Rod Migazzi | PRIPRAVUJEME

Stála expozícia
Zlaté Moravce

Návštevníci Múzea v Zlatých Moravciach majú príležitosť zažiť príbeh rodu Migazziovcov v novej dimenzii, ktorú ponúkne pripravovaná expozícia s názvom ROD MIGAZZI.

Starý šat spoločenskovednej expozície Múzea v Zlatých Moravciach zostavenej zo zbierok archeológie, histórie, numizmatiky a etnológie nahradí nová stála expozícia s názvom Rod Migazzi. Výstavné priestory múzea po dlhých rokoch zmenia svoj pôvodný ráz. Na ploche približne 100 m2 sa ocitne moderná inštalácia historickej témy venovanej šľachtickému rodu Migazziovcov.

Nová expozícia bude predstavená začiatkom decembra 2023, kedy bude slávnostne otvorená a sprístupnená návštevníkom.

Patrícia Žáčiková, riaditeľka Ponitrianskeho múzea v Nitre:
„Rod Migazzi je bezpochyby tou najvýstižnejšou historickou témou situovanou do prostredia Migazziovského kaštieľa, v ktorom sídli naša expozitúra – Múzeum v Zlatých Moravciach. Príprave novej modernej expozície sme sa s kolektívom Ponitrianskeho múzea v Nitre venovali takmer dva roky. Návštevníkom predstaví viac i menej známe informácie
, fotografie i zbierkové predmety viažuce sa k minulosti rodiny. Autorom architektonického návrhu expozície je Mgr. art. Radovan Labaš. Realizátorom projektu expozície je spoločnosť Ústav technológií a inovácií, s. r. o. z Bratislavy. Nová podoba výstavného priestoru zodpovedá súčasným trendom a nárokom na moderné múzejné výstavníctvo.  Samozrejmosťou expozície budú technológie ako napr. videoprojekcia, zvukový sprievodca či projekčná stena. Nenávratný finančný príspevok na realizáciu je schválený vo výške 172 097,82 eur.
Múzeum pripravuje aj edukačný program s rovnomenným názvom určený žiakom základných a stredných škôl. Momentálne sme v štádiu intenzívnych príprav.“

Projekt Rod Migazziovcov – modernizácia materiálno-technického a technologického vybavenia stálej expozície je realizovaný poskytnutím nenávratného finančného príspevku z výzvy MK SR – IROP-PO7-SC77-2021-75 a spolufinancovaný zo zdrojov Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Zriaďovateľom Ponitrianskeho múzea v Nitre je Nitriansky samosprávny kraj.

 • Josef Černý a Přemysl Bojar Povondra | 80.80 | PRIPRAVUJEME

  Josef Černý a Přemysl Bojar Povondra | 80.80 | PRIPRAVUJEME

  15. 12. 2023 - 28. 2. 2024 | Nitra
 • Rod Migazzi | PRIPRAVUJEME

  Rod Migazzi | PRIPRAVUJEME

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)

  Roky bojov, obetí a nádejí (1914 – 1920)

  8. 9. 2023 - 29. 11. 2023 | Nitra
 • Čo sa skrýva pod šatami

  Čo sa skrýva pod šatami

  31. 8. 2023 - 25. 10. 2023 | Nitra
 • Syseľ

  Syseľ

  14. 7. 2023 - 15. 1. 2024 | Nitra
 • Alexandra Geschwandtnerová – Promenáda mojím svetom

  Alexandra Geschwandtnerová – Promenáda mojím svetom

  7. 7. 2023 - 20. 8. 2023 | Nitra
 • Návšteva T. G. Masaryka v Nitre

  Návšteva T. G. Masaryka v Nitre

  9. 6. 2023 - 1. 12. 2023 | Nitra
 • 10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš

  10 rokov výskumov a obnovy hradu Gýmeš

  10. 5. 2023 - 30. 9. 2023 | Zlaté Moravce
 • Nadštandardné šperky

  Nadštandardné šperky

  21 . 4. 2023 - 5. 7. 2023 | Nitra
 • V hniezde | Život vtákov

  V hniezde | Život vtákov

  1. 4. 2023 - 5. 7. 2023 | Nitra
 • Spomienka na Janka Kráľa

  Spomienka na Janka Kráľa

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Etuda o starej Nitre

  Etuda o starej Nitre

  6. 10. 2022 - 31. 12. 2023 | Nitra
 • Pod našimi nohami

  Pod našimi nohami

  5. 5. 2023 - 30. 8. 2023 | Zlaté Moravce
 • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  8. 9. 2023 - 1. 12. 2023 | Nitra
 • Skvosty dávnovekého Slovenska

  Skvosty dávnovekého Slovenska

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Nitriansko v zrkadle dejín

  Nitriansko v zrkadle dejín

  Dlhodobá výstava | Nitra
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00