Rod Migazzi

Stála expozícia
Zlaté Moravce

Návštevníci Múzea v Zlatých Moravciach majú príležitosť zažiť príbeh rodu Migazziovcov v novej dimenzii, ktorú ponúka stála expozícia s názvom ROD MIGAZZI.

Starý šat spoločenskovednej expozície Múzea v Zlatých Moravciach zostavenej zo zbierok archeológie, histórie, numizmatiky a etnológie nahradila nová stála expozícia s názvom Rod Migazzi. Výstavné priestory múzea po dlhých rokoch zmenili svoj pôvodný ráz. Na ploche približne 100 m2 sa ocitla moderná inštalácia historickej témy venovanej šľachtickému rodu Migazziovcov.

Patrícia Žáčiková, riaditeľka Ponitrianskeho múzea v Nitre:
„Rod Migazzi je bezpochyby tou najvýstižnejšou historickou témou situovanou do prostredia Migazziovského kaštieľa, v ktorom sídli naša expozitúra – Múzeum v Zlatých Moravciach. Príprave novej modernej expozície sme sa s kolektívom Ponitrianskeho múzea v Nitre venovali takmer dva roky. Návštevníkom predstaví viac i menej známe informácie
, fotografie i zbierkové predmety viažuce sa k minulosti rodiny. Autorom architektonického návrhu expozície je Mgr. art. Radovan Labaš. Realizátorom projektu expozície je spoločnosť Ústav technológií a inovácií, s. r. o. z Bratislavy. Nová podoba výstavného priestoru zodpovedá súčasným trendom a nárokom na moderné múzejné výstavníctvo.  Samozrejmosťou expozície budú technológie ako napr. videoprojekcia, zvukový sprievodca či projekčná stena. Nenávratný finančný príspevok na realizáciu je schválený vo výške 172 097,82 eur.
Múzeum pripravuje aj edukačný program s rovnomenným názvom určený žiakom základných a stredných škôl. Momentálne sme v štádiu intenzívnych príprav.“

Projekt Rod Migazziovcov – modernizácia materiálno-technického a technologického vybavenia stálej expozície je realizovaný poskytnutím nenávratného finančného príspevku z výzvy MK SR – IROP-PO7-SC77-2021-75 a spolufinancovaný zo zdrojov Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Zriaďovateľom Ponitrianskeho múzea v Nitre je Nitriansky samosprávny kraj.

 • Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

  Horné Požitavie optikou geológie a archeológie

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Bohatstvo predkov na dosah rúk

  Bohatstvo predkov na dosah rúk

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Z môjho keramického sveta

  Z môjho keramického sveta

  1. 3. 2024 - 1. 5. 2024 | Nitra
 • Nitrianska maľovňa porcelánu

  Nitrianska maľovňa porcelánu

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Josef Černý a Přemysl Bojar Povondra | 80.80

  Josef Černý a Přemysl Bojar Povondra | 80.80

  15. 12. 2023 - 28. 2. 2024 | Nitra
 • Rod Migazzi

  Rod Migazzi

  Stála expozícia | Zlaté Moravce
 • Etuda o starej Nitre

  Etuda o starej Nitre

  Dlhodobá výstava | Nitra
 • Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  Malé radosti | Obrazy Valentina Horbu

  15. 12. 2023 - 17. 5. 2024 | Zlaté Moravce
 • Skvosty dávnovekého Slovenska

  Skvosty dávnovekého Slovenska

  Dlhodobá výstava | Nitra
Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00