Rod Migazzi

Stála expozícia
Zlaté Moravce

Nová stála expozícia s názvom Rod Migazzi je otvorená pre náštevníkov Múzea v Zlatých Moravciach, ktoré sídli v priestoroch bývalého kaštieľa Migazziovcov.

Múzeum v Zlatých Moravciach, expozitúra Ponitrianskeho múzea v Nitre, sa po rokoch dočkala významnej obnovy. Niekdajšia spoločensko-vedná expozícia nadobudla nový moderný ráz a pýši sa prezentáciou azda tej najzvučnejšej témy, ktorá kaštieľu Migazziovcov prislúcha – história šľachtického rodu Migazzi.

Nepochybne, jedným z najväčších klenotov expozície je donačná listina z roku 1779 vydaná Máriou Teréziou pre kardinála Krištofa Migazziho, zakladateľa zlatomoraveckej uhorskej vetvy rodu, ktorý bol hlavou a patriarchom rodu. V roku 1850 sa dedičom majorátneho zlatomoraveckého panstva stal Viliam Migazzi. Viliam Migazzi bol nesmierne aktívnym človekom. Bol poslancom uhorského parlamentu, predsedom Viedenského charitatívneho spolku, zaslúžil sa o výstavbu Požitavskej železnice, ale aj
o založenie prvého múzea v Zlatých Moravciach v roku 1896 – Tekovského stoličného múzea. Viliam sa oženil s dcérou a bohatou dedičkou nitrianskeho podžupana Vavrinca Marczibányiho a Antónie Kállayovej, Antóniou.

Súčasťou expozície je inštalácia čajového salónika s predmetmi, ktoré vlastnili a používali členovia rodu Migazzi, ale aj časť s odevmi a odevnými súčasťami, prezentujúcimi spôsob odievania v dobe, v ktorej žila rodina grófa Viliama Migazziho (II. polovica 19. storočia a prelom 19. a 20. storočia). V tomto duchu sa obliekali i dcéry grófa Migazziho – Irma, Eugénia, Vilma a Antónia. Salón Paluškovcov, pôvodných majiteľov kaštieľa, je zariadený barokovým intarzovaným nábytkom z 18. storočia. Vystavené zbierkové predmety sú kombináciou výpožičiek z partnerských múzeí, zo zbierok Ponitrianskeho múzea v Nitre a súkromných zbierok regionálnych zberateľov.

Nová podoba výstavného priestoru zodpovedá súčasným trendom a nárokom na moderné múzejné výstavníctvo. Samozrejmosťou expozície sú technológie ako napr. videoprojekcia, projekčná stena, ale aj sada ochrany zdravia v podobe vysokovýkonných hybridných UVC žiaričov určených na dezinfekciu povrchov a vzduchu.

Autorom architektonického návrhu expozície je Mgr. art. Radovan Labaš. Realizátorom projektu expozície je spoločnosť Ústav technológií a inovácií, s. r. o. z Bratislavy.

Projekt Rod Migazziovcov – modernizácia materiálno-technického a technologického vybavenia stálej expozície je realizovaný poskytnutím nenávratného finančného príspevku z výzvy MK SR – IROP-PO7-SC77-2021-75 a spolufinancovaný zo zdrojov Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Reštaurovanie a odborné ošetrenie zbierkových predmetov podporil z verejných fondov Fond na podporu umenia.


Za spoluprácu na projekte ďakujeme partnerom Ministerstvu kultúry SR, Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Nitrianskemu samosprávnemu kraju, SNM – Hradu Červený Kameň, Vlastivednému múzeu v Hlohovci, Tekovskému múzeu v Leviciach, Štátnemu archívu v Nitre, Nitrianskej organizácii cestovného ruchu a Krajskej organizácii cestovného ruchu – Nitriansky kraj.

Za cennú podporu a spoluprácu na realizácii projektu ďakujeme Mestu Zlaté Moravce, Mestskému stredisku kultúry a športu v Zlatých Moravciach, Obci Beladice, Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre – pracovisko Topoľčany, Starému divadlu Karola Spišáka v Nitre, Strednej odbornej škole polytechnickej v Zlatých Moravciach, Základnej umeleckej škole v Zlatých Moravciach.

Osobitné poďakovanie patrí pánom Vladimírovi Lemešovi a Mariánovi Tomajkovi, pani Ivane Valkovičovej st. a rodinným príslušníkom zamestnancov Ponitrianskeho múzea v Nitre.


Fotogalériu z otvorenia stálej expozície si môžete prezrieť TU.

  Rezervácia


  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  • Tajomstvá depozitára

   Tajomstvá depozitára

   | Nitra
  • Medzi životom a smrťou

   Medzi životom a smrťou

   27. 5. 2024 - 19. 6. 2024 | Nitra
  • Trnava a okolie v dobe rímskej

   Trnava a okolie v dobe rímskej

   3. 7. 2024 - 27. 9. 2024 | Nitra
  • Nevesta bola krásna

   Nevesta bola krásna

   7. 6. 2024 - 26. 9. 2024 | Nitra
  • Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

   Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik

   7. 6. 2024 - 28. 8. 2024 | Nitra
  • Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

   Premeny | Z tvorby Jána Svítka |

   4. 5. 2024 | Nitra
  • Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

   Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

   Dlhodobá výstava | Zlaté Moravce
  • Bohatstvo predkov na dosah rúk

   Bohatstvo predkov na dosah rúk

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Z môjho keramického sveta

   Z môjho keramického sveta

   1. 3. 2024 - 1. 5. 2024 | Nitra
  • Nitrianska maľovňa porcelánu

   Nitrianska maľovňa porcelánu

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Rod Migazzi

   Rod Migazzi

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Spomienka na Janka Kráľa

   Spomienka na Janka Kráľa

   Stála expozícia | Zlaté Moravce
  • Etuda o starej Nitre

   Etuda o starej Nitre

   Dlhodobá výstava | Nitra
  • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

   15. 12. 2023 - 17. 5. 2024 | Zlaté Moravce
  • Skvosty dávnovekého Slovenska

   Skvosty dávnovekého Slovenska

   Dlhodobá výstava | Nitra
  Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00