Prírodné vedy

Zbierky Prírodovedného charakteru v Ponitrianskom múzeu v Nitre tvoria botanické, geologické a zoologické predmety spolu vyše 45 597 kusov zbierkových predmetov. Z tohto množstva pripadá 7958 zbierkových predmetov botanickej zbierke, 464 zbierkových predmetov pripadá geológii a 37 174 zbierkových predmetov prináleží zoologickému odboru. Celý zbierkový fond prírodných vied je výsledkom intenzívneho zberu odborných pracovníkov PM od roku 1970 až po súčasnosť.

Prírodovedná zbierka sa delí na botanickú, ktorú tvoria prevažne herbárové položky, ale patria sem aj zbierky lišajníkov a tiež trojrozmerné modely húb. Geologickú zbierku tvoria rôzne zozbierané horniny a tiež pôdne profily. Najrozsiahlejšiu zbierku tvorí zoologické oddelenie, obsahujúce nespočetné množstvo bezstavovcov ako je hmyz, pavúky, ulity mäkkýšov, no nachádza sa v nej aj veľa zástupcov komplexnejších organizmov z triedy obojživelníkov, rýb, plazov, vtákov a ich vajec či hniezd a v neposlednom rade cicavcov. 

Táto zbierka obsahuje druhy, ktoré sa bežne vyskytujú v Nitrianskom kraji, ale aj druhy, ktorých výskyt v tejto oblasti je skôr raritný. Medzi najvýznamnejšie druhy v zbierkovom fonde zo zoologického oddelenia nepochybne patria preparáty dospelého zubra a jeho mláďaťa, taktiež dnes už na našom území takmer vyhynutý preparát dropa fúzatého a tiež množstvo zástupcov brodivých vtákov, taktiež dravých vtákov a sov, ktorých väčšina je dnes prísne chránená. Výnimočná je aj zbierka poľovníckych predmetov a trofejí od Jozefa Gebmaiera. Zaujímavé sú aj skameneliny prehistorických vodných živočíchov, ako bol amonit a belemnit, nájdené v okolí Nitry z obdobia druhohôr. Tieto fosílie dokladujú, že v tomto období bola stredná Európa prehistorickým plytkým morom.

Zbierky

Prírodné vedy

Prírodné vedy

História

História

Etnológia

Etnológia

Archeológia

Archeológia

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00