z kachľových pecí.

Súčasťou výstavy bude aj cyklus prednášok venovaných archeologickému výskumu v rokoch 2015-2020, výskumu kachlíc z kachľových pecí nájdených na hrade, obnove a stavebno-historickému výskumu hradu.
Prvou prednáškou, ktorá zároveň otvorí výstavu je prednáška Mgr. Dominika Repku, PhD –  Archeologický výskum Oponického hradu v rokoch 2015 až 2020, ktorá sa uskutoční 18. júna 2021 o 15:00 hodine v Múzeu v Zlatých Moravciach.

Realizátormi výstavy sú doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD., Mgr. Dominik Repka, PhD. a Mgr. Barbora Jančiová.

Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj, Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Združenie na záchranu hradu Oponice Apponiana a Imrich Finta.

  Rezervácia  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • 3D virtuálna prehliadka

   3D virtuálna prehliadka

   Online | Nitra
  • Expedícia Pravek

   Expedícia Pravek

   12. 5. 2022 - 30. 8. 2022 | Nitra
  • Spomienka na Janka Kráľa

   Spomienka na Janka Kráľa

   24. 4. 2022 - 28. 5. 2022 | Zlaté Moravce
  • Z rozprávky do rozprávky

   Z rozprávky do rozprávky

   7. apríla 2022 - 26. júla 2022 | Zlaté Moravce
  • Malé radosti – obrazy Valentina Horbu

   Malé radosti – obrazy Valentina Horbu

   5. mája 2022 - 23. augusta 2022 | Nitra
  • Kam sa podeli nitrianski Židia?

   Kam sa podeli nitrianski Židia?

   12. apríla 2022 - 3. mája 2022 | Nitra
  • Archeologický výskum a obnova Oponického hradu

   Archeologický výskum a obnova Oponického hradu

   30. marca 2022 - 5. júla 2022 | Nitra
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Život v poľných a vodných biotopoch

   Život v poľných a vodných biotopoch

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Nitriansko v zrkadle vekov

   Nitriansko v zrkadle vekov

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

  Cookies

  Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

  Súhlasím
  Viac Informácií