Zastav sa, pútnik a čítaj…

V expozitúre Ponitrianskeho múzea v Nitre v Múzeu v Zlatých Moravciach sa nachádza zaujímavý ikonografický prameň. Jedná sa o obraz dokumentujúci priebeh bitky, ktorá sa odohrala 26. a 27. augusta 1652 pri Veľkých Vozokanoch.

Na obraze znázorňujúcom prvý deň bitky je možné vidieť vypálené obce, ktorými Turci prešli pri rabovaní Požitavia. Obraz potvrdzuje prítomnosť osmanského vojska aj na úrovni obce Nevidzany, odkiaľ pochádzajú nálezy z povrchového zberu, a to podkovy a hlavičky hlinených fajok. Originál namaľovaný približne 50 rokov po bitke sa stratil krátko potom, ako bol obraz v roku 1837 znovu namaľovaný maliarom Gallom.

V rámci protitureckých bojov má veľkovozokanská bitka nezanedbateľný význam. Bola to prvá víťazná bitka proti osmanskému vojsku na území dnešného Slovenska a toto víťazstvo výrazne pozdvihlo bojovú morálku uhorského vojska. Bitka si však mimoriadnu pozornosť získala najmä skutočnosťou, že v nej padli v priamom boji s Turkami štyria členovia rodu Esterházi vo veku 24 až 35 rokov.

Druhým zaujímavým artefaktom v expozícii Múzea v Zlatých Moravciach viažúcim sa k tejto udalosti, je fragment obelisku postaveného v roku 1734 Imrichom Esterházim na pamiatku veľkovozokanskej bitky. Obelisk bol niekoľkokrát reštaurovaný a napokon v roku 1896 nahradený novým pamätníkom. Víťaznú bitku nad Turkami tak v súčasnosti pripomína bronzová socha leva na mramorovom podstavci, ktorá je monumentálnou pamiatkou na obdobie protitureckých bojov na našom území. Na mohutnom pamätníku sa nachádza text začínajúci slovami: „Zastav sa, pútnik a čítaj…“

Autor textu: Katarína Beňová

Späť na blog

Šaty robia človeka…

Šaty robia človeka…

23.9.2021 Malú sondu do veľkých dejín odievania vám radi predstavíme prostredníctvom prednášky nesúcej názov Šaty robia človeka s podtitulom Malá sonda…

Pripravujeme už tretiu prednášku z cyklu výstavy o Oponickom hrade

Pripravujeme už tretiu prednášku z cyklu výstavy o Oponickom hrade

23.8.2021 Historické premeny Oponického hradu je názov ďalšej prednášky, ktorú pripravujeme v rámci cyklu prednášok k aktuálnej výstave Archeologický výskum a…

Kachlice z Oponického hradu – konalo sa

Kachlice z Oponického hradu – konalo sa

23.8.2021 Prečítajte si blog Antona Kaisera o prednáške Mgr. Barbory Jančiovej z Katedry archeológie UKF zo 6. augusta 2021 v Múzeu…

Viete, čo je fascinátor?

Viete, čo je fascinátor?

10.8.2021 V minulosti bola pokrývka hlavy povinnou súčasťou úpravy každej ženy. Vyjsť na ulicu iba s rozpustenými vlasmi bolo nemysliteľné a…

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií