História

Zbierkový fond Ponitrianskeho múzea v Nitre z odboru história je pomerne rozsiahly a mnohotvárny. Z väčších zbierok, ktoré sú jeho súčasťou je potrebné spomenúť vzácnu zbierku dobových odevov, odevných súčastí a odevných doplnkov, zbierku  chladných a palných zbraní, zbierku sklených negatívov,  vedut, hodín,  výtvarných diel či fajok,  zbierku dobových pohľadníc a ateliérových fotografií, zbierku predmetov s tematikou I. svetovej vojny a československých légií a v neposlednom rade hodnotnú numizmatickú zbierku.

Zbierka odevov a odevných súčastí prezentuje odevnú kultúru urbánneho prostredia Nitry  z prelomu 19. a  20. storočia. Odevy dokumentujú predovšetkým odevnú kultúru vyšších spoločenských vrstiev. Kolekciu tvoria najmä dámske odevné súčasti ako sú blúzky, živôtiky, kabátiky, spoločenské vychádzkové šaty, ako aj  spodná bielizeň. Súčasťou kolekcie sú  módne doplnky,  a to vejáre, slnečníky či  klobúky, spomedzi ktorých vyniká  dámsky poľovnícky klobúk a secesný klobúk s pštrosím perím. 

Jednu z najucelenejších kolekcií predstavuje zbierka produktov Nitrianskej maľovne porcelánu, ojedinelého podniku, ktorý pôsobil v Nitre na konci 19. a na začiatku 20. storočia.

V zbierkovom fonde Ponitrianskeho múzea v Nitre sú deponované tri desiatky  predmetov, o ktorých môžeme s istotou tvrdiť, že pochádzajú z tohto dávno zaniknutého podniku, nakoľko sú signované. Výnimočný je tanier s vyobrazením starých Pároviec s Kostolom sv. Štefana. Nitrianska maľovňa porcelánu prezentovala na svojich výrobkoch aj secesný sloh, ktorý na naše územie začal prenikať koncom 19. a začiatkom 20. storočia.

Zbierka militárií pozostáva z chladných a palných zbraní. Chladné zbrane sú zastúpené sečnými zbraňami (napr. šable, nože) a bodnými zbraňami (napr. dýky, kordy). Z chladných zbraní možno vyzdvihnúť  halapartňu, ktorá je bodnou i sečnou zbraňou. Typická je dlhou násadou, na ktorej je upevnená čepeľ sekery. Zaujímavým artefaktom  je jatagan – chladná zbraň s jemným ostrím, prehnutou čepeľou a  rozvidlenou hlavicou. Táto zbraň je typická pre Turecko a Balkán. Súčasťou zbierky je tiež výstroj bojovníka, napr. jazdecká prilba tzv. šišák, ktorá býva najmä v českom názvosloví označovaná  ako „pappenheimka“. Zvon prilby má  guľovitý tvar a pozostáva zo šiestich dielov. Krk bojovníka   kryje skladaný štvordielny  lamelový zátylok, nazývaný račí chvost. Prilba má po stranách dve krátke lícnice, ktorých úlohou bolo chrániť sánku a uši bojovníka. Nad čelom má upevnený slnečný štít, ktorý chránil  tvár bojovníka pred sečným poranením a tiež pohyblivý nánosník.

Ďalšou rozsiahlou zbierkou, ktorú nemožno opomenúť je zbierka pohľadníc medzi ktorými vyniká  kolekcia  pohľadníc zobrazujúcich európskych monarchov.  Svoje  zastúpenie  majú medzi nimi pohľadnice   s  podobizňou rakúskeho cisára a uhorského kráľa Františka  Jozefa I. Pohľadnice boli vydané v Budapešti alebo vo Viedni a zachytávajú panovníka v rôznych etapách jeho dlhého a pohnutého života.

Mimoriadne vzácna je zbierka sklených negatívov s vyobrazením členov rozvetvenej rodiny tekovského župana grófa Viliama Migazziho zo Zlatých Moraviec. Viaceré negatívy zobrazujú exteriéry a okolie zlatomoraveckého kaštieľa.

Súčasťou zbierkového fondu sú tiež diela významných slovenských výtvarníkov, napr. pamätná tabuľa protifašistického bojovníka Eugena Gudernu, ktorej autorom je nitriansky rodák Július Bártfay či trilógia Ľudmily Cvengrošovej pod názvom Vývoj písma.

V zbierkovom fonde sa však nachádzajú aj výnimočné ba až kuriózne solitéry.  Spomedzi nich vyniká  napr. rukopis  nitrianskeho vlamača napísaný pravdepodobne v rokoch 1922 – 1924. Autor v ňom píše o  vzniku podsvetia v Nitre, o zlodejoch z povolania, o vreckových zlodejoch, ako aj o zlodejoch vykrádajúcich poľnohospodárske dvory  či o bankových lúpežiach.  Ďalej sa zaoberá prostitúciou na Párovciach, kde fungovali v danom období tri verejné domy, z ktorých jeden vlastnil sám autor rukopisu. V tejto súvislosti  opisuje  činnosť pasákov v týchto domoch a  všetko, čo patrilo k životu podsvetia. Rukopis napísaný v maďarskom  jazyku je zvláštnosťou práve preto, že ho napísal človek, ktorý bol vedúcou osobnosťou nitrianskeho podsvetia. V zbierkovom fonde sú aj ďalšie výnimočné zbierkové  predmety – zvonček na privolávanie  služobníctva, obecný bubon mesta Nitry či šálka a drôt z vyhladzovacieho tábora v Osvienčime.

Numizmatickú zbierku tvoria  mince, papierové platidlá a medaile. Okrem náhodných zberov platidiel zbierka obsahuje prevažne platidlá, ktoré sa používali na našom území. Azda najvzácnejšie sú dve  starorímske medené mince aes grave z obdobia rímskej republiky s vyobrazením rímskych božstiev. Na Slovensku sa takéto mince našli len na území Nitry. Medzi najkrajšie rakúske a uhorské mince patria veľké strieborné toliare Leopolda I. Začali sa raziť začiatkom 16. storočia v súvislosti s poklesom cien striebra po objavení nových nálezísk v Amerike.

Zbierky

Prírodné vedy

Prírodné vedy

História

História

Etnológia

Etnológia

Archeológia

Archeológia

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00