Kam sa podeli nitrianski Židia?

12. apríla 2022 - 3. mája 2022
Nitra

Kurátorka: Silvia Eliašová

Interaktívna vzdelávacia výstava Kam sa podeli nitrianski Židia? je primárne určená žiakom a študentom z Nitry a okolia. Cieľom je oboznámiť deti a mládež s problematikou perzekuovania a postupnej likvidácie židovského obyvateľstva v rokoch 1939 – 1945 s dôrazom na Nitru a okolie. Pozornosť je upriamená na tzv. Židovský kódex, súbor protižidovských opatrení, ktorý vstúpil do platnosti na jeseň 1941. Jednotlivé formy prenasledovania, ostrakizovania a porušovania základných ľudských práv židovskej komunity sú ilustrované na podmienkach lokálneho priestoru, čím sa sleduje zapojenie atribútov humanizácie dejepisného vyučovania a lepšie „uchopenie“ témy s integráciou emocionalizácie a empatizácie do procesu vzdelávania. Výchovno-vzdelávacím zámerom je, popri získaní poznatkov o stave a vývoji spoločnosti v období totality rokov 1939 – 1945, docieliť odsúdenie zločinov proti ľudskosti, všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, etnickej neznášanlivosti a rasizmu.

Súčasťou prehliadky pre školské skupiny a kolektívy je vzdelávací program, ktorého súčasťou je odborný výklad múzejnej pedagogičky Silvie Eliašovej. Na prehliadku je nutné sa objednať na seliasova@muzeumnitra.sk (platí pre školské skupiny a kolektívy, nie pre jednotlivcov).

Autorkami vzdelávacieho programu sú Mgr. Silvia Eliašová, PhD a PhDr. Daniela Prelovská, PhD. Odborným garantom je doc. Mgr. Miroslav Palárik, PhD.

Výstava je výsledkom spolupráce múzea s Katedrou histórie FF UKF v Nitre a Základnou umeleckou školou Jozefa Rosinského v Nitre. Súčasťou výstavy je prezentácia výtvarných diel, ktorými reflektujú totalitné roky študenti Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre pod vedením pedagógov Mgr. Erik Fehér, Mgr. Peter Rehák a Mgr. Patrícia Galabová. Ide o výstup z riešenia projektu APVV 17-0199 Kultúrny produkt regionálneho múzea v kontexte objektívnej spoločenskej potreby: Život v totalite v rokoch 1939 – 1945 Katedry histórie FF UKF v Nitre.

Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj, Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Základná umelecká škola Jozefa Rosinského v Nitre.

Vstup je voľný.

  Rezervácia  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • 3D virtuálna prehliadka

   3D virtuálna prehliadka

   Online | Nitra
  • Expedícia Pravek

   Expedícia Pravek

   12. 5. 2022 - 30. 8. 2022 | Nitra
  • Spomienka na Janka Kráľa

   Spomienka na Janka Kráľa

   24. 4. 2022 - 28. 5. 2022 | Zlaté Moravce
  • Z rozprávky do rozprávky

   Z rozprávky do rozprávky

   7. apríla 2022 - 26. júla 2022 | Zlaté Moravce
  • Malé radosti – obrazy Valentina Horbu

   Malé radosti – obrazy Valentina Horbu

   5. mája 2022 - 23. augusta 2022 | Nitra
  • Kam sa podeli nitrianski Židia?

   Kam sa podeli nitrianski Židia?

   12. apríla 2022 - 3. mája 2022 | Nitra
  • Archeologický výskum a obnova Oponického hradu

   Archeologický výskum a obnova Oponického hradu

   30. marca 2022 - 5. júla 2022 | Nitra
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Život v poľných a vodných biotopoch

   Život v poľných a vodných biotopoch

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Nitriansko v zrkadle vekov

   Nitriansko v zrkadle vekov

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

  Cookies

  Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

  Súhlasím
  Viac Informácií