Kontakty

Ponitrianske múzeum v Nitre

Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra MAPA

kontakt | info@muzeumnitra.sk | +421 37 651 00 00


Mgr. Patrícia Žáčiková
riaditeľ | +421 940 943 670 | riaditel@muzeumnitra.sk

Mgr. Lucia Šimová
asistentka riaditeľa | +421 37 651 00 00 | lsimova@muzeumnitra.sk

Ing. Ľudmila Priesolová
personálny a mzdový manažér | +421 948 535 782 | lpriesolova@muzeumnitra.sk

Ing. Alena Michnová
ekonóm | +421 +421 948 535 782 | amichnova@muzeumnitra.sk

Mgr. Zuzana Vilčeková
marketingový manažér | +421 948 194 385 | zvilcekova@muzeumnitra.sk

Ing. Adam Vakoš
správca majetku | +421 948 240 683 | avakos@muzeumnitra.sk

Mgr. Valerii Popovych
správca počítačovej siete | +421 948 221 604 | vpopovych@muzeumnitra.sk

PhDr. Jaroslava Ruttkayová
archeológ | +421 948 197 894 | jruttkayova@muzeumnitra.sk

Ing. Hana Husárová, PhD.
zoológ | +421 37 651 00 00 | hhusarova@muzeumnitra.sk

Mgr. Barbora Federová
historik | +421 37 651 00 00 | bfederova@muzeumnitra.sk

PhDr. Katarína Beňová
historik | +421 37 651 00 00 | kbenova@muzeumnitra.sk

Mgr. Silvia Eliašová, PhD.
múzejný pedagóg | +421 908 706 287 | seliasova@muzeumnitra.sk

Mgr. Kristína Alexandra Hučková
dokumentátor | +421 37 651 00 00 | khuckova@muzeumnitra.sk

Barbora Bagalová
fotograf / dokumentátor | +421 37 651 00 00 | bbagalova@muzeumnitra.sk

Alžbeta Beňová
fotograf | +421 37 651 00 00 | abenova@muzeumnitra.sk

Mgr. Lívia Šumichrastová
reštaurátor | +421 37 651 00 00 | lsumichrastova@muzeumnitra.sk

Ján Hamaj
konzervátor | +421 37 651 00 00 | jhamaj@muzeumnitra.sk

Mgr. Dominika Juricová
knižničný pracovník | +421 948 197 894 | djuricova@muzeumnitra.sk

Mgr. Petra Bernáthová
lektor | +421 948 197 894 | pbernathova@muzeumnitra.sk

Mgr. Beáta Sabolčíková
lektor | +421 948 197 894 | bsabolcikova@muzeumnitra.sk

Viera Tomová – Múzeum v  Zlatých Moravciach
lektor | +421 948 235 049 | vtomova@muzeumnitra.sk

Mgr. Ivana Valkovičová – Múzeum v  Zlatých Moravciach
lektor | +421 948 235 049 | ivalkovicova@muzeumnitra.sk

Mgr. Veronika Résőová – Ľudový dom bývania a architektúry  v Šali
lektor | +421 918 677 647 | vresoova@muzeumnitra.sk

Stanislav Šimko
technický pracovník

Zuzana Uhříčková
upratovačka

Ľudmila Vargová
upratovačka

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií