Nitriansko v zrkadle vekov

Dlhodobá výstava
Nitra


Kurátor: Jaroslava Ruttkayová

Výstava Nitriansko v zrkadle vekov vznikla v roku 2005 a prešla viacerými úpravami, posledná sa realizovala  v roku 2015. Zámerom výstavy je priblížiť širokej verejnosti kultúrno-historický vývoj územia historického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú dobu až po novovek, so zreteľom na situáciu vo veľkomoravskej dobe, resp. vo včasnom stredoveku.

Nosnou témou je človek v kultúrnej krajine, jeho tvorivosť a sila prežiť, cieľom je predstaviť hlavné hospodárske, technické, spoločenské i kultúrne výtvory ľudstva v jednotlivých etapách historického vývoja a najdôležitejšie kultúrno-historické udalosti a zmeny v kontexte regiónu.

Dôležitou charakteristikou výstavy je prezentácia starších aj nových, verejnosti menej známych archeologických nálezov (spolu asi 150 exponátov) z územia mesta i širšieho nitrianskeho regiónu. Počiatky osídlenia v mladom paleolite dokladajú kamenné nástroje a kosti štvrtohorných cicavcov – mamuta. Výrobky najstarších roľníkov, hlavne keramické nádoby, sú dokumentom neolitického obyvateľstva. Dôkazom prítomnosti nasledujúcich populácií doby bronzovej, železnej, doby rímskej, doby Slovanov, stredovekého aj novovekého obyvateľstva, teda nepretržitého osídlenia tohto regiónu od praveku po súčasnosť, sú hmotné pamiatky – nástroje, zbrane, ozdoby aj šperky. K atraktívnym exponátom sa radia napríklad skvelé ukážky hrnčiarskej výroby mladšej doby kamennej z Nitry – Priemyselnej ulice, bronzové ozdoby – náramky a náušnice v tvare vrbového listu, ale aj dýky a sekery z doby bronzovej z Jelšoviec, zdobené prilby z doby sťahovania národov z Dolných Semeroviec, ukážky veľkomoravského šperku z Nitry, či keramické kachlice s figurálnymi a rastlinnými motívmi z novovekých kachľových pecí z Topoľčianok.

V záujme nekopírovania obvyklých archeologických výstav na Slovensku je zvláštny zreteľ kladený na jej didaktický a názorný charakter. Trojrozmerné archeologické exponáty sú doplnené názorným sprievodným materiálom (kresbové rekonštrukcie odevu z jednotlivých chronologických úsekov praveku až stredoveku, 3D modely obydlí a cirkevných stavieb, maketa Nitry, figurína s replikou slovanského ženského odevu a podobne).

Partnermi výstavy sú Nitriansky samosprávny kraj a Archeologický ústav SAV.

  Rezervácia  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • 3D virtuálna prehliadka

   3D virtuálna prehliadka

   Online | Nitra
  • Expedícia Pravek

   Expedícia Pravek

   12. 5. 2022 - 30. 8. 2022 | Nitra
  • Spomienka na Janka Kráľa

   Spomienka na Janka Kráľa

   24. 4. 2022 - 28. 5. 2022 | Zlaté Moravce
  • Z rozprávky do rozprávky

   Z rozprávky do rozprávky

   7. apríla 2022 - 26. júla 2022 | Zlaté Moravce
  • Malé radosti – obrazy Valentina Horbu

   Malé radosti – obrazy Valentina Horbu

   5. mája 2022 - 23. augusta 2022 | Nitra
  • Kam sa podeli nitrianski Židia?

   Kam sa podeli nitrianski Židia?

   12. apríla 2022 - 3. mája 2022 | Nitra
  • Archeologický výskum a obnova Oponického hradu

   Archeologický výskum a obnova Oponického hradu

   30. marca 2022 - 5. júla 2022 | Nitra
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Život v poľných a vodných biotopoch

   Život v poľných a vodných biotopoch

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Nitriansko v zrkadle vekov

   Nitriansko v zrkadle vekov

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

  Cookies

  Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

  Súhlasím
  Viac Informácií