Nitriansko v zrkadle vekov

Dlhodobá výstava
Nitra


Kurátor: Jaroslava Ruttkayová

Výstava Nitriansko v zrkadle vekov vznikla v roku 2005 a prešla viacerými úpravami, posledná sa realizovala  v roku 2015. Zámerom výstavy je priblížiť širokej verejnosti kultúrno-historický vývoj územia historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu až po novovek, so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. vo včasnom stredoveku.

Nosnou témou je človek v kultúrnej krajine, jeho tvorivosť a sila prežiť, cieľom je predstaviť hlavné hospodárske, technické, spoločenské i kultúrne výtvory ľudstva v jednotlivých etapách historického vývoja a najdôležitejšie kultúrno-historické udalosti a zmeny v kontexte regiónu.

Dôležitou charakteristikou výstavy je prezentácia starších aj nových, verejnosti menej známych archeologických nálezov (spolu asi 150 exponátov) z územia mesta i širšieho nitrianskeho regiónu. Počiatky osídlenia v mladom paleolite dokladajú kamenné nástroje a kosti štvrtohorných cicavcov – mamuta. Výrobky najstarších roľníkov, hlavne keramické nádoby, sú dokumentom neolitického obyvateľstva. Dôkazom prítomnosti nasledujúcich populácií doby bronzovej, železnej, doby rímskej, doby Slovanov, stredovekého aj novovekého obyvateľstva, teda nepretržitého osídlenia tohto regiónu od praveku po súčasnosť, sú hmotné pamiatky – nástroje, zbrane, ozdoby aj šperky. K atraktívnym exponátom sa radia napríklad skvelé ukážky hrnčiarskej výroby mladšej doby kamennej z Nitry – Priemyselnej ulice, bronzové ozdoby – náramky a náušnice v tvare vrbového listu, ale aj dýky a sekery z doby bronzovej z Jelšoviec, zdobené prilby z doby sťahovania národov z Dolných Semeroviec, ukážky veľkomoravského šperku z Nitry, či keramické kachlice s figurálnymi a rastlinnými motívmi z novovekých kachľových pecí z Topoľčianok.

V záujme nekopírovania obvyklých archeologických výstav na Slovensku je zvláštny zreteľ kladený na jej didaktický a názorný charakter. Trojrozmerné archeologické exponáty sú doplnené názorným sprievodným materiálom (kresbové rekonštrukcie odevu z jednotlivých chronologických úsekov praveku až stredoveku, 3D modely obydlí a cirkevných stavieb, maketa Nitry, figurína s replikou slovanského ženského odevu a podobne).

  Rezervácia


  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • Divadlo v múzeu, múzeum v divadle

   Divadlo v múzeu, múzeum v divadle

   2. septembra - 30. októbra 2021 | Nitra
  • Ján Nepomucký, stopy minulosti v Nitrianskom kraji, II. časť

   Ján Nepomucký, stopy minulosti v Nitrianskom kraji, II. časť

   3. septembra - 30. októbra 2021 | Nitra
  • Oponický hrad

   Oponický hrad

   18. jún - 31. december 2021 | Zlaté Moravce
  • Krása v dreve ukrytá

   Krása v dreve ukrytá

   8. október 2021 - 31. december 2021 | Zlaté Moravce
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Život v poľných a vodných biotopoch

   Život v poľných a vodných biotopoch

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Nitriansko v zrkadle vekov

   Nitriansko v zrkadle vekov

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

  Cookies

  Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

  Súhlasím
  Viac Informácií