Expositures of Museum

Mestské múzeum Zlaté Moravce Prírodovedná expozícia pozostáva z paleontologických nálezov a mineralogickej zbierky, ktorá je zostavená zo zberov v hornom Požitaví a darov z iných oblastí.Spolocenskovednú expozíciu tvoria archeologické, historické, numizmatické, etnografické a umelecké predmety, ktoré pochádzajú z Požitavia aj z iných regiónov a krajín.

Expositure detail
Štefánikova street 1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00