Ako si nás rezervovať?

Výstavy a expozície

 • Individuálne návštevy
  Vstup na výstavy a expozície je možný aj bez rezervácie termínu. Jednoducho príďte. Ak bude v čase vášho príchodu voľný náš lektor, rád poskytne odborný lektorský výklad na vyžiadanie.
 • Skupinové návštevy
  Ak ste organizovaná skupina a žiadate si sprevádzanie výstavou s lektorom, je lepšie, ak si pred návštevou výklad zarezervujete. Za skupinu osôb s nárokom na lektorský sprievod sa považuje minimálne 10-členná skupina osôb, ktorá prichádza do múzea spoločne za poznávacím alebo výchovno-vzdelávacím účelom.
 • Ako si rezervovať lektorský výklad
  Rezervácia lektorského výkladu je možná vopred najneskôr deň pred plánovanou návštevou prostredníctvom online formuláru, ktorý nájdete na webstránke pri konkrétnej výstave/expozícii.
 • Audiosprievodca
  V Ponitrianskom múzeu v Nitre je možné využiť audiosprievodcu v stálej expozícii – Klenotnica (Skvosty dávnovekého Slovenska). Ostatné výstavy je možné absolvovať s výkladom lektora alebo individuálne bez výkladu.

Sprievodné podujatia

V Ponitrianskom múzeu v Nitre organizujeme paralelne s aktuálnymi výstavami a expozíciami aj sprievodné podujatia, ako napríklad prednášky, tvorivé dielne, interaktívne podujatia, programy pre školy, prázdniny v múzeu, konferencie a pod. Sprievodné podujatia organizujeme vo vopred avizovaných termínoch na objednávku. Dĺžku jednotlivých programov je možné prispôsobiť požiadavkám pedagógov a veku žiakov.

 • Ako si rezervovať sprievodné podujatie
  Rezervácia sprievodného podujatia (prednášky, tvorivé dielne, programy pre školy a organizované skupiny, prázdniny v múzeu a pod.) je možná len vopred, najneskôr 5 pracovných dní pred plánovanou návštevou prostredníctvom online formuláru, ktorý nájdete na webstránke pri konkrétnom podujatí.
 • Ako vyplniť Rezervačný formulár na web stránke
  Zadajte základné informácie a kontakt, aby sa mohol s vami náš lektor spojiť a potvrdiť rezerváciu. Ak je to potrebné, radi vám s objednávkou pomôžeme: lektor@muzeumnitra.sk alebo tel.: +421 940 943 015.

  Rezervácia podujatia

  Polia vyznačené hviezdičkou sú povinné.

  Štefánikova trieda č.1 info@muzeumnitra.sk +421 37 651 00 00