Kontakty

Ponitrianske múzeum v Nitre

Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra MAPA

Kontakt | info@muzeumnitra.sk | +421 37 651 00 00

Marketingové oddelenie | marketing@muzeumnitra.sk | +421 948 194 385


Mgr. Patrícia Žáčiková
Riaditeľ | +421 940 943 670 | riaditel@muzeumnitra.sk

Ing. Ľudmila Priesolová
Personálny a mzdový manažér | +421 948 535 782 | +421 37 651 00 00 | lpriesolova@muzeumnitra.sk

Ing. Iveta Šovčíková
Ekonóm | +421 +421 948 535 782 | isovcikova@muzeumnitra.sk

PhDr. Katarína Beňová
Historik | +421 948 197 894 | kbenova@muzeumnitra.sk

Mgr. Miroslava Komorová
Kurátor – prírodné vedy | +421 948 197 894 | prirodnevedy1@muzeumnitra.sk

Mgr. Tomáš Dragun, PhD.
Kurátor – archeológ | +421 948 197 894 | archeolog@muzeumnitra.sk

Mgr. art. Miroslava Kružlíková
Reštaurátor | +421 37 651 00 00 | restaurator@muzeumnitra.sk

Štefan Récky
Konzervátor | +421 37 651 00 00 | konzervator@muzeumnitra.sk

Barbora Bagalová
Marketing | +421 948 194 385 | marketing@muzeumnitra.sk

Ing. Adam Vakoš
Správca majetku | +421 948 240 683 | avakos@muzeumnitra.sk

Mgr. et. Mgr. Stanislava Blahová
Múzejný pedagóg | +421 908 109 168 | muzejnypedagog@muzeumnitra.sk

Mgr. Barbora Turčanová, PhD.
Múzejný pedagóg | +421 940 943 016 | muzejnypedagog@muzeumnitra.sk

Bc. Andrea Hegedüšová Dis. art.
Dokumentátor | +421 940 943 014 | dokumentator1@muzeumnitra.sk

Alžbeta Beňová, DiS.
Fotograf | +421 940 943 014 | abenova@muzeumnitra.sk

Mgr. Dominika Juricová
Knižničný pracovník | +421 940 943 015 | djuricova@muzeumnitra.sk

Mgr. Ema Veseli
Lektor | +421 940 943 015 | eveseli@muzeumnitra.sk

Bc. Martin Užovič
Lektor | +421 940 943 015 | muzovic@muzeumnitra.sk

Mgr. Rút Pajorková
Lektor | +421 940 943 015 | rpajorkova@muzeumnitra.sk

Viera Tomová – Múzeum v  Zlatých Moravciach
Lektor | +421 948 235 049 | vtomova@muzeumnitra.sk

Mgr. Ivana Valkovičová – Múzeum v  Zlatých Moravciach
Lektor | +421 948 235 049 | ivalkovicova@muzeumnitra.sk

Pavel Záhorák
Technický pracovník

Zuzana Laciková
Upratovačka

Ľudmila Vargová
Upratovačka

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00