Zastav sa, pútnik a čítaj…

V expozitúre Ponitrianskeho múzea v Nitre v Múzeu v Zlatých Moravciach sa nachádza zaujímavý ikonografický prameň. Jedná sa o obraz dokumentujúci priebeh bitky, ktorá sa odohrala 26. a 27. augusta 1652 pri Veľkých Vozokanoch.

Na obraze znázorňujúcom prvý deň bitky je možné vidieť vypálené obce, ktorými Turci prešli pri rabovaní Požitavia. Obraz potvrdzuje prítomnosť osmanského vojska aj na úrovni obce Nevidzany, odkiaľ pochádzajú nálezy z povrchového zberu, a to podkovy a hlavičky hlinených fajok. Originál namaľovaný približne 50 rokov po bitke sa stratil krátko potom, ako bol obraz v roku 1837 znovu namaľovaný maliarom Gallom.

V rámci protitureckých bojov má veľkovozokanská bitka nezanedbateľný význam. Bola to prvá víťazná bitka proti osmanskému vojsku na území dnešného Slovenska a toto víťazstvo výrazne pozdvihlo bojovú morálku uhorského vojska. Bitka si však mimoriadnu pozornosť získala najmä skutočnosťou, že v nej padli v priamom boji s Turkami štyria členovia rodu Esterházi vo veku 24 až 35 rokov.

Druhým zaujímavým artefaktom v expozícii Múzea v Zlatých Moravciach viažúcim sa k tejto udalosti, je fragment obelisku postaveného v roku 1734 Imrichom Esterházim na pamiatku veľkovozokanskej bitky. Obelisk bol niekoľkokrát reštaurovaný a napokon v roku 1896 nahradený novým pamätníkom. Víťaznú bitku nad Turkami tak v súčasnosti pripomína bronzová socha leva na mramorovom podstavci, ktorá je monumentálnou pamiatkou na obdobie protitureckých bojov na našom území. Na mohutnom pamätníku sa nachádza text začínajúci slovami: „Zastav sa, pútnik a čítaj…“

Autor: Katarína Beňová

Späť na blog

3D prehliadka múzea

3D prehliadka múzea

17.5.2022 Priestory Ponitrianskeho múzea v Nitre vám sprístupňujeme aj formou 3D virtuálnej prehliadky. Takto si spätne môžete pozrieť napríklad populárnu výstavu…

Vierka Tomová – Osobnosť kultúry 2021

Vierka Tomová – Osobnosť kultúry 2021

9.5.2022 Vierka Tomová, lektorka Múzea v Zlatých Moravciach, získala od Mesta Zlaté Moravce ocenenie Osobnosť kultúry 2021 za úspešnú propagáciu kultúrneho…

Noc múzeí a galérií 2022

Noc múzeí a galérií 2022

9.5.2022 … je podujatie celoeurópskeho charakteru, ktoré oslavujeme aj v Ponitrianskom múzeu v Nitre a v našich expozitúrach! Organizované je pod…

Presadili kvietok…

Presadili kvietok…

22.4.2022 … z jari do jeseni, keby jeseň ako jeseň, ale mráz studený… (Janko Kráľ, báseň Kvet) Janko Kráľ (24. 04.…

Štefánikova trieda č. 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií