Lektorský kvíz č. 2

1. Čo je hlavnou úlohou lektora/lektorky v múzeu?

Správne! Nesprávne!

2. V ktorom národnom parku žije zubor hrivnatý?

Správne! Nesprávne!

3. Ako sa volá najväčší motýľ žijúci na území Slovenska?

Správne! Nesprávne!

4. Ktoré z uvedených zvierat nepatrí medzi obojživelníky?

Správne! Nesprávne!

5. Ktorú známu sošku venuše je možné vidieť v našom múzeu?

Správne! Nesprávne!

6. V ktorej dobe prišli na naše územie Kelti?

Správne! Nesprávne!

7. Kelti boli zruční remeselníci a svoje náramky okrem bronzu vyrábali aj z:

Správne! Nesprávne!

8. Akú farbu má luxusná keramika pochádzajúca z rímskych provincií, ktorú poznáme pod názvom terra sigillata?

Správne! Nesprávne!

9. Kde nosili slovanské ženy záušnice?

Správne! Nesprávne!

10. Čo sú faléry?

Správne! Nesprávne!

Späť na blog
Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií