Expozitúry Ponitrianskeho múzea

Okresné vlastivedné múzeum v Zlatých Moravciach bolo založené 11. októbra 1947. Jeho hlavnou úlohou bolo zachraňovať umelecko-historické a prírodovedné pamiatky na území vtedajších okresov Zlaté Moravce a Vráble. Múzeum vo svojom zbierkovom fonde spravuje 4 283 zbierkových predmetov z oblasti geológie, paleontológie, archeológie, histórie, numizmatiky a etnografie, ktoré pochádzajú priamo zo Zlatých Moraviec, alebo blízkeho okolia.

Detail expozitúry

Expozícia prezentuje spôsob ľudového bývania a roľníckeho hospodárenia na juhozápadnom Slovensku. Vystavené predmety pochádzajú zo zbierkového fondu múzea v Galante a reprezentujú nasledovné lokality: Šaľu, Diakovce, Kráľovú nad Váhom a Dlhú nad Váhom. V roku 2008 národná kultúrna pamiatka prešla do správy Ponitrianskeho múzea v Nitre.

Detail expozitúry
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00