Cenník služieb knižnice

Poplatky za registráciu
Registrácia a vydanie čitateľského preukazu – 4,00 €
Registrácia na 12 mesiacov – 4,00 €
Jednorazový poplatok za službu pre neregistrovaného používateľa – 2,00 €

Sankčné poplatky
Strata a vydanie nového čitateľského preukazu – 2,00 €
1. Upomienka – 1,50 €
2. Upomienka – 3,00 €
3. Upomienka – 5,00 €
4. Upomienka – 10,00 €
Poškodenie knihy – cena knihy + 5,00 €
Strata knihy vydanej pre rokom 2000 – 5-násobok maloobchodnej ceny
Strata knihy vydanej po roku 2000 – 2-násobok maloobchodnej ceny
Nahradenie knihy identickou publikáciou alebo novšou (publikáciu platí používateľ) – 2,00 €

Manipulačné poplatky
Medziknižničná výpožičná služba v rámci Slovenska:
Poplatok za zaslanie objednávky – 2,00 €
Za poskytnutie výpožičky dokumentu inej knižnici (1 titul) – 2,00 €

Rešeršné služby
Manipulačný poplatok za vyhotovenie rešerše – 3,00 €
Za výstup z elektronických databáz (1 záznam) – 0,20 €

Reprografické služby
Za zhotovenie xerografickej kópie formát A4:
jednostranne – 0,20 €
obojstranne – 0,30 €
Za zhotovenie xerografickej kópie formát A3:
jednostranne – 0,30 €
obojstranne – 0,50 €
Naskenovanie 1 strany dokumentu – 0,15 €
Tlač 1 strany z tlačiarne – verejný internet
jednostranne – 0,10 €
obojstranne – 0,15 €
Tlač 1 farebnej strany z tlačiarne
jednostranne – 0,50 €
obojstranne – 0,80 €
Tlač 1 čierno bielej strany z tlačiarne
jednostranne – 0,30 €
obojstranne – 0,50 €
Fotografie z fotoarchívu 1 záber – 1,00 €
Digitalizácia negatívov, skeny pozitívov z fotoarchívu
za 1 ks – 2,00 €
za 1 CD/DVD/USB – 0,50 €

Konzultačné služby
6,00 € / 1 hod. – cena sa účtuje pri dĺžke konzultácie nad 30 min., do 30 min. je bezplatná

Cenník služieb knižnice je platný od 23. apríla 2021.

Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00