Kontakty

Ponitrianske múzeum v Nitre

Štefánikova trieda 1, 949 01 Nitra MAPA

kontakt | info@muzeumnitra.sk | +421 37 651 00 00


Mgr. Patrícia Žáčiková
riaditeľ | +421 940 943 670 | riaditel@muzeumnitra.sk

Mgr. Lucia Šimová
asistentka riaditeľa | +421 37 651 00 00 | lsimova@muzeumnitra.sk

Ing. Ľudmila Priesolová
personálny a mzdový manažér | +421 948 535 782 | lpriesolova@muzeumnitra.sk

Ing. Iveta Šovčíková
ekonóm | +421 +421 948 535 782 | isovcikova@muzeumnitra.sk

Mgr. Zuzana Vilčeková
marketingový manažér | +421 948 194 385 | zvilcekova@muzeumnitra.sk

Ing. Adam Vakoš
správca majetku | +421 948 240 683 | avakos@muzeumnitra.sk

PhDr. Jaroslava Ruttkayová
archeológ | +421 940 943 015 | jruttkayova@muzeumnitra.sk

Ing. Hana Husárová, PhD.
zoológ | +421 37 651 00 00 | hhusarova@muzeumnitra.sk

PhDr. Katarína Beňová
historik | +421 948 197 894 | kbenova@muzeumnitra.sk

Mgr. Kristína Alexandra Hučková
dokumentátor | +421 940 943 014 | khuckova@muzeumnitra.sk

Mgr. et. Mgr. Stanislava Blahová
múzejný pedagóg | +421 908 109 168 | muzejnypedagog@muzeumnitra.sk

Barbora Bagalová
fotograf / dokumentátor | +421 940 943 014 | bbagalova@muzeumnitra.sk

Alžbeta Beňová
fotograf | +421 940 943 014 | abenova@muzeumnitra.sk

Mgr. Lívia Šumichrastová
reštaurátor | +421 37 651 00 00 | lsumichrastova@muzeumnitra.sk

Ján Hamaj
konzervátor | +421 37 651 00 00 | jhamaj@muzeumnitra.sk

Mgr. Dominika Juricová
knižničný pracovník | +421 940 943 015 | djuricova@muzeumnitra.sk

Mgr. Petra Bernáthová
lektor | +421 940 943 015 | pbernathova@muzeumnitra.sk

Bc. Aleksei Skutin
lektor | +421 940 943 015 | askutin@muzeumnitra.sk

Viera Tomová – Múzeum v  Zlatých Moravciach
lektor | +421 948 235 049 | vtomova@muzeumnitra.sk

Mgr. Ivana Valkovičová – Múzeum v  Zlatých Moravciach
lektor | +421 948 235 049 | ivalkovicova@muzeumnitra.sk

Mgr. Veronika Résőová – Ľudový dom bývania a architektúry  v Šali
lektor | +421 940 943 016 | vresoova@muzeumnitra.sk

Stanislav Šimko
technický pracovník

Zuzana Laciková
upratovačka

Ľudmila Vargová
upratovačka

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00