Contact

Nitra Regional Museum

Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra MAPA

Contact | info@muzeumnitra.sk | +421 37 651 00 00


Mgr. Patrícia Žáčiková
Director | +421 940 943 670 | riaditel@muzeumnitra.sk

Ing. Ľudmila Priesolová
HR | +421 948 535 782 | +421 37 651 00 00 | lpriesolova@muzeumnitra.sk

Ing. Iveta Šovčíková
Economist | +421 +421 948 535 782 | isovcikova@muzeumnitra.sk

PhDr. Katarína Beňová
Historian | +421 948 197 894 | kbenova@muzeumnitra.sk

Ing. Michal Rožek
Curator – natural science | +421 948 197 894 | prirodnevedy1@muzeumnitra.sk

Mgr. Tomáš Dragun, PhD.
Curator – archaeology | +421 948 197 894 | archeolog@muzeumnitra.sk

Mgr. art. Miroslava Kružlíková
Conservator of collection items | +421 37 651 00 00 | konzervator@muzeumnitra.sk

Mgr. Zuzana Vilčeková
Marketing manager | +421 948 194 385 | zvilcekova@muzeumnitra.sk

Ing. Adam Vakoš
Property manager | +421 948 240 683 | avakos@muzeumnitra.sk

Mgr. Kristína Alexandra Husárová
Dokumentator | +421 940 943 014 khuckova@muzeumnitra.sk

Mgr. et. Mgr. Stanislava Blahová
Museum educator | +421 908 109 168 muzejnypedagog@muzeumnitra.sk

Barbora Bagalová
Photographer / dokumentator | +421 940 943 014 bbagalova@muzeumnitra.sk

Alžbeta Beňová, DiS.
Photographer | +421 940 943 014 abenova@muzeumnitra.sk

Mgr. Dominika Juricová
Librarist | +421 940 943 015 | djuricova@muzeumnitra.sk

Mgr. Ema Veseli
Guide | +421 940 943 015 | eveseli@muzeumnitra.sk

Bc. Martin Užovič
Guide | +421 940 943 015 | muzovic@muzeumnitra.sk

Viera Tomová – Múzeum v  Zlatých Moravciach
Guide | +421 948 235 049 | vtomova@muzeumnitra.sk

Mgr. Ivana Valkovičová – Múzeum v  Zlatých Moravciach
Guide | +421 948 235 049 | ivalkovicova@muzeumnitra.sk

Pavel Záhorák
Technician

Zuzana Laciková
Cleaner

Ľudmila Vargová
Cleaner

Štefánikova street 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00