Noc múzeí a galérií 2023


Nitra a Zlaté Moravce

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ – podujatie celoeurópskeho charakteru oslavujeme v Ponitrianskom múzeu v Nitre a v expozitúre Múzeum v Zlatých Moravciach! Cieľom podujatia, ktoré je organizované pod patronátom Rady Európy, je v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany. Strávte s nami tento príjemný deň, deň múzejníkov a galeristov!

Program v Ponitrianskom múzeu v Nitre

TERMÍN: sobota 13. 5. 2022 od 15:00 do 22:00 hod.
MIESTO: Ponitrianske múzeum v Nitre, Štefánikova 1
VSTUPNÉ: 2,00 €, voľný vstup pre deti do 3 rokov, seniorov nad 70 rokov, ZŤP a ZŤP-S.

Na aktivity, ktoré sú časovo obmedzené, uprednostňujeme návštevníkov s rezerváciou. Rezervácie prijímame na tel. čísle: 0940 943 015.

Sprístupnené sú všetky aktuálne VÝSTAVY A EXPOZÍCIE:
V hniezde | Život vtákov – zoológia
Etuda o starej Nitre – história
Po páde slovenskej Tróje – archeológia
Nitriansko v zrkadle vekov – archeológia
Skvosty dávnovekého Slovenska – archeológia
Marta Horníková – Vesmír a svet ako znak – výstava výtvarných diel
Nadštandardné šperky – výstava šperkov a výtvarných prác

SPRIEVODNÉ AKTIVITY:
15:30 Prednáška Tajomstvá reštaurovania – Etuda o starej Nitre – o postupoch pri reštaurovaní zbierkových predmetov k dlhodobej výstave Etuda o starej Nitre, prednášajúca: doc. Mgr. art. Janka Blaško Križanová, ArtD.

17:00 Prednáška Migranti zo severu nadväzuje na aktuálnu výstavu V hniezde | Život vtákov, prednášajúca: Ing. H. Husárová, PhD.

19:30 Interaktívna prednáška Čaro tradičných bábok s popularizátorom bábkového divadla PhDr. Matejom Šiškom, PhD. Diváci spoznajú základné princípy umeleckej tvorby v bábkovom divadle a všetky zásadné druhy tradičných bábok.

Výchovno-vzdelávací program Načo sú nám múzeá? – odborní pracovníci predstavia zmysel a fungovanie múzea a sprístupnia pohľad „za dvere“ múzea, vstupy: 16:30 a 18:30

Interaktívny program Po stopách slimáka Kamila – odkrývanie tajomstiev múzea a hľadanie pokladov, vstupy 20:00, 20:30, 21:00 a 21:30

Tvorivá dielňa Lunica – slovanský amulet – maľovanie lunice, hracích terčíkov, stredoveká stolová hra, vstupy: 16:30 a 18:30

Tvorivá dielňa Batikovanie s Elenou Nittnausovovu – farbenie textílií technikou batikovania, vstupy: 15:00 a 17:00

Tvorivá dielňa Kresba suchým pastelom – maliarska technika s asistenciou maliarky Miloslavy Salanciovej, vstupy 15:00 a 17:00

Tvorivá dielňa Etuda o starej Nitre – vytváranie návrhov secesných odevov, vstupy 17:00 a 18:00

Prezentácia Obnovené reštaurovaním – prezentácia práce reštaurátora, vstupy: 15:30 a 17:30

Čitateľský kútik – prezentácia regionálnych periodík, vrátane vzácneho prírodovedného periodika Der Naturfreund Ungarns z r. 1856 – 1857, prezentácia regionálnej tlače z 30-tych rokov 20. storočia z knižničného fondu Krajskej knižnice Karola Kmeťka

Burza kníh – burza odbornej literatúry, predaj kníh a publikácií za symbolické ceny

Projekcia Časy minulé – projekcia pohľadníc s ľúbostnou tematikou (Máj – mesiac lásky) a fotografií starej Nitry zo zbierkového fondu múzea

Na aktivity, ktoré sú časovo obmedzené, uprednostňujeme návštevníkov s rezerváciou. Rezervácie prijímame na tel. čísle: 0940 943 015.


Program v Múzeu v Zlatých Moravciach

TERMÍN: piatok 12. 5. 2022 od 9:00 do 22:00 hod. a sobota 13. 5. 2023 od 9:00 do 17:00 hod.
MIESTO: Múzeum v Zlatých Moravciach, námestie Andreja Hlinku 1
VSTUPNÉ: 2,00 €, voľný vstup pre deti do 3 rokov, seniorov nad 70 rokov, ZŤP a ZŤP-S.

Na aktivity, ktoré sú časovo obmedzené, uprednostňujeme návštevníkov s rezerváciou. Rezervácie prijímame na tel. čísle: 0918 235 049

Sprístupnené sú aktuálne VÝSTAVY A EXPOZÍCIE:
10 rokov výskumov na hrade Gýmeš – archeológia
Pod našimi nohami – zoológia
Spomienka na Janka Kráľa – história

SPRIEVODNÉ AKTIVITY:
Výchovno-vzdelávací program Pod našimi nohami | Zo života hmyzu, nadväzuje na aktuálnu výstavu Pod našimi nohami, program vedie Ing. Hana Husárová, PhD., vstupy 8:30 a 11:30

Tvorivá dielňa Odlievanie hmyzu, nadväzuje na aktuálnu výstavu Pod našimi nohami, vstupy 8:30 a 11:30

Výchovno-vzdelávací program Načo sú nám múzeá? – odborní pracovníci predstavia zmysel a fungovanie múzea a sprístupnia pohľad „za dvere“ múzea, vstupy 9:00 a 11:00

Projekcia fotografií starých Zlatých Moraviec zo zbierkového fondu múzea

Na aktivity, ktoré sú časovo obmedzené, uprednostňujeme návštevníkov s rezerváciou. Rezervácie prijímame na tel. čísle: 0918 235 049

Tešíme sa na vašu návštevu!


Vážení návštevníci podujatia „Noci múzeí a galérii 2023“, dovoľte nám aby sme Vás informovali o tom, že z podujatia budú vyhotovované a následne zverejňované fotografie. Zhotovovanie fotografií bude vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu na zvýšenie návštevnosti múzea a zvýšenie záujmu verejnosti o kultúrne a výchovne-vzdelávacie podujatia. Voči spracúvaniu Vašich osobných údajov máte právo namietať na emailovej adrese: info@muzeumnitra.sk. Ďalšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdene na stránke www.muzeumnitra.sk.

 • Josef Černý a Přemysl Bojar Povondra | 80.80 | PRIPRAVUJEME

  Josef Černý a Přemysl Bojar Povondra | 80.80 | PRIPRAVUJEME

  15. 12. 2023 - 28. 2. 2024 | Nitra
 • Rod Migazzi | PRIPRAVUJEME

  Rod Migazzi | PRIPRAVUJEME

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)

  Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)

  8. 9. 2023 - 29. 11. 2023 | Nitra
 • Čo sa skrýva pod šatami

  Čo sa skrýva pod šatami

  31. 8. 2023 - 25. 10. 2023 | Nitra
 • Syseľ

  Syseľ

  14. 7. 2023 - 15. 1. 2024 | Nitra
 • Alexandra Geschwandtnerová – Promenáda mojím svetom

  Alexandra Geschwandtnerová – Promenáda mojím svetom

  7. 7. 2023 - 20. 8. 2023 | Nitra
 • Návšteva T. G. Masaryka v Nitre

  Návšteva T. G. Masaryka v Nitre

  9. 6. 2023 - 1. 12. 2023 | Nitra
 • 10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš

  10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš

  10. 5. 2023 - 30. 9. 2023 | Zlaté Moravce
 • Nadštandardné šperky

  Nadštandardné šperky

  21 . 4. 2023 - 5. 7. 2023 | Nitra
 • V hniezde | Život vtákov

  V hniezde | Život vtákov

  1. 4. 2023 - 5. 7. 2023 | Nitra
 • Spomienka na Janka Kráľa

  Spomienka na Janka Kráľa

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Etuda o starej Nitre

  Etuda o starej Nitre

  6. 10. 2022 - 31. 12. 2023 | Nitra
 • Pod našimi nohami

  Pod našimi nohami

  5. 5. 2023 - 30. 8. 2023 | Zlaté Moravce
 • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  8. 9. 2023 - 1. 12. 2023 | Nitra
 • Skvosty dávnovekého Slovenska

  Skvosty dávnovekého Slovenska

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Nitriansko v zrkadle dejín

  Nitriansko v zrkadle dejín

  Dlhodobá výstava | Nitra
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00